41. TOS-profiel 0-5: factoren in ontwikkeling

Inleiding

In januari 2020 is het Deelkracht project TOS-profiel 0-5 gestart, waarin Auris, Kentalis en de NSDSK samenwerken. Binnen dit project zijn we op zoek naar belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op de taalontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de communicatieve participatie van jonge kinderen met (een vermoeden van) TOS. Met de uitkomsten van het onderzoek willen we het monitoren verbeteren. Om inzicht in de belemmerende en bevorderende factoren te krijgen hebben we een literatuurstudie gedaan, ouders geïnterviewd en focusgroepen met professionals georganiseerd. Dit heeft geleid tot een lijst van 37 factoren die belangrijk zijn om te registreren (eenmalig vastleggen) of te monitoren (herhaald vastleggen). Door middel van een Delphi-studie waaraan 34 professionals hebben deelgenomen hebben we een prioritering in deze lijst aangebracht.

Inhoud

We zullen de resultaten van de Delphi-studie presenteren. Dit is een onderzoeksmethode waarbij in meerdere rondes de mening van experts over een onderwerp wordt gevraagd. Door de antwoorden van de experts elke ronde aan hen terug te koppelen wordt geprobeerd om uiteindelijk tot overeenstemming te komen over het onderwerp.

In de Delphi-studie zijn professionals bevraagd welke factoren volgens hen van invloed zijn op de taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en communicatieve participatie van jonge kinderen met (een vermoeden van) TOS. Ook is gevraagd of ze vinden dat een factor geregistreerd of gemonitord moet worden en met welk instrument. In deze lezing willen we met de deelnemers in gesprek over de uitkomsten en hoe we de resultaten kunnen vertalen naar de praktijk.

Toepasbaarheid

We willen met de deelnemers ideeën uitwisselen over hoe we het monitoren binnen de groepsbehandeling aan peuters met (een vermoeden van) TOS kunnen verbeteren. 

Doelgroep

Professionals en onderzoekers die werken met kinderen met (een vermoeden van) TOS binnen de behandelgroepen.

Verbinding met het thema

Een verbeterde en meer uniforme monitoring zorgt voor heldere taal binnen onze behandelgroepen!   

Projectgroep:

Annette Scheper, Brigitta Keij, Bernadette Vermeij, Karin Wiefferink, Wendy Bliekendaal, Lisa Veldt en Luisa de Heer.

Wendy Bliekendaal studeerde taalwetenschappen en werkt als onderzoeker aan verschillende projecten over TOS.

Bernadette Vermeij werkt als onderzoeker bij de onderzoeksafdeling van de NSDSK. Zij heeft een achtergrond als linguïst en logopedist. Zij doet promotieonderzoek naar de effectiviteit van vroegbehandeling bij jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.