58. Herken TOS bij kleuters

Inleiding:

Als vervolg op de succesvolle workshop Herken TOS (bij Peuters) is vanuit de werkgroep ‘het jonge kind’ van Simea, een vervolg voor het basisonderwijs ontwikkeld: ‘Herken TOS bij kleuters’. Deze workshop geeft een helder beeld van de veelheid aan kenmerken van een TOS.

Inhoud:

Tijdens deze masterclass worden de verschillende kenmerken besproken aan de hand van beeldmateriaal en de schematische weergave van de spraak-taalontwikkeling en de stoornis kenmerken. Na een interactief plenair gedeelte gaan de deelnemers in groepjes aan de slag met beeldfragmenten om stoorniskenmerken bij de kinderen te herkennen.

Doel:

Aan het eind van de masterclass hebben de deelnemers een goed beeld van de verschillende kenmerken van een TOS.

Doelgroep:

Leerkrachten, onderwijs assistenten, Ambulant Dienstverleners, leerlingbegeleiders.

Logopedist en leerkracht, Ambulant Dienstverlener Leiden, (voorschoolse voorzieningen) mede ontwikkelaar van herken TOS Peuters en kleuters, Aan de slag met Taal. betrokken bij VVE beleid Katwijk, waaronder signaleren van kinderen met taalachterstand/TOS, expert meertaligheid.

Logopedist, Ambulant Dienstverlener Leiden, (voorschoolse voorzieningen) mede ontwikkelaar van herken TOS Peuters en kleuters, Aan de slag met Taal. betrokken bij VVE beleid Nieuwkoop, waaronder signaleren van kinderen met taalachterstand/TOS, expert Hanen.