14. Ambulant ondersteuner aan het werk!

Inleiding

Binnen de organisatie valt het soms op dat ondersteuners en onderwijsassistenten het lastig vinden om de doelen die door de ambulant begeleider geformuleerd zijn, om te zetten in concrete werkvormen al dan niet gebruik makend van evt. materialen.

Inhoud

In de parallelsessie willen we na een korte uitleg de ondersteuners en onderwijsassistenten zelf aan de slag laten gaan. We zorgen dat er casussen met doelen en voldoende concrete materialen aanwezig zijn. De deelnemers gaan in groepjes met een doel aan de slag. Ze kiezen voor een of meer werkvormen en werken deze uit, waarna we dit met z’n allen nabespreken.

Toepasbaarheid

Na deze paralelsessie hebben ondersteuners en onderwijsassistenten meer inzicht in de toepasbaarheid van verschillende materialen. Zij zijn in staat om werkdoelen met behulp van hun eigen creativiteit om te zetten in concrete werkvormen.

Doelgroep

De parallelsessie is bedoeld voor ondersteuners en onderwijsassistenten. Zowel nieuwkomers als wat meer ervaren professionals zijn welkom, zodat we volop van elkaar kunnen leren.

Verbinding met het thema

Als ondersteuners werken wij met onze leerlingen dagelijks aan ‘Heldere taal’. Dit doen wij door onze leerlingen zowel op spraak-/taalgebied als op sociaal gebied volop aanbod te geven en uit te dagen tot allerlei manieren van communicatie.

Jacqueline is ambulant ondersteuner, die de opleiding leerkrachtondersteuner heeft gevolgd en is 3 à 4 jaar werkzaam in de ambulante ondersteunging bij Auris.

Christel is ambulant ondersteuner, die de opleiding leerkrachtondersteuner heeft gevolgd en is 3 à 4 jaar werkzaam in de ambulante ondersteunging bij Auris.