36. Etools gehoorrevalidatie binnen Family Centered Care

Inleiding

Taalvaardigheid ontwikkel je door te communiceren met de wereld om je heen, maar wat als een kind slechthorend is? Hoortraining komt in beeld, maar een kind leert niet alleen communiceren binnen de therapietijd. Welke rol (kunnen) ouders innemen in dit proces en hoe begeleid je dit als therapeut? We hebben het over hoe de app BabyBeats hier een rol kan spelen.

Inhoud

In deze lezing wordt het gratis oefenportaal van Sonova voorgesteld waarmee therapeuten, maar ook ouders tools op maat in handen krijgen die ze kunnen gebruiken om hun kind met slechthorendheid op een speelse manier te helpen bij het leren horen, praten en communiceren.

Toepasbaarheid

Communiceren begint vanaf de geboorte. Daarom is het belangrijk om tools te ontwikkelen om therapeuten en ouders te helpen om in die kritieke periode al aan de slag te kunnen. Tijdens deze lezing belichten we specifiek BabyBeatsTM Vroegbegeleidingsprogramma. Deze app is gratis te downloaden en is inzetbaar vanaf 3 maanden. Alles draait hierbij om communicatie waarbij preverbale communicatie een belangrijke rol speelt. Na deze lezing kun je aan de slag met de app en heb je een beeld bij de mogelijkheden om enerzijds preverbaal aan de slag te gaan en anderzijds toch ook taal en of gebaren in te bouwen tijdens deze heel vroege begeleiding.

Doelgroep

Deze lezing is bedoeld voor logopedisten en andere professionals die betrokken zijn bij de spraak- en taalontwikkeling van jonge kinderen die met name slechthorend zijn. De etools zijn echter breder inzetbaar bij alle kinderen die moeite hebben met taal- en communicatie-ontwikkeling. Er is geen voorkennis vereist.


Verbinding met thema
Taalvaardigheid is meer dan alleen woordenschatontwikkeling en dit leer je door te communiceren in een brede context. De etools die ontwikkeld werden, nemen zoveel mogelijk aspecten van communicatie en taalvaardigheid mee.

Na de afronding van de opleiding Logopedie ben ik de weg ingeslagen in de audiologie. Na ruim 9 jaar werkzaam te zijn geweest op een Audiologisch Centrum, begeleid ik nu sinds 2 jaar bij Advanced Bionics volwassenen en ouders van jonge kinderen die het traject naar een cochleair implantaat zijn ingeslagen. Het Nederlandstalig revalidatiemateriaal voor kinderen en volwassenen bied ik hierbij aan ter ondersteuning.