50. Project MOL: Meertaligheid onder de loep

Inleiding

We weten steeds beter hoe we de diagnose (een vermoeden van) TOS bij zeer jonge meertalige kinderen kunnen stellen. Het volgen van de meertalige ontwikkeling tijdens de behandeling is echter nog  onderbelicht en blijkt zeer complex. Dit is een gevolg van het gebrek aan passende meetinstrumenten, maar ook van het gebrek aan kennis over de doelgroep meertalige kinderen en hun problematiek. Het gebrek aan kennis komt mede doordat meertalige kinderen vaak uit onderzoeksgroepen worden geëxcludeerd. Daardoor missen we een substantieel deel van de doelgroep en is de kennis die we tot nu toe hebben vergaard over de doelgroep jonge meertalige kinderen met TOS onvolledig: een vicieuze cirkel. Het doel van het project Meertaligheid onder de Loep (MOL) is om een uniforme werkwijze te ontwikkelen voor een volgsysteem voor meertalige kinderen met TOS binnen de vroegbehandeling zodat kennis over deze specifieke doelgroep vergroot wordt.

Inhoud

In deze parallelsessie bespreken wij de wijze waarop de uniforme werkwijze is ontwikkeld en de pilot waarin deze werkwijze wordt getoetst en geëvalueerd bij 50 kinderen. De pilot is begin 2020 van start gegaan. Binnen de pilot werken verschillende behandelgroepen van NSDSK, Kentalis en Auris volgens de MOL-werkwijze waarbij alle talen van het meertalige kind worden gevolgd. Wij delen de eerste resultaten van het MOL-onderzoek en de ervaringen van de logopedisten.

Toepasbaarheid

Met de deelnemers van de parallelsessie willen we ideeën uitwisselen over het volgen van de taalontwikkeling van meertalige kinderen. Ook presenteren we de vernieuwde versie van de Anamnese Meertaligheid die is aangepast voor het MOL-onderzoek.

Doelgroep

Logopedisten, behandelaars en onderzoekers die werken met meertalige kinderen met TOS.

Verbinding met het thema

Er is geen sprake van heldere taal zonder alle talen van een meertalig kind te betrekken in de diagnostiek en behandeling.

Mirjam Blumenthal werkt als senior onderzoeker binnen de programmalijn TOS van Kentalis. Haar expertisegebied is meertaligheid en auditieve en communicatieve beperkingen. In haar praktijkgerichte onderzoeks- en ontwikkelwerk ontwikkelde zij o.a. de Anamnese Meertaligheid en de methode Adviezen Meertaligheid (2009).   

Bernadette Vermeij werkt als onderzoeker bij de onderzoeksafdeling van de NSDSK. Zij heeft een achtergrond als linguïst en logopedist. Zij doet promotieonderzoek naar de effectiviteit van vroegbehandeling bij jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.