25. 'Ruim dertig jaar na dato: de effecten van cochleaire implantatie bij kinderen'

In 1987 ontving het eerste dove kind in Nederland een cochleair implantaat (CI). Het doel was om de waarneming van gesproken taal te verbeteren, om voor dove kinderen gesproken taal “helder” te maken. Wat heeft dit cochleair implantaat hen nu bijna 25 jaar later gebracht?  Wat zijn de effecten van het CI op horen, op gesproken taal en op geletterdheid? In deze masterclass geven we allereerst een kort overzicht van de technologie van cochleaire implantaten en van de geschiedenis ervan.

Vervolgens bespreken we de effecten van het CI op spraakwaarneming, gesproken taal en geletterdheid besproken. Ook de invloeden van onderliggende neurologische processen komen kort aan bod. Tot slot gaan we in op de voorspellers van succes, op beperkingen van CI en op implicaties voor de praktijk van gezinsbegeleiding en onderwijs. Daarbij komen ook ervaringen van kinderen en jongeren en van hun ouders aan bod.

Evelien Dirks is psychologe. Zij is als programmaleider DSH werkzaam bij de NSDSK. In haar onderzoek richt zij zich op de taal, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van jonge dove en slechthorende kinderen. 

Harry Knoors is taalkundige.
Hij is als senior onderzoeker verbonden aan de Kentalis Academie. Ook is hij hoogleraar aan de Radboud Universiteit. In zijn onderzoek richt hij zich met name op de gevolgen van een aangeboren of vroegverworven gehoorverlies op leren en ontwikkeling van kinderen.