17. VERVALT! Emotionele competentie bevorderen middels de gevoelensposter, gevoelenskaaren en gevoelenskwartet

Inleiding

Vanuit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een verminderde emotionele competentie een belangrijke rol speelt in de relatie tussen een taalontwikkelingsstoornis en sociaal-emotionele problemen. Een belangrijk onderdeel van STAP is het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij ontbrak een praktische, visuele tool om met de kinderen in gesprek te gaan over hun emoties. Dit was aanleiding voor het maken van de Auris gevoelensposter.

Vorig jaar hebben we een sessie op Simea mogen verzorgen waarin we vertelden over het belang van Emotie-educatie en hoe dit in de dagelijkse praktijk ingezet kan worden middels de Auris Gevoelensposter. Dit zouden we graag nogmaals willen doen want wij vinden dat praten over emoties nog te weinig de norm is binnen zorg en onderwijs.

Inmiddels hebben we ook nieuwe materialen ontwikkeld die we graag promoten; de gevoelenskaarten, gevoelensmemory en gevoelenskwartet.

Inhoud

In deze workshop worden deelnemers geïnformeerd over de aanleiding voor en het gebruik van de Auris gevoelensposter. Belangrijke doelen van de poster zijn: uitbreiden van de emotiewoordenschat, nuance leren aanbrengen, herkennen van emoties bij zichzelf en de ander, inleven in de ander, gepast reageren op de ander en oplossingen bedenken.

Toepasbaarheid

Het gebruik van de poster is niet gebonden aan regels of methoden. De poster is bedoeld als laagdrempelig middel om het praten over emoties makkelijker te maken. Dit kan op eenvoudige, verschillende wijze die worden toegelicht in de handleiding en uitgebreid in de lezing. Deze dienen als leidraad en inspiratie maar laten ruimte voor eigen inbreng en afstemming van de gebruiker.

Na deze lezing hebben de deelnemers meer kennis over de wijze waarop kinderen gestimuleerd kunnen worden in het begrijpen, verwoorden en reguleren van eigen en andermans gevoelens middels de poster.

Doelgroep

Ouders en professionals die te maken hebben met kinderen met en zonder TOS of gehoorbeperking in de basisschoolleeftijd.

Verbinding met thema

Zoals op de SIMEA website al heel mooi staat omschreven is het voor een goede communicatie met anderen noodzakelijk om heldere taal te kunnen gebruiken en is het hiervoor belangrijk om sociale vaardigheden te ontwikkelen, je emoties te uiten en andermans gevoelens te begrijpen. Voor kinderen met een TOS is taal niet vanzelfsprekend, zij krijgen hierdoor vaak minder contact en daardoor minder oefenmomenten met hun omgeving. Praten over gevoelens kan ook extra moeilijk zijn vanwege de abstracte aard ervan. Dit kan het zelfvertrouwen op negatieve wijze beïnvloeden.

Wat ons betreft ligt emotie-educatie aan de basis van leerbaarheid: een kind kan pas leren in veiligheid. Daarvoor moet het zich kunnen uiten. Middels onze workshop bieden we praktische tools aan om hier in de dagelijkse praktijk aan te werken.

Scarlet Hendrickx-van Stokhem, pedagogisch behandelaar STAP.
STAP is een naschoolse behandelgroep voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar die door TOS of een gehoorbeperking sociaal-emotionele problemen hebben.

Sanne Jochems, pedagogisch behandelaar op STAP en ondersteuner in ambulante dienst.
STAP is een naschoolse behandelgroep voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar die door TOS of een gehoorbeperking sociaal-emotionele problemen hebben.