Verbeeldende verhalen, verbeeldende lezers: Over inleving en verbeelding tijdens het lezen

Verhalen doen veel meer dan een boodschap overbrengen. Verhalen kunnen ons raken, we kunnen ervan genieten (of net niet). Soms voelen we mee met personages of zien we letterlijk voor onze ogen wat er in de verhaalwereld gebeurt. Wat gebeurt er in ons hoofd wanneer we in een verhaalwereld stappen? En waar zijn verhalen eigenlijk goed voor?
Ik zal in mijn lezing de resultaten laten zien van onderzoek waarin we meten wat er in lezers gebeurt wanneer zij een verhaal lezen. We combineren daarbij oogbewegingen en hersenmetingen met vragenlijsten naar de subjectieve beleving van verhalen om een beter begrip te krijgen hoe inleving in, en waardering van verhalen tot stand komt.

:  Roel Willems is onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn promotie-onderzoek ging over hoe informatie van taal en van handgebaren gezamenlijk wordt verwerkt in de hersenen. Daarnaast onderzocht hij hoe we communicatieve intenties van anderen begrijpen en wat linkshandigen ons kunnen leren over hoe betekenis in het brein wordt gerepresenteerd. Na een aantal jaren aan de Universiteit van Berkeley, Californië, is hij sinds 2011 verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2015 ontving hij een NWO Vidi-beurs voor zijn onderzoeksplan. www.rmwillems.nl