45. Emotionele competentie versterken bij kinderen met communicatieproblemen

Inleiding:

Als kinderen communicatieproblemen hebben, hebben zij meer moeite in sociale interacties. Hierdoor missen kinderen belangrijke leermomenten om inzicht te krijgen in hun eigen en andermans emoties en om te leren emoties te reguleren en constructief te gebruiken in sociale interacties. Deze problemen in emotionele competentie zijn vervolgens belangrijke risiscofactoren voor het ontstaan van gedragsproblemen. Daarom is het belangrijk kinderen met communicatieproblemen van jongs af aan te ondersteunen in de ontwikkeling van emotionele competentie.

Inhoud:

Deze lezing geeft een overzicht van recent onderzoek en handvatten over hoe emotionele competentie versterkt kan worden aan de hand van tips van kinderen, ouders en professionals.

Toepasbaarheid:

Na de lezing heb je beter inzicht in onderliggende factoren die gedragsproblemen veroorzaken bij kinderen met communicatieproblemen en heb je handvatten om hiermee aan de slag te gaan.

Doelgroep:

De lezing is voor ouders of professionals die werken met kinderen met communicatieproblemen en/of gedragsproblemen.

Thema:

Kinderen met communicatieproblemen hebben meer kans op psychosociale problemen. De emotionele competentie ontwikkeling speelt hierin een belangrijke rol. Door de communicatieproblemen missen kinderen kennis en vaardigheden om inzicht te krijgen in emoties. Daarom is het nodig al vroeg ondersteuning te bieden om kinderen de kans te geven zich te ontwikkelen.       

Neeltje van den Bedem is pedagoog en taalkundige. Ze is post doc onderzoeker bij ontwikkelingspsychologie en pedagogiek aan Universiteit Leiden. Zij doet onderzoek naar het belang van emoties in de psychosociale ontwikkeling van kinderen met communicatieproblemen en van kinderen en jongeren met gedragsproblemen.