38. Heldere taal, ook bij verstaanbaarheidsproblemen

Inleiding

Op de TOS-behandelgroepen van de NSDSK zitten ook kinderen met TOS bij wie verstaanbaarheidsproblemen op de voorgrond staan. Een fonologische stoornis is hier meestal de oorzaak van. Voor deze kinderen is een nieuwe behandelgroep opgezet en er is onderzoek gedaan of kinderen op deze behandelgroep meer of sneller vooruit gaan dan kinderen op de reguliere behandelgroepen. Nu het onderzoek is afgerond, wordt teruggekeken op de resultaten. En belangrijker, er wordt gekeken welke kinderen meer of juist minder baat hadden bij deze behandeling en waarom.   

Inhoud

Alle kinderen zijn gedurende een jaar gevolgd; bij start, na 6 en na 12 maanden is er een meting gedaan. Tijdens deze sessie worden de uitkomsten van het onderzoek besproken. Zijn er op groepsniveau verschillen in vooruitgang te zien op fonologie, taal en/of sociaal-emotioneel gebied? En op welk(e) moment(en) (tijdens of na afloop van de behandeling) vindt deze vooruitgang vooral plaats? Daarnaast wordt vooral stilgestaan bij de vraag of er bepaalde kindkenmerken (zoals leeftijd bij start of ernst van problematiek) geïdentificeerd kunnen worden die invloed hebben op het effect van de behandeling. Welke kinderen zijn vooral gebaat bij deze behandelvorm? Maar ook: welke kinderen profiteren hier minder van en wat hebben zij dan nodig?

Toepasbaarheid

Deelnemers aan deze sessie krijgen inzicht in werkzame elementen bij de behandeling van kinderen met TOS bij wie verstaanbaarheidsproblemen op de voorgrond staan.

Doelgroep

Professionals (o.a. logopedisten, pedagogisch begeleiders, ambulant begeleiders) en onderzoekers die met jonge kinderen met verstaanbaarheidsproblemen te maken hebben.

Verbinding met het thema

Heldere taal is voor kinderen met verstaanbaarheidsproblemen echt een issue. Wel de behoefte hebben om te communiceren maar je boodschap niet (goed) met gesproken taal kunnen overbrengen, kan heel frustrerend zijn. Het is daarom belangrijk om te onderzoeken bij welke behandelvorm en –methode deze kinderen het meest gebaat zijn.  

Lizet Ketelaar is gepromoveerd ontwikkelingspsycholoog en werkt als senior onderzoeker bij de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling van de NSDSK. Zij is projectleider van het onderzoek naar een nieuwe behandelvorm voor kinderen met verstaanbaarheidsproblemen.