61. Interculturele communicatie

Culturele diversiteit is in Nederland een gegeven in de samenleving en daarmee ook in de zorg.

Zorgvragers met verschillende achtergronden nemen eigen visies en gedragingen mee.

Hoe kan je hier als hulpverlener goed op aansluiten? Ben je je bewust van je eigen visie en gedragingen die je meeneemt in je contact met de ander?

In de workshop interculturele communicatie krijg je zicht op je eigen normen en waarden en hoe je die van de ander kan herkennen.

Nog belangrijker is wat je kan doen, hier wordt informatie over gegeven en oefeningen voor gedaan.  De workshop is interessant voor iedereen die in aanraking komt met mensen met verschillende achtergronden.

In een congres met het thema ‘heldere taal voor ons allemaal’ kan een workshop over interculturele communicatie niet ontbreken. Het geeft je handvatten hoe je kan aansluiten bij de ander en waar je rekening mee kan houden. Een interactieve workshop die je aan het denken zet.     

Mariska Langermans is verpleegkundige, pedagoog en religiewetenschapper en heeft meerdere projecten voor culturele diversiteit in de zorg geleid en trainingen ontwikkelt en gegeven in zorg en welzijn.