15. FonoBomb

Inleiding

De titel FonoBomb bevat de kern van ons product: Fonologie & Auditief Bombardement. Binnen de peuterbehandelgroep Wapper van Pento Vroegbehandeling is vanuit de praktijk een audiovisuele aanbod ontwikkeld. Dit programma is bedoeld voor dove en slechthorende kinderen vanaf 1;6 jaar. Via klankfilmpjes krijgen de kinderen in de thuissituatie dagelijks extra input van de auditieve- en visuele cortex. In deze parallelsessie leert u, hoe u de aanleg van de fonologische lus in de hersenen kunt stimuleren bij hele jonge slechthorende en dove kinderen, middels praktische audiovisuele ondersteuning.

Plezier in communicatie is de basis in het leren van taal. Bij de presentatie laten we zien hoe dit met de FonoBomb actief ingezet wordt. De kinderen krijgen via de filmpjes heldere spraak & taal aangeboden door de groepslogopedist. We willen met Fonobomb anticiperen op eventuele communicatieve ontwikkelingsachterstanden en grotere taal-, spraak-, en gehoorproblemen voorkomen.

Inhoud
In de paralel serie zullen deelnemers meegenomen worden in het waarom en hoe van FonoBomb. Er zullen ervaringen worden gedeeld, mede middels filmbeelden. En zal het materiaal om dit hulpmiddel zelf te kunnen gaan inzetten worden gepresenteerd.

Doelgroep
Logopedisten/gezinsbegeleiders werkzaam met jonge dove en/of slechthorende kinderen.
Voor zowel startende als ervaren logopedisten/gezinsbegeleiders.

Anniek is logopedist/gezinsbegeleider/VHT-er en ruim tien jaar als logopedisten bij Pento Vroegbehandeling. Wij werken met kinderen die een auditieve beperking hebben in de leeftijd van 0-4 jaar. Wij behandelen, diagnosticeren en begeleiden het kind en het gezin. Wij hebben de FonoBomb ontwikkeld, omdat wij zien dat deze kinderen een intensiever aanbod nodig hebben om de auditieve en fonologische ontwikkeling te stimuleren.

Margreet is logopedist en werkt ruim tien jaar als logopedisten bij Pento Vroegbehandeling. Wij werken met kinderen die een auditieve beperking hebben in de leeftijd van 0-4 jaar. Wij behandelen, diagnosticeren en begeleiden het kind en het gezin. Wij hebben de FonoBomb ontwikkeld, omdat wij zien dat deze kinderen een intensiever aanbod nodig hebben om de auditieve en fonologische ontwikkeling te stimuleren.