3. Helder Tekenen!

Inleiding

Visuele middelen zijn belangrijk om informatie over te brengen. Dat geldt voor leerlingen maar ook voor externen, ouders en leerlingen en het team! Beeld blijft langer hangen (letterlijk en figuurlijk) dan gesproken of geschreven tekst. Deze mini-workshop gaat over het inzetten van tekeningen in alle vormen van communicatie.

Inhoud

We willen de deelnemers meenemen in de good-practice verhalen  van het gebruiken van tekeningen in de communicatie. We laten veel zien van wat er gebruikt wordt op de Polanoschool. Daarna gaan we aan de slag om een eigen template te maken over een onderwerp waarover je van te voren hebt nagedacht. Tips en tricks worden uitgewisseld. Materialen zijn beschikbaar.

Toepasbaarheid

Na de miniworkshop ken je de basisvormen om een goede tekening snel neer te zetten. Je bent begonnen aan een eigen template en hebt de know-how om deze af te maken en natuurlijk om nieuwe ideeën vorm te geven.

Doelgroep

Iedereen die een gedachte/ visie in beeld wil omzetten en dit wil inzetten in communicatie met leerlingen, ouders, team of anderen is welkom. Goede tekenvaardigheid is niet van belang, weten wat je wilt overbrengen wel.

Verbinding met het thema

Wij merken dat de onderwerpen die we bespreken aan de hand van templates helder bij de gesprekspartner overkomen en lang blijven hangen. Het bespreken en ophangen van bijvoorbeeld de leerroutes maakt dat ouders in latere gesprekken snel weten in welke leerroute hun kind zit en welke uitstroom is te verwachten.

   

Karin van Vianen is teamleider op de Auris Dr. M. Polanoschool. Sinds twee jaar zet zij het maken van heldere tekeningen/ templates in, in de communicatie met externen, ouders, team en leerlingen. Bijvoorbeeld bij het bespreken van het arrangement met de ouders of bij het onder de aandacht brengen van het schoolplan in het team of bij het vastleggen van informatie in een bijeenkomst.

Ilse Smiers is intern begeleider op de Dr. M. Polanoschool. Zij is enthousiast gebruiker van heldere tekeningen/templates in communicatie met ouders, vult aan en denkt mee over het inzetten van deze vaardigheid.