1039. Gecanceld #2

Inleiding
Gamification is een (educatieve) benadering om de motivatie van leerlingen te vergroten door games of game-elementen in de leeromgeving te gebruiken. Het idee is  dat het de betrokkenheid van studenten tijdens de lessen verhoogt, een voorwaarde voor hun leren op school. Informele klasobservaties op Kentalis Talent suggereerden dat de betrokkenheid van DSH-kinderen tijdens sommige lessen (bijvoorbeeld spelling, schrijven) te laag is, vooral tijdens de fase van zelfstandige inoefening.

In dit project hebben we (met succes) geprobeerd de betrokkenheid van DSH-kinderen tijdens deze lessen te vergroten.

En ja…ze hebben er ook nog van geleerd!
 

Inhoud
Er is een tweejarig project uitgevoerd om twee verschillende varianten van gamification te ontwikkelen en evalueren binnen Kentalis Talent. Ook  hebben we de betrokkenheid van DSH-kinderen tijdens deze lessen met gamification en tijdens lessen zonder gamification beoordeeld met behulp van de ‘Leuvense Betrokkenheidsschaal’ (Leuvense Engagementscale, Laevers et al., 1997).

Tijdens de presentatie zullen de bezoekers informatie ontvangen over het project, hun kennis vergroten m.b.t. gamification en wordt er om actieve participatie gevraagd.
 

Doelgroep                                                                                                                                                                                   

De lezing is bedoeld voor leerkrachten, IB’ers en onderzoekers die op zoek zijn naar onderbouwde praktijken die werken voor onze doelgroepen. Naast DSH is dit ook passend voor TOS.

Verbinding met thema

Door de inzet van gamification binnen ons onderwijs zetten we in op het stimuleren van communicatie en taalontwikkeling inclusief alle voorwaardelijke aspecten die daarbij van belang zijn.

Samenwerking, betrokkenheid en motivatie

Medesprekers zijn; Annet de Klerk en Daan Hermans