57. Taalgrenzen doorbreken: de taalontwikkeling van D/SH nieuwkomers

In de afgelopen vijf jaar hebben professionals in het speciaal onderwijs het aantal dove en slechthorende kinderen met een migratieachtergrond zien toenemen. Leerkrachten signaleren dat sommige van deze kinderen in hun thuisland weinig of geen onderwijs hebben gehad en er grote gaten zijn op het gebied van taal en/of onderwijs ten opzichte van leeftijdsgenoten.  Het lesgeven aan deze kinderen met grote taal- en/of onderwijsachterstanden blijkt om verschillende redenen een enorme uitdaging. Leerkrachten signaleren dat het bestaande aanbod onvoldoende aansluit bij de intensieve behoefte en complexe onderwijs- en zorgvragen van D/SH kinderen met een vluchtelingen- of migratieachtergrond.  Kennisuitwisseling is nodig om deze kleine doelgroep goed te kunnen bedienen, zowel binnen de sector als met partners in de asielketen. In het kader van ‘Heldere Taal’ bieden we inzicht in de kennis is verzameld in project Taalgrenzen. In deze masterclass gaan we in op de taalontwikkeling van dove en slechthorende kinderen met een migratieachtergrond en een grote taal- en/of onderwijsachterstand (Peia Prawiro-Atmodjo) en de stand van zaken betreft de ontwikkeling van passend onderwijs- en zorgaanbod. Er wordt uitgewisseld over de inhoud van de kenniskoffers voor zorg- en onderwijsprofessionals uit de auditieve/communicatieve sector, die momenteel in ontwikkeling zijn (Joyce Rouwhof-van Doornspeek). Naast het presenteren van resultaten uit onderzoek worden aanwezigen uitgedaagd om actief uit te wisselen en onderdeel te worden van het kennisnetwerk (van toehoorder naar actieve deelnemer). De masterclass is gericht op onderwijs- en zorgprofessionals, maar ook op MT-leden die meer inzicht willen in de specifieke behoeften van deze doelgroep met betrekking  tot het onderwijsaanbod en zorgaanbod. Zowel nieuwkomers in de sector als professionals met ervaring in het bieden van onderwijs of zorg aan dove en slechthorenden met een migratieachtergrond zijn van harte welkom.

Margot Willemsen is logopedist bij KentalisTalent (D/SH SO) en kennisontwikkelaar voor diverse projecten die bijdragen aan de profesionalisering van vakgenoten uit de auditieve/communicatieve sector. 
Ze is lid van team schoolaudiologie van Siméa. 

Peia Prawiro-Atmodjo is Senior Onderzoeker bij Kentalis en zet zich onder meer in voor dove en slechthorende migranten in Nederland door het vormgeven, coördineren en uitvoeren van onderzoeks- en ontwikkelprojecten.  

Joyce Rouwhof-van Doornspeek is leerkracht van de Schakelklas op het Kentalis Compas College (VSO).  Ze is afgestudeerd als Docent Nederlandse Gebarentaal en hoopt aan het einde van de zomer van 2020 ook af te studeren als Docent Nederlands. Onder andere deze vakken zijn erg belangrijk in de Schakelklas.