51. TOS diagnostiek voor Zorg en Onderwijs: wat is (minimaal) nodig?

Vorig jaar is ikv corona een ‘tijdelijke minimale set TOS diagnostiek’ vastgesteld en afgestemd tussen AC, SIAC en Siméa.

Deze set wordt nu geëvalueerd en er wordt gekeken om die een permanente status te geven.

Hierbij past een discussie over ‘wie doet wat?’ in diagnostiek TOS en toegeleiding naar zorg of onderwijs.

Volgens mij is dat een mooi ‘drielandenpunt’ SIAC-Siméa-FENAC dat goed gepresenteerd en besproken kan worden op het congres in november.

Wat vinden jullie van het idee om daarover dan een workshop of forum oid te organiseren?

De werkgroep die zich hiermee bezig houdt zou dat kunnen organiseren, evt aangevuld met vertegenwoordigers uit zorg en onderwijs.

Werkgroep bestaat uit (Maartje Stephan, Marleen de Jong, Elke Bolk, Rianneke Crielaard, Theo Goverts, Marnix Stawicki, Erwin Baas)

 Erwin is klinisch-fysicus audioloog bij het audiologisch centrum van Kentalis in Eindhoven en Breda. Hij werkt als schoolaudioloog voor de Taalbrug scholen in Eindhoven/Helmond. Hij is voorzitter van de Simea team schoolaudiologie.

Rianneke Crielaard is klinisch linguïst bij het audiologisch centrum van Kentalis in Sint-Michielsgestel. Zij is medeauteur van de richtlijn Logopedie bij taalontwikkelingsstoornissen (2017) van de NVLF. Zij is lid van de Werkgroep AC Linguïsten en Spraak-taalpathologen en van het Platform Taalspraak van de FENAC.