39. Deelkracht: TOS in de kinderopvang

Inleiding

De kinderopvang is een belangrijke plek binnen het sociaal domein voor het signaleren, doorverwijzen en begeleiden van kinderen die mogelijk een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben. Om deze kinderen vroeg te zien en te helpen, zijn Auris, Kentalis en de NSDSK binnen het programma Deelkracht gestart met het project “Samen met Sociaal Domein”. Binnen dit project bekijken we nu de samenwerking tussen de kinderopvang en de zintuigelijk gehandicaptenzorg (ZG), met als doel deze samenwerking te verhelderen en verbeteren. We doen dit vanuit drie verschillende invalshoeken, vanuit: pedagogisch medewerkers (PM’ers) van de kinderopvang, ZG-professionals en ouders van kinderen met (een vermoeden van) TOS.

Inhoud

In deze parallelsessie delen we de uitkomsten van onze enquête onder PM’ers (met grote respons ondanks/dankzij Corona!), onze interviews en de focusgroep met ZG-professionals en onze interviews met ouders. We gaan hierbij in op wat er op het gebied van TOS goed gaat in de kinderopvang en in de samenwerking met de ZG en wat er beter kan. Uiteraard is er ook ruimte om vragen te stellen en op onze uitkomsten en ideeën te reageren.

Toepasbaarheid

In deze parallelsessie leert u meer over samenwerking tussen de kinderopvang en de ZG en hoe wij deze samenwerking trachten te verhelderen en verbeteren. Ook krijgt u enkele concrete handvatten.

Doelgroep

Deze parallelsessie is bedoeld voor alle belangstellenden en is vooral interessant voor professionals die te maken hebben met de reguliere kinderopvang. Voorkennis is niet nodig.

Verbinding met het thema

Met dit project stimuleren we dat:

  1. onze ZG-professionals heldere taal gebruiken richting PM’ers in de kinderopvang om hen inzicht te geven in TOS en handvatten te bieden voor het signaleren en begeleiden van kinderen die mogelijk een TOS hebben.
  2. PM’ers op hun beurt heldere taal gebruiken richting ouders bij het signaleren en richting het kind bij het begeleiden.

Dr. Roxette van den Bosch is orthopedagoog en werkt als senior onderzoeker bij Auris. Daar houdt zij zich bezig met onderwijsonderzoek gericht op kinderen met een TOS en met een aantal projecten in zorg, waaronder het project Samen met Sociaal Domein, waar deze parallelsessie over gaat.