21. Digitaal klaslokaal voor NGT/CIDS-lessen

Inleiding:

Steeds meer dove en slechthorende leerlingen kunnen instromen in het regulier onderwijs. Ouders van dove kinderen die op een reguliere middelbare school zitten hebben aangegeven dat er behoefte is aan NGT-les voor hun kinderen. Maar daarnaast is er ook behoefte aan mogelijkheden voor dove leerlingen om contact te hebben met elkaar zodat ervaringen, problemen en oplossingen m.b.t. het als dove leerling in regulier onderwijs functioneren te kunnen uitwisselen.  

Inhoud:

Tijdens de parallelsessie zullen we u meenemen in de opzet van onze pilot met een nieuw opgezet digitaal klaslokaal waarin NGT- en CIDS-lessen worden aangeboden aan een aantal dove leerlingen in het regulier middelbaar onderwijs. We laten “het klaslokaal” zien. Hoe werkt het en wat  je er allemaal mee kunt doen. Daarnaast informeren we u over de stappen die gezet zijn tot het bepalen van de inhoud van de lessen en komen natuurlijk de ervaringen van de leerlingen en hun ouders aan bod. Graag willen we ook jullie feedback horen op deze pilot opdat in de toekomst aanpassingen en verbeteringen gemaakt kunnen worden.

Toepasbaarheid:

De informatie die we tijdens de parallelsessie met u delen moet leiden tot gesprek over het gebruik van digitale platforms voor bijv. lessen NGT, maar ook als contactplek voor dove leerlingen in het regulier onderwijs.

Doelgroep:

Professionals/ ouders/ belangstellenden die nieuwsgierig zijn naar ons digitale klaslokaal en de inhoud van de cursus maar ook hun positieve bijdrage willen leveren aan het gesprek rondom het gebruik van digitale klaslokalen in de toekomst.

Verbinding met het thema:

Door middel van de pilot kunnen leerlingen via een HELDER beeld (het digitale online klaslokaal) in HELDERE taal (NGT) met en van elkaar leren, met elkaar communiceren en overleggen. Wij willen daarnaast op een HELDERE manier vertellen over waar we mee bezig zijn

Corine is NGT-docent en ervaringsdeskundige. Zij werkt ruim 20 jaar op de dr. M. Polanoschool (Auris) en het Auris College in Rotterdam waar ze NGT en CIDS -lessen geeft. Zij heeft indertijd de pilot van de HBO-opleiding voor leraar NGT afgerond.

Belinda van der Aa heeft, na 12 jaar als logopedist te hebben gewerkt, 12 jaar als leerkracht gewerkt op de dr. M. Polanoschool. Nu vervult zij de taalkundige functie op de tweetalige D/SH onderwijs- en zorglocaties in Rotterdam en Utrecht. Zij studeert Sign Language Linguistics (gebarentaalwetenschap) aan de UvA.