4. Gespreksondersteunend tekenen: waarom en hoe?

Inleiding

In het werken met kinderen en jongeren met een auditieve of communicatieve beperking, is visuele ondersteuning op papier een belangrijke aanvulling tijdens gesprekken. ‘Gespreksondersteunend tekenen’ is een vaardigheid die daarin onmisbaar is. Het biedt veel voordelen voor alle gesprekspartners. Daar zullen we in deze parallelsessie verdere toelichting op geven. Echter, veel begeleiders en behandelaars ervaren ook een drempel om te tekenen: “Ik kan nog niet eens een fatsoenlijk poppetje tekenen”, horen we vaak. Het is jammer dat professionals zich daardoor laten afremmen, want om de voordelen van gespreksondersteunend tekenen te ervaren hoef je geen kunstenaar te zijn.

Inhoud

In deze workshop combineren we theorie over deze vorm van visualisatie met de praktijk: je krijgt meteen handvatten, tips én pen en papier om het tekenen ter plekke te oefenen.

Toepasbaarheid

Deze parallelsessie is bedoeld om meer te weten over de voordelen van gespreksondersteunend tekenen en om je tekendrempel te verlagen zodat jij de volgende werkdag al durft te tekenen bij gesprekken.

Doelgroep

De parallelsessie is interessant voor iedereen die zich bezig houdt met (onderwijs)begeleiding en daarbij gespreksondersteunend tekenen vaker zou willen inzetten maar nog niet goed weet hoe.

Verbinding met het thema

“Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn” (Benjamin Franklin). Door gebruik te maken van gespreksondersteunend tekenen, kun je samen een beeld neerzetten. Gesprekspartners voelen zich beiden betrokken en kunnen aan de hand van het beeld checken of ze elkaar werkelijk begrijpen. Ze hebben een tekening om naar te (ver)wijzen en iets concreets om mee te nemen naar huis of school. Waardevolle zaken wanneer gesproken taal of gebarentaal te vluchtig zijn om de inhoud van het gesprek concreet vast te houden.

Deze parallelsessie wordt verzorgd vanuit GGMD voor doven en slechthorenden in co-creatie met Kijkvorm. Judith Van Damme (orthopedagoog) en Nicole Bos (GZ-psycholoog) werken beiden in het Kind & Jeugdteam van GGMD regio Zuid. Zij werken met kinderen en jongeren met een auditieve  beperking en hun ouders en met kinderen van dove ouders. Ze houden zich bezig met behandeling en diagnostiek in de Specialistische GGZ en met het ondersteunen van Opvoedtrainers die in de thuissituatie komen. Judith Van Damme heeft hiervoor ook jarenlang gewerkt binnen de doelgroep kinderen en jongeren met TOS.

Deze parallelsessie wordt verzorgd vanuit GGMD voor doven en slechthorenden in co-creatie met Kijkvorm. Judith Van Damme (orthopedagoog) en Nicole Bos (GZ-psycholoog) werken beiden in het Kind & Jeugdteam van GGMD regio Zuid. Zij werken met kinderen en jongeren met een auditieve  beperking en hun ouders en met kinderen van dove ouders. Ze houden zich bezig met behandeling en diagnostiek in de Specialistische GGZ en met het ondersteunen van Opvoedtrainers die in de thuissituatie komen. Nicole Bos geeft al geruime tijd vanuit Kijkvorm trainingen in gespreksondersteunend tekenen.