28. Psychofysica revisited

Inleiding

Audiologie assistenten hebben recent aangegeven een update te willen hebben over de fundamentele principes van de audiologie. Er is vooral behoefte aan uitleg over de onderliggende principes vanuit de psychoakoestiek.

Inhoud

Tijdens de masterclass zullen theorieën worden uitgelegd, mede aan de hand van geluidsfragmenten.

Primair masking patterns, auditieve filters en tuning curves.

Daarnaast kritieke banden, zwevingen, combinatie tonen, toonhoogtewaarneming, timbre perceptie.

Toepasbaarheid

Vooral op basis van tuning curves, masking patterns en auditieve filters duidelijk maken dat er groot verschil is tussen revalidatie bij ogen en oren. Gezien het verminderde onderscheidend vermogen is revalidatie met een hoortoestel beperkt. 

Doelgroep Audiologie assistenten en logopedisten.

Bas Franck heeft wiskunde en muziekwetenschap gestudeerd, met als doctoraal specialisatie akoestiek. Hij werkt als audioloog bij het AC in Rotterdam. Eerder heeft hij promotie onderzoek gedaan bij het AMC naar het optimaal automatisch instellen van hoortoestellen. Na de opleiding bij het UMCU heeft Bas gewerkt bij Kentalis Den Haag, Pento Hengelo en het RadboudUMC.