30. Ik vraag je, gedraag je

Bekend is dat dove en slechthorende kinderen en jongeren extra kwetsbaar zijn voor het ontwikkelen van psychische klachten. Belangrijk is om te weten of en hoe we hun ontwikkeling op psychisch en sociaal gebied kunnen beïnvloeden, zodat psychische klachten worden voorkomen of kunnen afnemen. Kunnen we dit door middel van communicatie of gedrag beïnvloeden? Welke interventies zijn al beschikbaar of worden ontwikkeld? De laatste periode zijn er hernieuwde inzichten in de ontwikkeling van kinderen en jongeren op het gebied van communicatie en taal in relatie tot hun cognitie en omgeving. In deze masterclass vertellen wij over de meest recent wetenschappelijke ontwikkelingen en hoe deze zich verhouden tot de praktijk. We richten ons met name op dove en slechthorende leerlingen. Thema’s die hierbij aan bod zullen komen zijn communicatie, gedrag, executieve functies, innerlijke spraak, theory of mind, dit alles in relatie tot psychisch welbevinden en een positief basisklimaat. Aan de hand van casuïstiek nemen we u mee op reis en maakt u kennis met een aantal levens van dove en slechthorende leerlingen, met hun krachten en kwetsbaarheden. Uiteraard bieden wij gelegenheid ook uw eigen casuïstiek in te brengen en te bespreken. Aan het eind van de masterclass weet u naar welke aspecten van de ontwikkeling van de leerling u kunt kijken om vervolgens een keuze te maken in wat u gaat doen om de balans in het leven van de leerlingen positief te beïnvloeden.

Deze masterclass is toegankelijk voor alle medewerkers die werken met dove en slechthorende leerlingen van 2,5 tot 20 jaar,  zowel in het intensief, medium als licht arrangement.     

Drs. Nynke Dethmers is GZ-psycholoog. Zij werkt sinds 1999 op Signis, school voor Speciaal Onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen in Amsterdam. Ook is zij werkzaam bij de Kentalis Academie. Sinds 2012 is zij actief betrokken bij project Psywel, dat sinds enkele jaren wordt ingezet in het onderwijs en de zorg aan dove en slechthorende kinderen van Koninklijke Kentalis om het psychisch welzijn te bevorderen. In navolging op VSO Compas richtte Signis zich in 2019 op een 1 van de pijlers van Psywel; een programma in school voor het realiseren van een positief basisklimaat voor hun dove en slechthorende leerlingen.  Drs.

  Drs. Sandra Hommers is GZ-psycholoog. Zij werkt sinds 2006 op Compas, school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen in Sint Michielsgestel. Zij werkt voor de Kentalis Academie in het kader van  project Psywel, een programma dat psychische klachten bij dove en slechthorende kinderen vroeg signaleert en zo nodig behandelt. Compas richtte zich in 2017 op het inrichten van een gezond basisklimaat voor hun leerlingen.