52. Kleuters met TOS in Zicht

Inleiding

Waarom ontwikkelt het ene kind met (een verleden van) TOS zich op school en in de maatschappij makkelijker dan het andere? Deze vraag staat centraal in project Taal in Zicht, waarbij 500 kinderen met TOS 20 jaar worden gevolgd. Doel van het project is identificeren wat de bevorderende en belemmerende factoren zijn op het gebied van taal en cognitie voor de communicatieve participatie, het sociaal-emotioneel functioneren en het maatschappelijk functioneren op latere leeftijd.

Inhoud

Tijdens deze lezing bespreken we de opzet van het project en delen we de resultaten van de eerste grote groep kinderen, een half jaar na het verlaten van de behandelgroep. Deze resultaten geven zicht op het onderwijstype waarin kinderen vanuit de behandelgroep terecht komen. Ook laten we zien hoe de kinderen het doen als ze een half jaar op school zitten wat betreft de communicatieve participatie, het sociaal-emotioneel functioneren en het welbevinden. We gaan tevens in op de relaties tussen de verschillende ontwikkelingsgebieden bij kinderen met TOS.

Toepasbaarheid

Deze lezing geeft een kijkje in de keuken van het longitudinale project Taal in Zicht en biedt tegelijkertijd kennis over de verschillende aspecten van de ontwikkeling van kinderen met TOS in de eerste periode na de behandelgroep.

Doelgroep

Logopedisten, pedagogisch begeleiders, ambulant begeleiders, leerkrachten in het (V)SO en andere professionals die met kinderen met TOS werken, onderzoekers, ouders.

Verbinding met het thema

Het langdurig volgen van kinderen met TOS levert nieuwe inzichten in het verloop en de voorspellers van de taalontwikkeling, de communicatieve participatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Om deze aspecten goed te ontwikkelen is het belangrijk dat de omgeving van kinderen met TOS heldere taal gebruikt. Daarnaast biedt dit project meer inzicht in welke aspecten ervoor zorgen dat kinderen met TOS zelf in staat zijn heldere taal te gebruiken.

Angela Stevens is onderzoeker bij de NSDSK. Zij is taalkundige en werkt aan verschillende onderzoeken op het gebied van taal en gehoor.

Lonneke is junior onderzoeker bij Kentalis. Zij is taal- en spraakpatholoog en neerlandica. Ze werkt binnen de Academie van Kentalis en binnen Deelkracht aan meerdere onderzoeksprojecten, voornamelijk op doeltreffendheidsonderzoek van behandeling en longitudinaal onderzoek bij kinderen met TOS.