23. Heldere gebarentaal in het Gebarenwoordenboek 2.0

Begin 2020 wordt het nieuwe online gebarenwoordenboek gelanceerd van het Nederlands Gebarencentrum. Nieuw is dat dit woordenboek niet alleen op PC gebruikt kan worden, maar ook op tablet en mobiel. Inhoudelijk is er ook veel veranderd aan het online woordenboek. In deze presentatie gaan we in op de mogelijkheden van het nieuwe woordenboek voor leerkrachten en op welke manier er gewerkt kan worden aan de uitbreiding van de gebarenschat door leerlingen. We zullen ook toelichten hoe nieuwe gebaren verzameld worden en worden vastgelegd. Voorbeelden van heldere taal in het woordenboek worden gegeven als het gaat om de betekenis van woorden in het Nederlands en de vertaling daarvan in NGT.

Sarah Muller is senior ontwikkelaar bij het Nederlands Gebarencentrum en werkt o,a aan de ontwikkeling van nieuwe gebaren en het online gebarenwoordenboek.