18. Heldere taal voor onze diverse doelgroep

Inleiding

Vaardigheden in het omgaan met diversiteit, bijvoorbeeld ten aanzien van cultuur, taal- en opleidingsniveau en multiproblematiek binnen gezinnen, zijn onmisbaar voor zorgprofessionals. In het Deelkracht DSH 0-5 project ‘Diversiteit’ wordt gewerkt aan het toegankelijker maken van het zorgaanbod voor cliënten en hun ouders in de vroegbehandeling en het uitrusten van professionals met de kennis die zij nodig hebben om de diversiteit in de doelgroep zo goed mogelijk te bedienen. Inhoud

Er is kennis vergaard bij instanties die ervaring hebben in het omgaan met verschillende vormen van diversiteit. Daarnaast zijn ouders geïnterviewd over hun ervaringen met de geboden zorg in de vroegbehandeling. Tot slot zijn professionals met verschillende functies geïnterviewd over knelpunten en oplossingen in het omgaan met diversiteit in de doelgroep en hebben zij deelgenomen aan focusgroepen. Op basis van al deze informatiebronnen wordt een online werkwijzer voor professionals ontwikkeld met informatie en tips over het omgaan met diversiteit. Enerzijds is dat praktische informatie zoals hoe zij kunnen controleren of een brief of verslag voor ouders in begrijpelijke taal is geschreven. Anderzijds kunnen ze informatie vinden over bijvoorbeeld cultuursensitief werken en verdiepende bronnen raadplegen. In deze sessie worden uitkomsten uit de gesprekken met ouders en professionals gedeeld en worden de deelnemers meegenomen in het proces van de ontwikkeling van de werkwijzer.

Toepasbaarheid

Deelnemers aan deze sessie krijgen tips over omgaan met diversiteit en kunnen meedenken over welke informatie er in de werkwijzer opgenomen moet worden.

Doelgroep

Alle professionals die te maken hebben met ouders van kinderen in de Vroegbehandeling. Verbinding met thema

Alle ouders en cliënten in de vroegbehandeling hebben baat bij toegankelijke taal, maar voor ouders die moeite hebben met het lezen of begrijpen van de Nederlandse taal is dit nog belangrijker. Heldere en toegankelijke taal zorgt voor betere communicatie en wederzijds begrip en is daarmee een randvoorwaarde voor goede zorg.

Lizet Ketelaar is gepromoveerd ontwikkelingspsycholoog en werkt als senior onderzoeker bij de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling van de NSDSK. Zij is projectleider van het onderzoek naar een nieuwe behandelvorm voor kinderen met verstaanbaarheidsproblemen.

Merel Maslowski is psycholinguïst en werkt als senior onderzoeker bij de programmalijn DSH bij Kentalis. In haar werk legt zij zich toe op verwerking van gesproken taal en het effect van hoorrevalidatie daarop. Daarnaast is ze projectleider van verschillende Deelkracht-projecten binnen de doelgroep DSH 0-5.