14. Misbruik en pesten: "de ervaring achtervolgt"

Inleiding:

Jongeren en (jong)volwassenen met een taalontwikkelingsstoornis hebben vaker dan gemiddeld sociaal-emotionele problemen en ervaringen met misbruik. Ook kunnen zich op verschillende levensgebieden kunnen participatieproblemen voordoen.

Binnen het onderzoeksprogramma van Deelkracht doen we als onderzoeksteam van drie wetenschappelijk onderzoekers en drie ervaringsdeskundige co-onderzoekers participatief actieonderzoek naar de ervaringen van (jong)volwassenen met TOS. Hoe ziet de weg naar zelfstandigheid eruit als je TOS hebt en waar heb je hulp bij nodig? We zoeken naar antwoorden en mogelijke oplossingen en dat doen we – in tijden van corona – online, met behulp van Zoom, Facebook, WhatsApp en Jamboard.

Inhoud:

De thema’s van ons onderzoek zijn wonen, opleiding en werk, vrije tijd, relaties (familie, vrienden, partners, lot- en bondgenoten), zorgvragen én – omdat het in veel interviews aan de orde kwam –pesten en misbruik. Verschillende respondenten vertelden ons over hun ervaringen met pesten, geweld en seksueel misbruik, over de oplossingen die zij zelf hebben gevonden en de hulp die zij nodig hadden en hebben om deze ervaringen te verwerken.

We vertellen jullie over onze bevindingen en over de stappen die wij hebben gezet zodat de deelnemers op een veilige manier hun traumatische ervaringen konden delen, zoals het vertellen van hun verhaal in een stripvorm. We blikken vooruit op onze acties richting zorg en sociaal domein.

Tijdens de parallelsessie nodigen wij de aanwezige professionals uit om mee te denken over hoe zij kunnen bijdragen aan het toepassen van de voorgestelde oplossingen van de geïnterviewde jongvolwassenen met TOS.

Toepasbaarheid:

Met deze presentatie willen wij professionals stimuleren om met creatieve methoden aandacht te besteden aan ervaringen met pesten en misbruik, zodat cliënten en leerlingen deze kunnen delen.

Doelgroep:        

Voor nieuwe en meer ervaren professionals in zorg en onderwijs

Karijn Aussems, zorgethica (MA), maakt onderdeel uit van het TOSkoploper team bestaande uit actieonderzoekers met en zonder TOS. Hierbij benut zij haar ervaring als jongerenwerker in de zorg waar jongeren aan zet zijn om samen met professionals de zorg die zij nodig hebben te verbeteren.

Jérôme Vergne, Ervaringswerker TOS, is betrokken bij het TOSkoploper team die onderzoek doet naar de ervaringen in het dagelijkse leven van de jongeren met TOS. Mijn rol speelt daarbij dat ik de kennis en ervaringen mee kan helpen met het project.