11. Psycho-educatie: teken je TOS!

Inleiding
Een vertraagde informatieverwerking, woordvindingsproblemen, moeite met de grammatica, problemen met de wederkerigheid in een gesprek. Het zijn aspecten van TOS. Als je TOS hebt is het van groot belang voor je persoonlijke ontwikkeling om te weten wat er precies met je aan de hand is. 

Als professionals pleiten we daarom voor het geven van psycho-educatie. Maar hoe doe je dat? In de praktijk blijkt dat het moeilijk is om uit te leggen wat TOS is en wat er gebeurt in het hoofd van iemand met TOS. We gebruiken hiervoor (gesproken) taal en dat is nu net waar mensen met TOS moeite mee hebben. Zij kunnen visueel aangeboden informatie veel makkelijker, sneller en beter begrijpen en onthouden.

Binnen Deelkracht werkt het projectteam Visualisatie Psycho-educatie TOS (PeVis) aan een visuele aanpak. Een gereedschapskist vol afbeeldingen met een praktische handleiding over hoe de psycho-educatie gegeven kan worden. Hiermee kunnen professionals op een eenduidige manier praten over TOS met degenen die zelf een TOS hebben en hun omgeving. Tijdens het gesprek tekenen professionals wat zij uitleggen. Hierbij hebben zij houvast aan een zorgvuldig uitgedachte reeks voorbeeldafbeeldingen, waarbij ruimte is voor eigen inbreng en het personaliseren van de tekeningen.

Inhoud
We starten met een korte inleiding over de stand van zaken. Al snel nodigen we u uit om deel te nemen aan een brainstormsessie zoals wij die binnen ons projectteam houden. Als deelnemer ga je, aan de hand van een casus, actief aan de gang met visualiseren. Graag nemen we de resultaten van deze parallelsessie mee bij de verdere ontwikkeling van de visuele gereedschapskist.

Toepasbaarheid
Na de parallelsessie weet u meer over het Deelkracht project Visualisatie psycho-educatie en heeft u kunnen experimenteren met elementen uit de gereedschapskist die wij ontwikkelen. Wij hopen dat u net zo enthousiast wordt als wij.  

Doelgroep
Professionals in zorg en onderwijs die psycho-educatie geven.

Verbinding met thema
Voor mensen met TOS is heldere taal altijd ook visuele taal.  

Drs. Yvette Zellerer; Als Ambulant begeleider cluster 2 begeleid ik kinderen met een TOS die onderwijs volgen op een reguliere basisschool, de onderwijsprofessionals rondom het kind en zijn/haar ouders. Naast de leerontwikkeling staat vooral ook de sociaal-emotionele en persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling centraal. Hierbij is het bieden van visuele ondersteuning een vast gegeven geworden.

Marre Rupert; ik heb gestudeerd voor pedagogisch medewerker en logopedist. Op dit moment ben ik werkzaam bij Kentalis ambulante Zorg als communicatiedeskundige. Mijn grootste taak is de diagnose taalontwikkelingsstoornis (TOS) gevisualiseerd uitleggen aan de client en zijn/haar systeem, hen bewust maken van de doorwerking van een TOS en om helpende strategie├źn te visualiseren.