8. VERVALT! Leertaal als basis voor het leren

Inleiding

Uit onderzoek van John Hattie (Leren zichtbaar maken, 2014) blijkt dat self efficacy essentieel is om tot leren te komen. Het gaat dan om de vraag: heb je als leerling vertrouwen in je eigen kunnen? In de praktijk zien we dat veel van onze leerlingen weinig vertrouwen hebben in hun eigen mogelijkheden. Zij hebben negatieve ervaringen opgedaan in het verleden en ervaren dat hun leerontwikkeling moeizaam verloopt. Dit heeft een grote impact op hun zelfvertrouwen en sommigen ontwikkelen een negatieve mindset t.a.v. leren.

Inhoud

In schooljaar 2015/2016 zijn we op de Burgemeester de Wildeschool gestart met ‘Leren Zichtbaar Maken’ in het onderwijs met als doel om leerlingen meer eigenaar te laten worden van hun eigen leerproces en als team meer bewust te zijn van de impact die we hebben op het leerproces van onze leerlingen. Als basis zijn we gestart met het ontwikkelen van een gemeenschappelijke leertaal binnen onze school: ‘Hoe praten we met elkaar over leren?’

In deze lezing zullen we ingaan op het traject ‘Leren Zichtbaar Maken’ op de Burgemeester de Wildeschool. Wat was de aanleiding, welke stappen zijn gezet en welk effect heeft dit op het leren van onze leerlingen? We zullen onze successen en hobbels delen en tevens ook veel voorbeelden laten zien uit de praktijk.

Toepasbaarheid

Een praktische sessie waar u veel inspiratie kunt opdoen voor uw eigen school of klas.

Doelgroep

Beleidsmakers, teamleiders, leerkrachten, onderwijsondersteuners, logopedisten, ib’ers, psychologen en overige geïnteresseerden.

Verbinding met het thema

Welke taal gebruiken wij in school om het over leren te hebben en welke impact heeft dit op de leerontwikkeling van onze leerlingen?

Marjolein is werkzaam als schoolpsycholoog op de Burgemeester de Wildeschool in Schagen, VierTaal. Binnen de school is zij kartrekker van verschillende onderwijsinhoudelijke thema’s, waaronder Leren Zichtbaar Maken. Marjolein heeft de postacademische opleiding tot Schoolpsycholoog gevolgd en heeft de registraties Registerpsycholoog NIP K&J en NVO Orthopedagoog-Generalist. Naast de werkzaamheden voor VierTaal is zij ook op landelijk niveau actief als schoolpsycholoog, o.a. bestuurslid sectie Jeugd, Nederlands Instituut van Psychologen.

Korte bio volgt