35. Passend Onderwijs waar iedereen blij van wordt

inleiding

Omdat het aantal leerlingen met een medium arrangement op een grote school in Arnhem enorm toenam, ontstond de noodzaak en de behoefte om de ondersteuning vanuit Kentalis anders in te richten op die school. Zowel dit Kindcentrum als Kentalis zagen die noodzaak. Doordat deze p.o. school haar visie op Passend Onderwijs bijstelde naar meer groepsgerichte in plaats van individueel gerichte aanpak, ontstond er een gezamenlijk momentum voor beide ontwikkelingen. Daarom werd afgelopen voorjaar een pilot ingericht om versterkte samenwerking p.o. en Kentalis Onderwijs vorm te geven. Begin dit schooljaar is die pilot van start gegaan: het Taalplein Arnhem. Op het Taalplein, een goed geoutilleerde leeromgeving binnen de school, ontvangen twee Kentalis medewerkers groepjes leerlingen van basisschool De Werf meerdere keren per week. Leerkrachten komen bijeen in workshops. Partnerschap van ouders wordt versterkt middels gezamenlijke bijeenkomsten.

Naast Taalplein Arnhem is er een Taalplein pilot in de Liemers. Taalplein de Liemers ontvangt 2 dagdelen per week leerlingen met een arrangement van meerdere p.o. scholen uit de omgeving.

inhoud

In de parallelsessie zullen de uitgangspunten en doelen van de pilot toegelicht worden. De praktische vormgeving en uitvoering zullen we in woord en beeld (film, foto’s) uiteen zetten. Aan de orde komt:

Wat doen we tijdens een Taalplein sessie?

Hoe passen die sessies in het onderwijsaanbod aan de groep?

Hoe profiteren de leerkrachten hiervan?

Hoe krijgt het partnerschap met ouders vorm?

Wat is het beoogde effect op de kinderen?

We zoeken tevens interactie met de deelnemers aan deze parallelsessie.

Wat hebben we geleerd tot nu toe? Hoe meten we het effect?

Welke vragen hebben we nu nog?

Welke vragen hebben de toehoorders?

toepasbaarheid

In de parallel sessie wordt u aan het denken gezet en enthousiast gemaakt over mogelijkheden om de ondersteuning vanuit cluster 2 arrangementen anders vorm te geven. Onze ervaringen kunnen daarbij een eerste handreiking zijn. Tegelijkertijd horen wij graag kritische vragen of gedachtegangen, zodat we de pilot nog beter kunnen maken en tot een vast gegeven kunnen omvormen.  Deelnemers aan deze parallelsessie komen zo op ideeën voor de eigen situatie.

doelgroep

Intern Begeleiders, directeuren, bestuursleden en SWV medewerkers zorg (primair) onderwijs. Ambulant begeleiders cluster 2, leidinggevenden ambulante diensten.

verbinding met het thema   

Een intensieve(re) samenwerking tussen regulier en intensief vraagt om heldere taal. Taal die verbindt en de mogelijkheden zoekt.

Leerkrachten en AB-ers, logopedist, ouders werken multimediaal aan hetzelfde doel. Dat is heldere taal! Een verbeterde ervaring voor de betrokken leerlingen: heldere taal is voor ons allemaal! Ook als je een communicatieve beperking hebt.

Olga Hartman is jaren werkzaam als ambulant begeleider in het p.o. voor Kentalis. Master SEN en interne opleiding Kentalis cluster 2 bekwaamheid als achtergrond. Gespecialiseerd in: coaching van professionals in de interactie en communicatie door middel van beeldopnamen (ICB), het ondersteunen van ouders door middels van de TOLK aanpak en leerlingen/ouders met een niet westerse achtergrond.

Rian Beldman is intern begeleider op een OAB basisschool met relevante werkervaring in het SBO, kennis en ervaring op het gebied van kansengelijkheid en preventieprogramma‚Äôs. HGW geschoold, kartrekker implementatie Opbrengstgericht Passend Onderwijs.