11. Leesbegrip van hyperteksten: een extra uitdaging?

Inleiding        

In het huidige onderwijs worden leerlingen aangemoedigd om op het internet informatie te vergaren. Deze online teksten bevatten vaak blauwe hyperlinks. Tot nu toe is weinig bekend over hoe dove/slechthorende leerlingen en leerlingen met een TOS deze zogenoemde hyperteksten begrijpen. In een promotieonderzoek heeft Helen Blom onderzocht welke eigenschappen van de tekst (structuur en aanwezigheid van een grafisch overzicht) en welke leerlingenkenmerken (woordenschat en werkgeheugen) van invloed zijn op het hypertekstbegrip. Tevens is een interventie studie uitgevoerd met als doel het hypertekstbegrip te vergroten. Hierbij is niet alleen gekeken naar het tekstbegrip, maar ook naar het proces: waar kijken de leerlingen nu eigenlijk naar?

Inhoud

Tijdens deze sessie zullen de resultaten van het onderzoeksproject worden gepresenteerd. Daarnaast wordt besproken wat dit voor het onderwijs betekent.

Toepasbaarheid

Na de lezing zul je kritisch zijn op je eigen inzet van hyperteksten in het onderwijs; hoe bereid je de les voor? Welke stappen neem je? Hoe leer je de leerlingen om te gaan met hyperteksten?

Doelgroep

Deze lezing is bedoeld voor professionals die voor de klas staan, voor IB-ers en voor leescoördinatoren.

Verbinding

Heldere taal is van belang om goed te functioneren in de maatschappij, óók wanneer het gaat om schriftelijke taal. Omdat het internet steeds meer wordt gebruikt om kennis te vergaren, is het van belang om bewust te zijn van de mogelijkheden en valkuilen van digitale geletterdheid.

Helen Blom werkt als onderzoeker bij de Kentalis Academie, programmalijn D/SH. Haar onderzoeken richten zich onder andere op de (digitale) leesontwikkeling bij dove/slechthorende leerlingen, leerlingen met een TOS en leerlingen met een cognitief meervoudige beperking.