26. Heldere taal vergroot je wereld: een ToM behandeling van jongeren met TOS en D/SH jongeren

Tijdens deze masterclass presenteren we een ToM groepsbehandeling voor jongvolwassenen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en dove/slechthorende jongeren die kampen met sociaal emotionele problemen. We staan stil bij de theoretische grondslag van deze behandeling en leggen uit hoe sociaal emotionele stoornissen bij jongeren met TOS en D/SH jongeren ontrafeld kunnen worden in termen van Theory of Mind, Executieve Functies en Innerlijke Taal. Heldere taal vergroot je wereld. Haperende taalverwerking verkleint de wereld; zowel buiten als binnen in jezelf. Met de ToM behandeling voor jongeren met TOS en dove/slechthorende jongeren mikken we erop de ontwikkeling van Theory of Mind en Innerlijke Taal te stimuleren en zo de sociaal emotionele werkelijkheid te vergroten en het sociaal emotionele functioneren te verbeteren. De ToM behandeling wordt ook voor het voetlicht gebracht door ervaringswerkers en collega’s uit het primair proces. Tevens worden vers van de pers bevindingen over de effectiviteit van de ToM behandeling bij jongeren met TOS en dove/slechthorende jongeren

Prof. dr. Constance Vissers is als klinisch neuropsycholoog verbonden aan Kentalis en de Radboud Universiteit. Haar onderzoek richt zich op de neuropsychologie van taalontwikkelingsstoornissen.

Drs. Lidy Smit is junior onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen (Behavoural Science Institute). In haar onderzoek richt zij zich op het begrijpen en behandeling van sociaal emotionele problemen bij jongeren met TOS en dove/slechthorende jongeren.