17. Sociaal Vaardig Communiceren bij leerlingen met TOS

Inleiding

Een deel van de leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in het regulier onderwijs kan niet altijd goed meedoen met de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling die in het regulier onderwijs wordt aangeboden. Deze leerlingen hebben specifieke ondersteuningsbehoeften op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling.

Binnen De Koninklijke Auris Groep is daarom de training Sociaal Vaardig Communiceren 12- (SVC12-) ontwikkeld. Het doel van de training is het vergroten van de sociale en communicatieve vaardigheden van TOS-leerlingen in het regulier onderwijs door te werken aan verschillende sociale en communicatieve basisvaardigheden  

In het kader van de doorontwikkeling van deze training is in een eerste onderzoek gekeken naar de opbrengsten van deze training voor de sociale-emotionele en communicatieve ontwikkeling voor de leerling met TOS.

Inhoud

Tijdens deze lezing bespreken we de training ‘Sociaal Vaardig Communiceren 12-‘ en het onderzoek dat is gedaan naar de opbrengsten van de training op de sociaal-emotionele en communicatieve ontwikkeling van de leerling, volgens de leerling zelf, de ouders en de leerkracht van de leerling.

Toepasbaarheid

Deze lezing geeft een beeld over wat leerlingen met TOS aan specifieke hulpvragen en ondersteuningsbehoeften kunnen hebben op het gebied van de sociaal-communicatieve ontwikkeling en op welke manier we leerlingen daarin kunnen ondersteunen.

Doelgroep

Ambulant dienstverleners, ouders en onderwijsprofessionals die werken met kinderen met TOS.  

Verbinding met het thema

Het doel van het onderzoek is kijken wat we met deze training nu al bereiken en wat we nog meer kunnen om TOS-leerlingen in het regulier onderwijs beter te ondersteunen in de communicatie, zodat zij voldoende toegerust zijn om te communiceren met anderen en hierin succesvolle ervaringen kunnen opdoen. 

Alice van Vliet is opgeleid als leerkracht en inmiddels elf jaar werkzaam bij de Koninklijke Auris Groep. Binnen Auris is haar taak o.a. het ambulant begeleiden van leerlingen met TOS binnen het regulier onderwijs.

Liza van den Bulk is opgeleid als orthopedagoog en werkzaam als onderzoeker onderwijs bij de Koninklijke Auris Groep. Binnen Auris werkt zij aan verschillende onderzoeken op het gebied van taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met TOS.