19. FOCUS op communicatieve participatie

Inleiding

Peuters met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en doof/slechthorende (D/SH) peuters ervaren vaak moeilijkheden in de communicatieve participatie, ofwel ‘moeilijkheden met communiceren in dagelijkse situaties (thuis, bij de peuteropvang en in de maatschappij)’. Recent is er in Nederland een instrument beschikbaar gekomen om de vooruitgang op het gebied van communicatieve participatie te meten, namelijk de Focus on Outcomes of Communication Under Six (FOCUS, Thomas-Stonell, Oddson, Robertson, Walker, & Rosenbaum, 2012): FOCUS-34-NL. Tot nu toe wordt binnen de vroegbehandeling met name de taalvaardigheid van kinderen systematisch in kaart gebracht. De FOCUS-34-NL, een oudervragenlijst, zou een mooie aanvulling kunnen zijn op de bestaande meetinstrumenten.

Inhoud

In dit project willen we onderzoeken welke toegevoegde waarde de FOCUS kan hebben bij (het monitoren van) de behandeling. We richten ons hierbij op ervaringen van behandelaren en ouders. We onderzoeken daarnaast in hoeverre peuters met TOS en D/SH peuters vooruitgang laten zien op het gebied van communicatieve participatie gedurende de behandelperiode, gemeten met de FOCUS-34-NL. Deze vooruitgang vergelijken we met de mate van vooruitgang op de taalvaardigheid. In totaal zullen 80 kinderen met TOS in de leeftijd van 2;6 tot 4;0 jaar en 30 D/SH kinderen van 2;0 tot 3;6 jaar aan het onderzoek deelnemen vanuit Adelante, Auris, Kentalis, NSDSK en Pento. In deze parallelsessie presenteren we de opzet van het project en de opbrengsten van het eerste meetmoment.

Toepasbaarheid

Deze parallelsessie draagt bij aan uw kennis over het meten van vooruitgang in communicatieve participatie d.m.v. de FOCUS-34-NL bij jonge kinderen met TOS of jonge D/SH kinderen.  

Doelgroep

Deze parallelsessie is met name interessant voor professionals die werken met D/SH peuters of peuters met TOS, er is geen voorkennis vereist.

Verbinding met thema  

Communicatieve participatie is van belang voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Om tot die communicatieve participatie te komen is het nodig om heldere taal te kunnen gebruiken. Voor zowel kinderen met TOS als D/SH kinderen liggen daar uitdagingen.

Emma Dijkstra is opgeleid als orthopedagoog en werkt als onderzoeker bij Kentalis. Ze werkt aan wetenschappelijke en praktijkgerichte onderzoeksprojecten gericht op kinderen met een TOS, o.a. in sectorale samenwerkingsprojecten zoals FOCUS.

Rosanne van der Zee is linguïst en als onderzoeker werkzaam bij de NSDSK. Zij is betrokken bij diverse projecten op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, ouder-kindinteractie en het monitoren van de effecten van behandeling. Deze projecten richten zich met name op jonge D/SH kinderen.