34. Vechten voor mijn kind met een TOS

Inleiding

De dagelijkse praktijk van een gezin met een kind met een TOS is heftig en zwaar. Niet in de laatste plaats omdat het traject van diagnostiek, behandeling, begeleiding en onderwijs veel vergt van ouders. Wie kan daar beter over vertellen dan een ouder.

Inhoud                                                                                                                                               

Een kind met een TOS is een uitdaging voor ouders. Een uitdaging om het kind en het gezin te begeleiden, maar ook een uitdaging om met de instanties en het onderwijs samen te werken.

In mijn lezing neem ik het publiek mee in ons leven met onze zoon met een TOS. Van zijn geboorte tot eind groep 8. Zijn taalontwikkeling komt uitgebreid aan bod maar ook zijn sociaal emotionele ontwikkeling en hoe wij als gezin daarmee omgingen. Dit ondersteun ik met indertijd gemaakte video opnamen.  De uitkomsten van het EmoTOS promotie onderzoek van Neeltje van den Bedem (UvL) zijn in mijn lezing verwerkt en worden gekoppeld aan de ontwikkeling van onze zoon.

In mijn lezing zoek ik de interactie met mijn publiek. Naast het geven van lezingen heb ik mijn verhaal opgeschreven in een boek ‘Vechten voor mijn kind met een TOS’. Dit komt begin 2020 uit en is ten tijde van het Simea congres te koop bij mij.

Toepasbaarheid

Na mijn lezing heeft mijn publiek een beeld van wat de impact van een TOS kan zijn op een gezin. Ik heb al meerdere keren na een lezing, terug gekregen dat mijn verhaal indrukwekkend is en veel meer besef geeft van de gevolgen van een TOS voor het kind en voor het gezin. De uitleg en toepassing van het EmoTOS onderzoek wordt zeer duidelijk genoemd. Mijn kwetsbare, eerlijke opstelling tijdens mijn lezing wordt vaak geprezen.

Een van de reacties die ik kreeg na een eerdere lezing was; ‘Ik heb na jouw verhaal een kind in mijn hoofd waarvan ik bijna zeker weet dat het niet goed gaat, nog deze week ga ik hier achteraan.’

Doelgroep

Mijn lezing is geschikt voor (TOS) professionals en ouders.

Verbinding met het thema

Ik vertel mijn verhaal in heldere taal. Niet alleen mijn taalgebruik is helder maar ook de problematiek die ik aankaart is helder.

Heldere Taal, niet alleen onze kinderen hebben er behoefte aan. Het is een voorwaarde voor een optimale samenwerking tussen ouders, instanties en onderwijs.

De parallelsessie van Neeltje van den Bedem sluit hierop aan in blok 45.

Heleen Gorter is een ouder van een kind met een TOS. Ze heeft deel uitgemaakt van de klankbordgroep van het EmoTOS onderzoek (Universiteit van Leiden) en participeert in het COMPLETE onderzoek van de Hogeschool van Utrecht afdeling logopedie. Ze vertelt al drie jaar over haar ervaringen aan ambulante teams en op congressen.