13. ZINnig: innovatieve taaltherapie bij kinderen 7-10 jaar

Inleiding

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is de meest voorkomende ontwikkelingsstoornis bij kinderen. Problemen met grammatica (zinsbouw en woordvorming) zijn een kernsymptoom van TOS en zijn vaak hardnekkig. Deze problemen beperken de uitingsmogelijkheden van kinderen, hebben gevolgen voor het taalbegrip en kunnen ook zorgen voor onbegrip bij de luisteraar. Professionals die kinderen met TOS van 7-10 jaar begeleiden, ervaren een gebrek aan behandelmateriaal om deze grammaticale problemen goed te kunnen remediëren. De bestaande spontane taalanalyse instrumenten voor het vaststellen en evalueren van behandeldoelen zijn niet altijd toepasbaar in de klinische praktijk, bijvoorbeeld omdat het gebruik te tijdsintensief of te complex is.

Inhoud

In deze parallelsessie presenteren we de resultaten van het project ZINnig van het Lectoraat Logopedie van Hogeschool Utrecht. Binnen dit project ontwikkelen we 1) een prototype van een webapplicatie die het uitvoeren van spontane taalanalyses ondersteunt, en 2) metalinguïstisch behandelmateriaal met een serious game voor kinderen met TOS van 7-10 jaar. Tijdens deze sessie wordt uw kennis over grammaticale ontwikkeling, spontane taalanalyse en metalinguïstische behandelstrategieën opgefrist. We nodigen u uit om feedback te geven op het ontwikkelde materiaal.

Toepasbaarheid

De verworven kennis over grammaticale ontwikkeling, spontane taalanalyse en het metalinguïstisch/ expliciet aanleren van grammaticale regels kunt u direct toepassen in de behandeling van kinderen met TOS van 7-10 jaar. Daarnaast hopen wij dat u, na het zien van het prototype van de serious game voor het oefenen van zinsbouw, de sessie geïnspireerd verlaat.

Doelgroep

Deze sessie is bedoeld voor professionals die kinderen met ernstige grammaticale problemen behandelen of begeleiden en andere belangstellenden.

Verbinding met het thema

Een goede zinsbouw is essentieel voor het helder overbrengen van je boodschap. In deze sessie ontvangt u informatie over hoe u kinderen met TOS in de leeftijd van 7-10 jaar kunt ondersteunen in de grammaticale ontwikkeling om zo hun communicatieve redzaamheid te bevorderen.

Rob Zwitserlood is senior onderzoeker bij het Lectoraat Logopedie van Hogeschool Utrecht. Hij is logopedist en taalwetenschapper. Hij heeft ruim 30 jaar in cluster 2 gewerkt en daar veel kennis en ervaring opgedaan m.b.t. grammaticale problemen van kinderen met TOS en passende interventies.

Vera van Heugten is junior onderzoeker op het project ZINnig van het HU Lectoraat Logopedie. Zij is logopedist en taal- spraakpatholoog en werkzaam geweest binnen een audiologisch centrum, het cluster 2-onderwijs en de vrijgevestigde logopediepraktijk.