6. Roger bij zeer jonge kinderen in de thuissituatie

De inzet van solo-apparatuur start meestal in groep 3 om de leerkracht goed te verstaan. Maar al in een veel vroegere fase kan solo-apparatuur in de ouder-kind interactie positief bijdragen aan de ontwikkeling van het kind.  Zo gaan ouders meer tegen het kind spreken en ook op grotere afstand omdat het kind de ouder goed verstaat en adequater reageert. Dit kan thuis zijn, in dierentuin, in de supermarkt of in de auto. Niet alleen de taalvaardigheid profiteert hiervan door incidental learning, ook zal het zeer jonge kind sneller de wereld gaan verkennen doordat het de ouder ook op afstand goed hoort, wat een gevoel van veiligheid geeft. Dit zijn slechts enkele voorbeelden, in onze parallelsessie zal hier uitgebreider aandacht voor zijn

Ik heb audiologie gestudeerd aan de Arteveldehogeschool en de Universtiteit Gent.
Ik werkte met zowel volwassenen als kinderen in de revalidatiesector om daarna aan de slag te gaan bij verschillende hoortoestelfabrikanten. Momenteel ben ik bij Phonak verantwoordelijk voor het aanbod van Roger in Benelux