60. Steeds meer D/SH leerlingen gaan naar het regulier onderwijs, met steeds betere resultaten. Maar toch....

Tijdens deze masterclass wordt een overzicht gegeven van hoe onze DSH-leerlingen functioneren in het reguliere onderwijs: hoe zijn hun talige en schoolse prestaties, hoe verloopt hun sociaal-emotionele ontwikkeling en voelen zij zich er goed. We gaan ook op zoek naar de oorzaak van de grootste moeilijkheden, en gaan van daar uit oplossingen en suggesties aanreiken om de begeleiding en het functioneren van deze leerlingen in de toekomst nog te verbeteren.

: PhD Leo De Raeve heeft 3 kwalificaties: hij is doctor in de medische wetenschappen, psycholoog en leerkracht doven en slechthorenden. Hij heeft meer dan 35 jaar ervaring in onderwijs en begeleiding van dove en slechthorende kinderen in KIDS-Hasselt.  In 2002 heeft hij ONICI opgericht, het Onafhankelijk Informatie en Research centrum over Cochleaire Implantatie, waar hij nu ook directeur van is en hij is docent aan het University College Leuven-Limburg. Sinds 2008 is hij wetenschappelijk adviseur van de Europese overkoepelende organisatie van CI-gebruikers, EURO-CIU genaamd. Leo De Raeve was (mede)-auteur van meer dan 100 wetenschappelijk publicaties in internationale tijdschriften en gastspreker op tal van nationale en internationale congressen over doofheid/slechthorendheid en vooral cochleaire implantatie.