37. Gebarengame Handlantis

Inleiding
Pento is een aantal jaar geleden in contact geraakt met het bedrijf 8D-games, dat zich bezighoudt op
het terrein van serious gaming. Een werknemer van dit bedrijf heeft een dochter met gehoorverlies.
Uit ervaring wist deze medewerker hoe moeilijk het is om gebaren te leren. Niet alleen voor de
ouders, maar voor de omgeving. Hoe meer gebaren er worden aangeboden, hoe beter dit is voor de
ontwikkeling van een kind. Daarom is het belangrijk dat het oefenen van deze gebaren laagdrempelig
en plezierig wordt.
De game is een introductie in communicatie met slechthorenden en doven. Dit komt aan bod op een
spelachtige manier. Plezier staat voorop. Het is ook een introductie in gebaren. En een eigentijdse
ervaring van communicatie met slechthorend/doof persoon.


Inhoud
In deze parallelsessie vertellen wij hoe de game tot stand in gekomen en hoe deze ingezet kan
worden in de begeleiding van dove en slechthorende kinderen. Wij laten zien hoe de gebarengame
werkt en men kan zelf aan de slag met het spel.


Doelgroep

Deze parallelsessie is bedoeld voor ouders, professionals en belangstellenden die werken met de
dove/sh-kinderen. De game is te gebruiken in gezinnen en op scholen en leuk voor broertjes/zusjes
en andere familieleden.


Toepasbaarheid
De game is bestemd voor ouders en de omgeving van het kind, maar zou ook kunnen worden ingezet
voor medewerkers. Met een game leer je sneller en doorbreek je sneller vaste patronen. Voor
ouders bereik je dat ze op een prettige manier worden voorbereid op de communicatie met hun
slechthorende of dove kind. Voor medewerkers bereik je meer solidariteit en inzicht in de eigen
doelgroep.


Verbinding met thema
Voor heldere taal is gebruik van gebaren is noodzakelijk in de communicatie met dove/sh personen.

Handlantis is een serious game waarin je gebaren leert maken op een leuke en laagdrempelige manier.

Renie Koopmans is als logopedist en gezinsbegeleider werkzaam bij Pento Vroegbehandeling in
Leeuwarden. Daarnaast werkt zij op een behandelgroep voor kinderen met een auditieve beperking.
Handlantis is ontstaan vanuit de behoefte van ouders en de omgeving van het dove/sh kind om op
een toegankelijke manier gebaren te leren.

Van huis uit is Jeroen Dijkstra bedrijfskundige, onder meer opgeleid aan de Nyenrode Business Universiteit. Na een jarenlange carrière in de financiële sector heeft hij in 2009 de overstap gemaakt naar zorg en welzijn. Vanaf 2011 is Jeroen directeur van het Pento Audiologisch Centrum Amersfoort. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor een aantal Pento-brede portefeuilles, waaronder PentoLab. Dit is het innovatieplatform van Pento, waarbinnen o.a. Handlantis is ontwikkeld.