47. Vertel Het! - bevorderen van invloedrijke communicatie

Inleiding.

De invloed van personen met communicatief meervoudige beperkingen in communicatieve interacties is vaak beperkt.  Bij deze doelgroep is vaak geen volledige taalontwikkeling. Dit heeft gevolgen voor hun participatie en zelfbepaling.

 ‘Vertel Het!’ is een nieuwe interventie voor het bevorderen van de invloedrijke communicatie en taalontwikkeling van personen met aangeboren auditieve en visuele beperkingen (doofblindheid). Om dit te bereiken ontvangen hun communicatiepartners (ouders, leerkrachten, begeleiders) scholing en video-interactie begeleiding door een communicatiecoach. Opnames van de communicatie tussen de cliënt en communicatiepartner staan hierin centraal. Het interventieprogramma bestaat uit de volgende drie fasen: 1. Afstemming en emoties delen; 2. Betekenisoverdracht; 3. Symbolische communicatie en taal. Gedurende de gehele interventie ligt de nadruk op het bevorderen van invloedrijke communicatie en het inzetten van de tast.

Inhoud.

Wat is invloedrijke communicatie, hoe ziet dit eruit, en hoe kunnen communicatiepartners dit verder bevorderen? Deze vragen staan centraal tijdens de lezing. We gaan hierover in gesprek met het publiek en gebruiken daarbij theorie en videoanalyse.

Doelgroep en toepasbaarheid.

De interventie wordt momenteel getoetst bij personen met aangeboren doofblindheid. Wanneer u niet met deze doelgroep werkt, maar met een doelgroep waar zich eveneens moeilijkheden voordoen in de communicatie en taalontwikkeling zal deze lezing over invloedrijke communicatie ook voor u interessant zijn. Tijdens de videoanalyse zullen  ook voorbeelden worden gegeven van het stimuleren van invloedrijke communicatie bij andere doelgroepen. Specifieke werkervaring of voorkennis zijn geen vereisten.

Congresthema.

De presentatie sluit aan bij het thema, omdat de interventie zich richt op het bevorderen van communicatie en taal.

Na het behalen van de master Communication and Deaflbindness, werk ik nu als promovendus bij de Rijksuniversiteit Groningen. Ik doe onderzoek naar het bevorderen van invloedrijke communicatie en taal bij personen met aangeboren doofblindheid.

Ik werk nu als logopedist bij de vroegbehandeling (Triangel individuele logopedie en logopedie op de groep), daarnaast ook ambulante begeleiding doofblinde kinderen 0-4 jaar. Ik heb eveneens de master Communication and Deafblindness behaald; expertise logopedie db/cmb en ik sta geregistreerd in het kwaliteitsregister en register pre verbale logopedisten.