22. TAALMAATJES: logopedische ouderbegeleiding bij kleuters

Inleiding

In februari 2019 publiceerden we het ouderbegeleidingsprogramma ‘TAALMAATJES’ bij Sig vzw. Dit practice based programma kan zowel individueel als in groep ingezet worden bij ouderbegeleiding bij kleuters met spraak- en taalproblemen. ‘TAALMAATJES’ nodigt ouders uit om als ‘maatje’ in de alledaagse thuissituatie een rijker en bewuster taalaanbod te bieden.

Inhoud

De vier sessies van ‘TAALMAATJES’ worden overlopen met de nodige toelichtingen. De handleiding, de powerpointpresentatie, het ouderboekje, de strategiereminders en hun onderlinge relatie worden voorgesteld.

Toepasbaarheid.

‘TAALMAATJES’ kan individueel of in groep worden ingezet bij de begeleiding van ouders van kleuters met spraak-en taalproblemen. Het programma is toepasbaar in verschillende logopedische settings o.a. bij vrijgevestigden, in speciaal onderwijs, bij thuisbegeleidingsdiensten, in centra en diensten voor preventieve logopedie.

Doelgroep

Logopedisten, werkzaam met kleuters en hun context uit verschillende settings, dia aan de slag willen met ouders en hiervoor concrete handvatten zoeken. Er is geen voorkennis vereist.

Verbinding met het thema

‘TAALMAATJES’ helpt de logopedist om in heldere taal de spraak- en taalontwikkeling uit te leggen aan ouders. Het programma geeft ouders informatie en tips om de taal op maat van hun kleuters zo optimaal mogelijk uit te breiden. Het kant en klare programma is in heldere, duidelijke en toegankelijke taal geschreven en hierdoor inzetbaar bij een ruim publiek.

Ingrid Herreman heeft 30 jaar ervaring als logopedist in het CAR ‘t VLOT te Beveren, België in een multi- disciplinair team met kinderen met complexe ontwikkelingsproblemen. Ze heeft zich gespecialiseerd in spraak- en taalontwikkelingsstoornissen en ouderbegeleiding en geeft hier workshops rond.

Wanda Heylen werkt als logopedist en Hanentherapeut sinds 1997 in het CAR ’t VLOT te Beveren. Ze is er verbonden aan de vroegbegeleidings- en kleuterdienst. Ze heeft hierdoor ruime ervaring in het begeleiden van peuters, kleuters en hun context. Ze gaf vormingen rond ouderbegeleiding, voorlezen en vroegbegeleiding.