30. Ik vraag je, gedraag je

Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat dove en slechthorende kinderen en jongeren 2 tot 3 keer vaker dan horende kinderen kampen met psychische klachten die niet (of te laat) gezien worden. Dat maakt dat op alle scholen voor Speciaal Onderwijs en in de Ambulante Dienst leerlingen zijn, die psychische problemen hebben die hun ontwikkeling belemmeren. Ze ontwikkelen externaliserende gedragsproblemen (agressie, oppositioneel gedrag) die een zorg zijn voor zichzelf en hun omgeving (ouders, leerkracht en medeleerlingen). Externaliserende gedragsproblemen stellen de omgeving voor grote uitdagingen, maar we weten ook dat dove en slechthorende leerlingen veel internaliserende gedragsproblemen hebben (angsten, somberheid of depressie) die door hun omgeving niet of beperkt gesignaleerd worden en hun algeheel psychisch welzijn en daarmee ook het leren in de weg staan.

Welke interventies om psychische problemen te signaleren of behandelen zijn al beschikbaar of worden ontwikkeld? In deze masterclass vertellen wij over de meest recent wetenschappelijke ontwikkelingen en hoe deze zich verhouden tot de praktijk. We richten ons met name op dove en slechthorende leerlingen. Thema’s die hierbij aan bod zullen komen zijn communicatie, gedrag, vroege signalering, dit alles in relatie tot psychisch welbevinden en een positief basisklimaat op school. Aan de hand van casuïstiek nemen we u mee op reis en maakt u kennis met een aantal levens van dove en slechthorende leerlingen, met hun krachten en kwetsbaarheden. Uiteraard bieden wij gelegenheid ook uw eigen casuïstiek in te brengen en te bespreken. Aan het eind van de masterclass weet u naar welke aspecten van de ontwikkeling van de leerling u kunt kijken om vervolgens een keuze te maken in wat u gaat doen om de balans in het leven van de leerlingen positief te beïnvloeden.

Deze masterclass is toegankelijk voor alle medewerkers die werken met dove en slechthorende leerlingen van 2,5 tot 20 jaar,  zowel in het onderwijsarrangement als ondersteuningsarrangement.     

Drs. Nynke Dethmers is GZ-psycholoog en onderzoeker. Zij werkt sinds 1999 op Signis, school voor Speciaal Onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen in Amsterdam. Daarnaast werkt ze voor Deelkracht, als onderzoeker bij de Kentalis Academie en in het consulententeam Psywel. Sinds 2012 is zij actief betrokken bij project Psywel, dat sinds enkele jaren wordt ingezet in het onderwijs en de zorg aan dove en slechthorende kinderen van Koninklijke Kentalis om het psychisch welzijn te bevorderen. In navolging op VSO Kentalis Compas College richtte Signis zich in 2019 op een 1 van de pijlers van Psywel; een programma in school voor het realiseren van een positief basisklimaat voor hun dove en slechthorende leerlingen. 

Drs. Sandra Hommers is GZ-psycholoog en directeur. Zij werkt sinds 2006 op het Kentalis Compas College, school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen in Sint Michielsgestel. Vele jaren als GZ-psycholoog betrokken bij de leerlingen. Sinds 2016 is zij betrokken bij het project Psywel. En vanaf 2020 is zij directeur van de school en werkzaam in het consulenteam Psywel. Compas richtte zich in 2017 op het inrichten van een gezond basisklimaat voor hun leerlingen.