18. Effect ondersteunende gebaren bij D/SH volwassenen

Inleiding

Uit voorgaand onderzoek is gebleken dat het gebruik van ondersteunende gebaren helpt bij het leren van gesproken woorden door dove/slechthorende (DSH) kinderen en horende volwassenen. Het is echter nog onbekend of dit effect ook bestaat bij volwassenen wanneer de toegang tot spraak verminderd is.

Inhoud

Tijdens deze presentatie zal ik een studie presenteren over gesproken woordleren door DSH volwassenen. In een woordleerexperiment hebben DSH studenten van het Rochester Institute for Technology in de Verinigde Staten gesproken woorden aangeleerd, waarvan de helft met een ondersteunend gebaar werd aangeboden. Daarnaast is een groep horende volwassenen getest in een conditie met ruis (geroezemoes van diverse stemmen). Er waren twee sessies, met ongeveer een week tijd ertussen. De deelnemers werden eerst getraind op de woorden en daarna direct getest op hun receptieve kennis ervan. Een week later volgden zij dezelfde training en deden zij een test van zowel receptieve als productieve kennis van de woorden. Ook zijn diverse cognitieve en taaltaken (bijv. werkgeheugen, verdeelde aandacht, zinsherhaaltaak) afgenomen, waarvan is onderzocht of deze samenhangen met een gebareneffect.

Toepasbaarheid

Doel van de lezing is het delen van kennis over het gebruik van ondersteunende gebaren bij het leren van gesproken woorden door DSH personen.

Doelgroep

Deze lezing is bedoeld voor professionals die interesse hebben in het onderwerp, of zij nu nieuwkomers zijn in de sector of al meer ervaren zijn.

Verbinding met het thema

Binnen cluster-2 wordt veel gedaan om heldere taal te gebruiken en om cliënten in hun taalontwikkeling (gesproken en gebaren) te ondersteunen. Deze lezing richt zich op een fundamenteel aspect van gesproken taal: het leren van woorden.

Lian van Berkel heeft haar promotietraject over het effect van ondersteunende gebaren op gesproken woordleren door DSH kinderen en kinderen met TOS gedaan aan de Radboud Universiteit, financieel gesteund door Kentalis. Ze is tevens 3 maanden naar Amerika geweest voor het onderzoek van de lezing.