49. Vroege grammaticale ontwikkeling bij TOS

Inleiding

Er is relatief veel onderzoek gedaan naar de grammaticale vaardigheden van kinderen met TOS (o.a. Duinmeijer, 2017; de Jong, 1999; Zwitserlood, 2014), maar van de grammaticale vaardigheden van jonge kinderen met TOS (tussen de 3 en 6 jaar) is nog maar weinig bekend. Meer inzicht in de vroege grammaticale ontwikkeling van kinderen met TOS kan helpen bij het kiezen van individuele doelen en groepsdoelen en het is dus belangrijk om hier onderzoek naar te doen. In dit onderzoek wordt met behulp van de TARSP in kaart gebracht of er overeenkomsten zijn in welke grammaticale structuren wel en niet voorkomen bij kinderen met TOS en in het gebruik van welke structuren zij verschillen van typisch ontwikkelende kinderen. De grammaticale structuren in spontane taal van minstens 18 kinderen met TOS worden vergeleken met elkaar en met de normscores van de TARSP.

Inhoud

In deze presentatie zal een overzicht worden gegeven van het onderzoek. De resultaten zullen uitgebreid worden besproken en er zal ook worden uitgelegd wat deze resultaten kunnen betekenen voor de praktijk. Tijdens en na de presentatie is er natuurlijk veel ruimte voor vragen en opmerkingen.

Toepasbaarheid

Na deze parallelsessie heeft u meer kennis over de vroege grammaticale ontwikkeling van kinderen met TOS. Deze kennis kan logopedisten helpen bij het kiezen van grammaticale doelen voor jonge kinderen met TOS op individueel en groepsniveau.

Doelgroep

Deze parallelsessie is bedoeld voor logopedisten die werken met jonge kinderen met TOS en andere belangstellenden. Kennis van de TARSP is handig, maar niet noodzakelijk om de presentatie te kunnen volgen.

Verbinding met thema

In deze presentatie zal worden laten zien waar de taal van kinderen met TOS niet zo helder is, en waar logopedisten op kunnen focussen om de taal van deze kinderen helderder te maken.

Na het afronden van de onderzoeksmaster Linguistics aan de Universiteit Utrecht, ben ik in oktober begonnen met een promotieonderzoek bij Auris en de UU. In dit onderzoek kijk ik naar de samenhang tussen fonologische en grammaticale vaardigheden van jonge kinderen met TOS.