54. Ontwikkeling van een nieuwe behandeling voor doofheid met behulp van stamcellen in het binnenoor

Inleiding

Hoortoestellen en cochleaire implantaten bieden de mogelijkheid om bij (ernstig) gehoorverlies het gehoor wat te verbeteren, echter de kwaliteit van het geluid is vaak suboptimaal. Het herstel van het gehoororgaan, zonder dat er een elektrisch apparaat nodig is, zou mogelijk een betere behandeling zijn. Recent onderzoek heeft laten zien dat er zich in het binnenoor ook bepaalde stamcellen bevinden, die mogelijk de beschadigde haarcellen in het binnenoor kunnen vervangen en hierdoor het gehoor kunnen verbeteren. Het is echter nog onbekend of deze stamcellen nog aanwezig zijn in de volwassen cochlea van zoogdieren en na doofheid.

Inhoud

Recent hebben we in ons lab aangetoond dat er stamcellen in het binnenoor van volwassen muizen aanwezig zijn en dat deze stamcellen een ototoxisch trauma overleven, in tegenstelling tot de haarcellen. Deze stamcellen kunnen mogelijk weer uitgroeien tot nieuwe haarcellen door ze te activeren met bepaalde groeifactoren. Daarnaast is het mogelijk om vanuit deze cellen soort kleine driedimensionale mini-binnenoortjes (zogenaamde organoiden) te kweken. In deze organoiden kunnen we diverse groeifactoren, die aangrijpen op deze stamcellen, veelvuldig testen, zonder dat er proefdieren nodig zijn. Dit met het uiteindelijke doel is om een nieuwe behandeling voor gehoorverlies en doofheid te ontwikkelen door middels groeifactoren de beschadigde haarcellen in de cochlea te herstellen uit reeds in het aanwezige stamcellen. De resultaten van het onderzoek en de mogelijkheid om in de toekomst gehoorverlies en doofheid te behandelen met behulp van stamceltherapie zullen in de lezing worden besproken.

Toepasbaarheid

De presentatie zal een overzicht geven over eventuele mogelijkheden op het gebied van de stamceltherapie, als behandeling voor gehoorverlies en doofheid. Dit vergoot de kennis op de het gebied van mogelijke toekomstige therapieën.

Doelgroep

Professionals en nieuwkomers

Dr. L.V.Straatman is opgeleid als KNO-arts in het Radboud UMC, waar zij ook haar proefschrift naar Cochleaire implantatie in prelingualen heeft afgerond. Vervolgens heeft zij zowel  een klinisch fellowship otologie en schedelbasischirurgie als een research fellowship in stamceltherapie voor het binnenoor gedaan aan de University British Columbia, Vancouver, Canada. Hierna is zij als otoloog gaan werken in het UMC Utrecht, waar zij onder andere projectleider is van het onderzoek naar stamceltherapie als behandeling voor gehoorverlies en doofheid.