62. Communiceren met ouders

  • Inleiding

(wat is de aanleiding voor het onderwerp van de minilezing?; wat is het belang? Waarom krijgt het aandacht of waarom is het onderzocht? ) | Inhoud (wat ga je in de minilezing doen? Resultaten presenteren van een onderzoek, ervaringen met een project, actieve participatie?)| Toepasbaarheid (wat kan je met de inhoud van deze lezing? Kun je daarna iets toepassen? Heb je nieuwe kennis opgedaan? Zet het aan tot discussie in de eigen organisatie? Etc)| Doelgroep (voor wie is de lezing bedoeld?; noem hierbij de professional maar ook het niveau van de inhoud van de lezing, is het voor nieuwkomers in de sector of is er een bepaald kennis/ervaringsniveau vereist?) Verbinding met thema: Leg zoveel mogelijk een relatie tussen het congresthema en de parallelsessie.

                Inleiding

In de zorg voor kinderen werk je samen met ouders. Hoe geef je die samenwerking vorm? Als professionals zijn we geneigd ons op het kind te richten en verliezen we de ouder uit het oog. Wat wil de ouder, wat vindt de ouder belangrijk, wat is lastig voor de ouder en wat gaat al goed? Oudergericht werken kan een fundamentele shift in je werkwijze betekenen. Om oudergericht te kunnen werken heb je een theoretische basis nodig in ouderschapstheorie en ondersteuning in de vorm van methodieken en methodieken.

Inhoud

In deze masterclass gaan we in op wat ‘kind-gericht’ en ‘oudergericht werken’ precies is. We geven in een filmpje een voorbeeld van een ‘kind-gericht’ gesprek en een ‘oudergericht gesprek’. We lichten een model toe dat helpt een ouder-gericht gesprek te voeren en oefenen daar kort mee met een casus.

In het tweede deel van de masterclass geven we een introductie op de Ouderschapstheorie. Met de uitgangspunten uit de Ouderschapstheorie kijken we opnieuw naar de casus. Wat is de betekenis van de theorie voor je kijk op de casus, de ouder, het kind?

Toepasbaarheid

In de masterclass doe je inzichten op in de betekenis van oudergericht werken en hoe je van hieruit de samenwerking vormgeeft.  Er wordt je een model voor gespreksvoering aangereikt en een eerste beeld gegeven van de inhoud van de Ouderschapstheorie.

Doelgroep

Professionals die werken met kind en ouder. Beginnend en ervaren professionals die geïntroduceerd willen worden in de ouderschapstheorie en de implicaties daarvan voor de samenwerking met ouders en de gespreksvoering met ouders.

Verbinding met thema Heldere Taal

In de masterclass gaat het om het verbeteren van de communicatie met ouders door verplaatsing in het perspectief van ouders.

Maximaal 50 deelnemers

Edith Raap is Ontwikkelingspsycholoog en heeft jarenlang in de opvoedondersteuning gewerkt en is zich daarna gaan verdiepen in ouderschapstheorie. Zij geeft les in ouderbegeleiding aan de Hogeschool Utrecht en geeft Post HBO trainingen Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding. Ook is zij maker van de Podcast serie Levend-verlies.nl en doet promotieonderzoek naar Levend Verlies.

Elsje van Steenis is Begeleidingskundige (Master Human & Organizational Behavior) en geeft verschillende trainingen op het gebied van gespreksvoering en participatie. Daarnaast is zij werkzaam bij het Post HBO opleiding Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding. Zij is supervisor, leerteamcoach en werkt actief mee aan de onderwijsinnovatie rondom Jeugd.