46. Vaders van vandaag

Inleiding:

Ouders spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Lange tijd is de aandacht vooral uit gegaan naar de rol van moeders in de opvoeding, maar steeds vaker wordt er ook gekeken naar de unieke rol van vaders. Uit onderzoek blijkt dat vaders bijvoorbeeld meer complexe taal gebruiken tijdens het voorlezen dan moeders en dat hun spel minder gecontroleerd is en meer stimulatie biedt dan dat van moeders. Daarnaast nemen vaders tegenwoordig meer zorgtaken op zich en zijn zij meer betrokken bij de opvoeding. Wat zijn de gedachten, ervaringen en uitdagingen van de vaders van vandaag rondom hun ouderschap.

Inhoud:

In deze presentatie zullen deelnemers op een interactieve en prikkelende manier kennis opdoen over de rol van vaders in zorg en onderwijs. Van recente onderzoeksbevindingen over vaders in het algemeen maken we een klein uitstapje naar een onderzoek van de NSDSK naar de betrokkenheid en self-efficacy van 25 vaders en 25 moeders binnen de vroegbehandeling van doof-slechthorende kinderen. Na afloop is de kennis van de deelnemers up-to-date over de unieke rol van vaders. 

Toepasbaarheid:

Deelnemers vergaren de meest recente kennis over het ouderschap van vaders. En kunnen deze kennis en ontvangen tips gebruiken in het betrekken en motiveren van vaders in de opvoeding van hun kinderen.

Doelgroep:

Professionals werkzaam in zorg en onderwijs.

Verbinding met thema:

Spreken vaders en moeders dezelfde taal of is het nodig om te differentiëren in het contact met ouders rekening houdend met de unieke rol van vaders.

Evelien Dirks is psychologe. Zij is als programmaleider DSH werkzaam bij de NSDSK. In haar onderzoek richt zij zich op de taal, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van jonge dove en slechthorende kinderen. 

Sanne Peet is projectassistent bij de NSDSK betrokken bij projecten met betrekking tot zowel dove en slechthorende kinderen als kinderen met TOS.