37. Vertel eens, wat zijn jouw ervaringen in het Hoger Onderwijs?

Een kwalitatieve studie naar de ervaringen en coping strategieën van 32 SH-studenten in het Hoger Onderwijs.  

Inleiding

Participeren, leren en integreren in het reguliere hoger onderwijs kan voor SH-studenten gepaard gaan met flinke uitdagingen. Onderzoek naar SH-studenten in het hoger onderwijs toont de belemmeringen waarmee deze studenten worden geconfronteerd bij volgen van onderwijs (zie o.a. Marschark, Lang, & Albertini, 2002) en welke mogelijke oplossingen er zijn voor deze problemen (zie o.a. Cawthon, Schoffstall, & Garberoglio, 2014; Lang, 2002).

De ervaringen van SH-studenten die nu in het hoger onderwijs studeren, zijn van belang om inzicht te krijgen wat er al goed gaat en wat er beter kan, zodat enerzijds het hoger onderwijs in de toekomst toegankelijk(er) kan worden gemaakt voor deze groep studenten en anderzijds studenten (nog beter) voorbereid en begeleid kunnen worden in deze fase van hun studieloopbaan.

Inhoud
In deze lezing zullen de resultaten van een kwalitatieve studie worden gepresenteerd. Deze studie is gebaseerd is op 32 interviews met SH-studenten, studerend aan 18 verschillende instellingen voor hoger onderwijs. De ervaringen en coping strategieën van deze studenten zullen centraal staan en er zal ingegaan worden op de vraag welke ondersteuning zij aangeven nodig te hebben van hun (onderwijs) omgeving.

Deze studie (Van den Heuij, Neijenhuis & Coene, in review) is onderdeel van het promotieonderzoek naar de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor SH-studenten (Van den Heuij, supervisie prof. Coene).

Toepasbaarheid

De inhoud van deze lezing geeft inzicht in de ervaringen van deze groep studenten, hetgeen (zorg)professionals kan helpen in het begeleiden van deze (toekomstige) studenten.

Doelgroep

Deze lezing is bedoeld voor docenten en professionals werkzaam in het voorbereidend of hoger onderwijs, (ambulant) begeleiders, onderzoekers en geïnteresseerden die benieuwd zijn naar de ervaringen van SH-studenten in het reguliere hoger onderwijs.

Kirsten van den Heuij is taalwetenschapper en Hogeschool Hoofddocent Zorg voor Taal aan de opleiding logopedie van de Hogeschool Rotterdam. In haar promotieonderzoek richt zij zich op de toegankelijkheid van het Hoger Onderwijs voor studenten met een hoorbeperking.