5. ImPACTOS, taaltherapie met feedback aan ouders

Inleiding

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) profiteren van aangepast taalaanbod en specifieke taalstimulering. Jonge kinderen brengen de meeste tijd thuis met hun ouders door. Het lijkt dus voordehand liggend om ouders te betrekken bij therapie voor jonge kinderen met TOS. Een effectieve werkwijze voor indirecte taaltherapie is het ImPACT-programma (Improving Parents as Communication Teachers). Dit programma is ontwikkeld voor kinderen met autisme en recent aangepast voor kinderen met TOS.

Inhoud

ImPACTOS is een nieuw, evidence based programma voor indirecte taaltherapie. Met dit programma leren ouders taalstimulerende technieken. De logopedist kiest de technieken die passen bij de capaciteiten en hulpvraag van de ouders en bij de aard van de TOS van hun kind. Bij deze behandeling zijn de logopedist en ouders gelijkwaardig. De logopedist is expert in de behandeling van TOS, de ouders zijn expert over hun kind. Bij ImPACTOS doet de logopedist taalstimulerende technieken aan ouders voor. De ouders doen deze vervolgens na in spel met hun kind. De logopedist geeft de ouders hierover directe feedback. De ouders passen de taalstimulering vervolgens thuis toe in alledaagse routines. In deze lezing vergelijken we het behandelprogramma met andere programma’s zoals Hanen en Video Home Training. We bespreken de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek met het ImPACTOS programma. Aan de hand van casuïstiek en onderlinge uitwisseling bespreken we hoe logopedisten met dit programma kunnen werken.

Toepasbaarheid

Logopedisten krijgen praktische informatie over het behandelprogramma en hoe ze ouders op een effectieve manier kunnen betrekken bij de behandeling.

Doelgroep

Logopedisten.

Verbinding met het thema

In de indirecte taaltherapie leert een logopedist ouders van kinderen met TOS heldere taal te gebruiken in dagelijkse contacten met hun kind. Ouders vergroten daarmee de kans dat hun kind (beter) gaat communiceren. De logopedist levert dus een belangrijke bijdrage om taal van ‘ons

Margo Zwitserlood werkte 22 jaar als logopedist in ziekenhuizen, onder andere met kinderen met TOS en hun ouders. Na haar studie Logopediewetenschappen werkt ze sinds 9 jaar als klinisch linguïst en onderzoeker voor Pento. Effectiviteit van logopedie heeft Margo’s grootste interesse.