9. Het Taalplein; passend aanbod door intensieve samenwerking SBO en Kentalis

Inleiding: 

In het kader van Passend onderwijs is in de Liemers uit een intensieve samenwerking tussen SBO de Schilderspoort en Kentalis het zogenaamde Taalplein gestart. Een aanbod voor TOS- leerlingen met een medium arrangement uit het reguliere en het speciaal basisonderwijs.
 

Inhoud:

Het Taalplein is een uniek initiatief dat leerlingen uit het reguliere basisonderwijs en leerlingen uit het SBO de mogelijkheid biedt gedurende twee dagdelen per week expliciet taalonderwijs te volgen, afgestemd op hun individuele ondersteuningsbehoeften.
Wij delen met u graag onze ervaringen ten aanzien van organisatie; aanbod; samenwerking; inzet spraak-taalexpertise; transfer en borging.
Er wordt ingegaan op de specifieke begeleiding op het gebied van communicatieve vaardigheden; denkstimulerende gesprekstechnieken; aanbod op het gebied van de didactische vakken; logopedie; spelbegeleiding en debatteren. Daarnaast komen ook aspecten als ouderparticipatie en afstemming tussen alle betrokkenen (vanuit BaO-SBO en Kentalis) aan de orde.
Aan de hand van een korte presentatie en een professionele film, gemaakt door volwassenen met TOS die werkzaam zijn in de TOS-fabriek te Utrecht, geven we u een inkijk in een ochtend Taalplein.
Tevens bieden we graag de ruimte  om in gesprek te gaan over onze vervolgstappen en ideeën voor eventuele andere initiatieven in het land.

Toepasbaarheid;

De samenwerking tussen BaO, SBO en SO binnen het Taalplein zorgt voor een kwalitatief hoogstaand aanbod dat, in gebieden waar er volume is van TOS-leerlingen met een medium arrangement, kan worden aangeboden. 

Doelgroep:  Leerkrachten, interne begeleiders, logopedisten, ambulant begeleiders, leidinggevenden, collega’s van SWV-en en andere belangstellenden.

Verbinding  met het thema:

Interventie door middel van het Taalplein kan kinderen uit BaO en SBO net dat duwtje geven om verder te kunnen groeien op de plek die bij hen past.

Kitty Gieling is al jaren als ambulant begeleider werkzaam bij Kentalis Ambulante Dienstverlening in Arnhem in zowel PO als VO. Heeft opleiding speciaal onderwijs, remedial teacher, interne begeleiding en Master SEN AB afgerond. Als co√∂rdinator deelgebied de Liemers heeft zij in een intensieve samenwerking met SBO de Schilderspoort  Het Taalplein georganiseerd, waar zowel kinderen uit het regulier onderwijs, als van het SBO de Schilderspoort intensief taalonderwijs volgen.

Mary Jansen is een gespecialiseerde leerkracht binnen SBO de Schilderpoort, die begeleiding geeft aan leerlingen uit het BaO en SBO met specifieke ondersteuningsbehoeften op verschillende vakgebieden. Deze begeleiding vindt plaats binnen het Leerplein, een arrangement voor leerlingen uit de Liemers, dat al jaren succesvol is. Tevens werkt zij op het Taalplein, dat in samenwerking met Kentalis is ontwikkeld.