Info

Congres Partners in Verstaan 2021 Heldere taal, na dit allemaal!
Taal is een wezenlijk onderdeel van ons leven. Voor een goede communicatie met anderen is het noodzakelijk om heldere taal te kunnen gebruiken. Hiervoor moet je ook in staat zijn om je sociale vaardigheden te ontwikkelen, je emoties te uiten en andermans gevoelens te begrijpen. Taalvaardigheid ontwikkel je door te communiceren met de wereld om je heen. Daarnaast zorgt kunnen lezen en schrijven er ook voor dat taalvaardigheid zich verder kan ontwikkelen.

Het congres Partners in Verstaan 2021 staat in het teken van Heldere Taal. Binnen ons onderwijs, onze zorg en diagnostiek staat taal en communicatie centraal; we richten ons op het maximaal stimuleren van de communicatie en taalontwikkeling inclusief alle voorwaardelijke aspecten die daarbij van belang zijn.

Ook is het interessant om goed naar onszelf te kijken; hoe communiceren wij naar de buitenwereld (leerlingen, cliënten, ouders, collega's) toe en hoe zorgen wij voor een goede en open samenwerking, welke taal gebruiken wij daarvoor? Heldere taal is belangrijk! Het helpt ons allemaal.


Wij nodigen je hierbij van harte uit om deel te nemen aan het congres Partners in Verstaan op 11 en 12 november 2021!

De congrescommissie heeft een tolkcoördinator aangesteld; Maya de Wit. Geef uw wensen aan op het inschrijfformulier, dan zorgen wij ervoor dat de toegankelijkheid zo optimaal mogelijk wordt gefaciliteerd. Wilt u ook aangeven op het inschrijfformulier of u bereid bent uw werkuren in te leveren indien u gebruik wenst te maken van een gebaren-/schrijftolk.​(Een tolkverzoek kan tot 1 november 2021 worden aangevraagd.)

Er is dit jaar helaas geen ruimte voor informatiestands.

Een geldig Corona toegangsbewijs (digitaal of papieren versie) is verplicht. (Een verzoek om bij aankomst de gegevens bij de hand te hebben, zodat er geen lange wachtrijen ontstaan.)

Schrijf je snel in want er is iets minder capaciteit dan je gewend bent. Zorg dat je erbij bent!

Locatiegegevens; De Werelt, Westhofflaan 2, 6741 KH Lunteren (088-0001584)

Op het station van Lunteren staat op verzoek een shuttlebus gereed om u naar het congrescentrum te vervoeren. S.v.p. aanmelden via het inschrijfformulier of mail naar m.verdaas@audcom.nl.

Op dit congres is een annuleringsregeling van toepassing. Afmelden kan enkel schriftelijk of via email naar m.verdaas@audcom.nl  Bij afmelding tot en met dinsdag 2 november 2021 worden geen kosten in rekening gebracht. Bij afmelding tot en met dinsdag 9 november 2021 wordt 50% van de inschrijfkosten in rekening gebracht. Bij afmelding vanaf woensdag 10 november 2021 wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

BELANGRIJKE MEDEDELING: Arrangement 1 is bijna vol i.v.m. de beschikbaarheid van de hotelkamers. Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst gehonoreerd.

DE INSCHRIJVING IS GESLOTEN! MAIL VOOR INFO NAAR: congrespartnersinverstaan@gmail.com

Programma

donderdag 11 november
vrijdag 12 november

Arrangementen

Prijs Vroegboekkorting
I 2 dagen inclusief diner en overnachting € 415 € 0
II 1e dag zonder diner € 230 € 0
III 1e dag met diner € 265 € 0
IV beide dagen zonder diner, zonder overnachting € 330 € 0
V 2e dag € 230 € 0
Toeslag eenpersoonskamer € 40
Disclaimer

Sprekers

Alice van Vliet is opgeleid als leerkracht en inmiddels elf jaar werkzaam bij de Koninklijke Auris Groep. Binnen Auris is haar taak o.a. het ambulant begeleiden van leerlingen met TOS binnen het regulier onderwijs.

Alies Oostenbrug is als ambulant begeleider verbonden aan het VierTaal College Amsterdam. Ze begeleidt leerlingen in het vo en in het mbo. Van origine is Alies logopedist en heeft als zodanig binnen het vso cluster 2 gewerkt, zowel in Rotterdam als in Amsterdam. Als ambulant begeleider ziet zij regelmatig leerlingen overstappen naar het hbo. Voor velen is dit een lastige stap. Door een goede voorbereiding en begeleiding wil ze deze stap zo goed mogelijk laten verlopen.

Angela Stevens is onderzoeker bij de NSDSK. Zij is taalkundige en werkt aan verschillende onderzoeken op het gebied van taal en gehoor.

Anke van der Meijde is als GZ-psycholoog werkzaam bij Pento Audiologisch Centrum en Vroegbehandeling Zwolle. Zij richt zich op diagnostiek, begeleiding en (groeps)behandeling bij kinderen met een auditieve beperking. Haar specialisme is de sociaal-emotionele ontwikkeling van deze doelgroep.

Korte bio volgt

Annemarie Kerkhoff is taalwetenschapper en senior onderzoeker bij Auris. Iris Manders is gedragskundige en senior onderzoeker bij de Kentalis Academie. Zij heeft eerder gewerkt als orthopedagoog en als beleidsadviseur.

Korte bio volgt

Annet is directeur Onderwijs DSH bij Kentalis en betrokken bij diverse onderzoeks- en ontwikkelprojecten waaronder het Masterplan Geletterdheid van Kentalis.

Annette Scheper is senior onderzoeker en psycholinguïst bij de Kentalis Academie. Zij verricht onderzoek naar de kenmerken van TOS en de relatie tussen communicatie, taal en leren. Haar onderzoek richt zich ook op de doeltreffendheid van interventies voor kinderen met TOS. Verder leidt Annette het deelprogramma TOS (5-18 jaar) binnen het sectorale meerjarenplan ZG-expertise en is zij als projectleider betrokken bij projecten TOS (0-18 jaar): ‘TOS in beeld’ en ‘Werkzame elementen’.

Anniek is logopedist/gezinsbegeleider/VHT-er en ruim tien jaar als logopedisten bij Pento Vroegbehandeling. Wij werken met kinderen die een auditieve beperking hebben in de leeftijd van 0-4 jaar. Wij behandelen, diagnosticeren en begeleiden het kind en het gezin. Wij hebben de FonoBomb ontwikkeld, omdat wij zien dat deze kinderen een intensiever aanbod nodig hebben om de auditieve en fonologische ontwikkeling te stimuleren.

Anouk Middelkoop-van Erp is hogeschooldocent bij Fontys OSO (Master Educational needs). In deze rol leidt zij leerkrachten en begeleiders op. Zij is nauw betrokken bij ontwikkeling, uitvoering van modules en praktijkgericht onderzoek op het gebied van spraak, taal- en gehoorproblemen.

Na het afronden van de onderzoeksmaster Linguistics aan de Universiteit Utrecht, ben ik in oktober begonnen met een promotieonderzoek bij Auris en de UU. In dit onderzoek kijk ik naar de samenhang tussen fonologische en grammaticale vaardigheden van jonge kinderen met TOS.

Bas Franck heeft wiskunde en muziekwetenschap gestudeerd, met als doctoraal specialisatie akoestiek. Hij werkt als audioloog bij het AC in Rotterdam. Eerder heeft hij promotie onderzoek gedaan bij het AMC naar het optimaal automatisch instellen van hoortoestellen. Na de opleiding bij het UMCU heeft Bas gewerkt bij Kentalis Den Haag, Pento Hengelo en het RadboudUMC.  

Belinda van der Aa heeft, na 12 jaar als logopedist te hebben gewerkt, 12 jaar als leerkracht gewerkt op de dr. M. Polanoschool. Nu vervult zij de taalkundige functie op de tweetalige D/SH onderwijs- en zorglocaties in Rotterdam en Utrecht. Zij studeert Sign Language Linguistics (gebarentaalwetenschap) aan de UvA.

Bernadette Vermeij werkt als onderzoeker bij de onderzoeksafdeling van de NSDSK. Zij heeft een achtergrond als linguïst en logopedist. Zij doet promotieonderzoek naar de effectiviteit van vroegbehandeling bij jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

Corine is NGT-docent en ervaringsdeskundige. Zij werkt ruim 20 jaar op de dr. M. Polanoschool (Auris) en het Auris College in Rotterdam waar ze NGT en CIDS -lessen geeft. Zij heeft indertijd de pilot van de HBO-opleiding voor leraar NGT afgerond.

Stijn Deckers (1987). Gedragswetenschapper. Studie: Orthopedagogiek en Research Master Gedragswetenschap aan Radboud Universiteit. Werkzaam geweest als docent-onderzoeker aan de Fontys Paramedische Hogeschool, met name voor de opleiding Logopedie (vakgebied Ondersteunde Communicatie (OC) en interprofessioneel samenwerken), ontwikkelaar en docent post-HBO cursus OC. Gepromoveerd in 2017 (Radboud Universiteit) op de vroege taal en communicatieve ontwikkeling van kinderen met Downsyndroom. Sinds oktober 2017 werkzaam als manager Diagnostiek en behandeling en als lid van het managementteam verbonden aan Stichting Milo. Voorzitter van International Society for augmentative and Alternative Communication in the Netherlands and Flanders (ISAAC-NF).

Edith Raap is Ontwikkelingspsycholoog en heeft jarenlang in de opvoedondersteuning gewerkt en is zich daarna gaan verdiepen in ouderschapstheorie. Zij geeft les in ouderbegeleiding aan de Hogeschool Utrecht en geeft Post HBO trainingen Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding. Ook is zij maker van de Podcast serie Levend-verlies.nl en doet promotieonderzoek naar Levend Verlies.

Ik werk als slechthorende ambulant begeleider in de regio Nijmegen bij Kentalis, met name met DSH leerlingen. Ook zet ik mijn ervaringsdeskundigheid in als rolmodel. Daarnaast geef ik cursussen over DSH aan medewerkers en externen en richt mij op ontwikkeling van nieuw cursusmateriaal. Mijn afstudeeronderzoek voor de Master Deaf Studies & Communication Needs richtte zich op vermoeidheid bij DSH kinderen.

Elsje van Steenis is Begeleidingskundige (Master Human & Organizational Behavior) en geeft verschillende trainingen op het gebied van gespreksvoering en participatie. Daarnaast is zij werkzaam bij het Post HBO opleiding Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding. Zij is supervisor, leerteamcoach en werkt actief mee aan de onderwijsinnovatie rondom Jeugd.

Emma Dijkstra is opgeleid als orthopedagoog en werkt als onderzoeker bij Kentalis. Ze werkt aan wetenschappelijke en praktijkgerichte onderzoeksprojecten gericht op kinderen met een TOS, o.a. in sectorale samenwerkingsprojecten zoals FOCUS.

 Erwin is klinisch-fysicus audioloog bij het audiologisch centrum van Kentalis in Eindhoven en Breda. Hij werkt als schoolaudioloog voor de Taalbrug scholen in Eindhoven/Helmond. Hij is voorzitter van de Simea team schoolaudiologie.

Evelie Wesselink is als logopedist/gezinsbegeleider werkzaam bij Pento Vroegbehandeling Zwolle. Na haar opleiding logopedie heeft zij zich gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van jonge kinderen en hun ouders. Zij is gecertificeerd als video-hometrainer en intensief gezinsbehandelaar. Daarnaast heeft zij expertise ontwikkeld op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met een auditieve beperking. 

Evelien Dirks is psychologe. Zij is als programmaleider DSH werkzaam bij de NSDSK. In haar onderzoek richt zij zich op de taal, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van jonge dove en slechthorende kinderen. 

Als AB’er in VO en MBO heb ik ruime ervaring met leerlinggesprekken.  Ik heb tevens de opleiding Kinder&Jeugdtherapie gevolgd en ben als “Krachttrainer” werkzaam geweest bij Auris Zorg.

Gert Rijlaarsdam was 17 jaar lang leraar Nederlands in het voortgezet onderwijs. Als hoogleraar maakt hij deel uit van de onderzoeksgroep Innovatief Taal, literatuur- en kunstonderwijs. Deze groep doet onder andere onderzoek naar schrijfprocessen en effectieve leerprogramma’s.

Hans van Balkom (1954), psycholinguïst. Studie: Algemene taalwetenschap Universiteit van Amsterdam). Gespecialiseerd op ondersteunende communicatievoorzieningen voor mensen met stoornissen in het waarnemen, verwerken, begrijpen en uiten van spraak, tekst en gebaren(taal). Werkzaam geweest bij Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Revalidatie, Hoensbroek en TNO-Preventie & Gezondheid in Delft, vanaf 1997 werkzaam bij Kentalis in diverse functies, oprichter en lid managementteam van Stichting Milo sinds 2011. In 2010 benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Ondersteunde Communicatie (OC) voor mensen met een meervoudige beperking’ aan Radboud Universiteit Nijmegen namens Koninklijke Kentalis en Stichting Milo: Wegbereiders in communicatie.

Harry Knoors is taalkundige.
Hij is als senior onderzoeker verbonden aan de Kentalis Academie. Ook is hij hoogleraar aan de Radboud Universiteit. In zijn onderzoek richt hij zich met name op de gevolgen van een aangeboren of vroegverworven gehoorverlies op leren en ontwikkeling van kinderen.

Heleen Gorter is een ouder van een kind met een TOS. Ze heeft deel uitgemaakt van de klankbordgroep van het EmoTOS onderzoek (Universiteit van Leiden) en participeert in het COMPLETE onderzoek van de Hogeschool van Utrecht afdeling logopedie. Ze vertelt al drie jaar over haar ervaringen aan ambulante teams en op congressen.

Opleidingen: dyslexiespecialist, specialist nieuwkomersonderwijs, remedial teacher. Functie: ambulant dienstverlener in het VO en MBO. Relevante ervaring: veel consultatie- en adviesvragen rondom problematiek van nieuwkomers in het reguliere onderwijs.   

Helen Blom werkt als onderzoeker bij de Kentalis Academie, programmalijn D/SH. Haar onderzoeken richten zich onder andere op de (digitale) leesontwikkeling bij dove/slechthorende leerlingen, leerlingen met een TOS en leerlingen met een cognitief meervoudige beperking.

Ik ben als AB’er werkzaam in het VO en het MBO. De kennis die ik in de praktijk en door studie heb vergaard deel ik graag door het geven van cursussen en workshops

Ilse Smiers is intern begeleider op de Dr. M. Polanoschool. Zij is enthousiast gebruiker van heldere tekeningen/templates in communicatie met ouders, vult aan en denkt mee over het inzetten van deze vaardigheid.

Ingrid Herreman heeft 30 jaar ervaring als logopedist in het CAR ‘t VLOT te Beveren, België in een multi- disciplinair team met kinderen met complexe ontwikkelingsproblemen. Ze heeft zich gespecialiseerd in spraak- en taalontwikkelingsstoornissen en ouderbegeleiding en geeft hier workshops rond.

Iris Manders is gedragskundige en senior onderzoeker bij de Kentalis Academie. Zij heeft eerder gewerkt als orthopedagoog en als beleidsadviseur.

Iris Steijvers van Orselen is werkzaam als pedagogisch medewerker op een behandelgroep voor
kinderen met een auditieve beperking. Iris is doof en heeft vanuit haar eigen ervaring en expertise
bijgedragen aan het ontwikkelen van het spel.

Jan Buitenhek is gedragskundige en adviseur indicatiestelling en ICF bij Kentalis. Hij is als onderzoeker betrokken bij de projecten Toegankelijkheid van Deelkracht.

Ik heb audiologie gestudeerd aan de Arteveldehogeschool en de Universtiteit Gent.
Ik werkte met zowel volwassenen als kinderen in de revalidatiesector om daarna aan de slag te gaan bij verschillende hoortoestelfabrikanten. Momenteel ben ik bij Phonak verantwoordelijk voor het aanbod van Roger in Benelux

Van huis uit is Jeroen Dijkstra bedrijfskundige, onder meer opgeleid aan de Nyenrode Business Universiteit. Na een jarenlange carrière in de financiële sector heeft hij in 2009 de overstap gemaakt naar zorg en welzijn. Vanaf 2011 is Jeroen directeur van het Pento Audiologisch Centrum Amersfoort. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor een aantal Pento-brede portefeuilles, waaronder PentoLab. Dit is het innovatieplatform van Pento, waarbinnen o.a. Handlantis is ontwikkeld.

Jérôme Vergne, Ervaringswerker TOS, is betrokken bij het TOSkoploper team die onderzoek doet naar de ervaringen in het dagelijkse leven van de jongeren met TOS. Mijn rol speelt daarbij dat ik de kennis en ervaringen mee kan helpen met het project.

Jet Isarin is filosoof en senior onderzoeker bij de Kentalis Academie. Zij is projectleider van het project Toegankelijkheid ZG 5+. 

Ik ben Joost Colenbrander. Als logopedist werk ik al tientallen jaren binnen het cluster 2-onderwijs. Het vergroten van de communicatieve redzaamheid is de kern van ons onderwijs, waarbij de door mij ontworpen Vertelketting een ondersteuning kan bieden bij  het begrijpelijk vertellen van een verhaal.

Joyce Rouwhof-van Doornspeek is leerkracht van de Schakelklas op het Kentalis Compas College (VSO).  Ze is afgestudeerd als Docent Nederlandse Gebarentaal en hoopt aan het einde van de zomer van 2020 ook af te studeren als Docent Nederlands. Onder andere deze vakken zijn erg belangrijk in de Schakelklas.      

Deze parallelsessie wordt verzorgd vanuit GGMD voor doven en slechthorenden in co-creatie met Kijkvorm. Judith Van Damme (orthopedagoog) en Nicole Bos (GZ-psycholoog) werken beiden in het Kind & Jeugdteam van GGMD regio Zuid. Zij werken met kinderen en jongeren met een auditieve  beperking en hun ouders en met kinderen van dove ouders. Ze houden zich bezig met behandeling en diagnostiek in de Specialistische GGZ en met het ondersteunen van Opvoedtrainers die in de thuissituatie komen. Judith Van Damme heeft hiervoor ook jarenlang gewerkt binnen de doelgroep kinderen en jongeren met TOS.

Karijn Aussems, zorgethica (MA), maakt onderdeel uit van het TOSkoploper team bestaande uit actieonderzoekers met en zonder TOS. Hierbij benut zij haar ervaring als jongerenwerker in de zorg waar jongeren aan zet zijn om samen met professionals de zorg die zij nodig hebben te verbeteren.

Karin van Vianen is teamleider op de Auris Dr. M. Polanoschool. Sinds twee jaar zet zij het maken van heldere tekeningen/ templates in, in de communicatie met externen, ouders, team en leerlingen. Bijvoorbeeld bij het bespreken van het arrangement met de ouders of bij het onder de aandacht brengen van het schoolplan in het team of bij het vastleggen van informatie in een bijeenkomst.

Kelly Thijssen is moeder van 4 kinderen waarvan de jongste zoon TOS heeft en is al 10 jaar op reis op zoek naar goede zorg en onderwijs.  

Kirsten van den Heuij is taalwetenschapper en Hogeschool Hoofddocent Zorg voor Taal aan de opleiding logopedie van de Hogeschool Rotterdam. In haar promotieonderzoek richt zij zich op de toegankelijkheid van het Hoger Onderwijs voor studenten met een hoorbeperking.

Kitty Gieling is al jaren als ambulant begeleider werkzaam bij Kentalis Ambulante Dienstverlening in Arnhem in zowel PO als VO. Heeft opleiding speciaal onderwijs, remedial teacher, interne begeleiding en Master SEN AB afgerond. Als coördinator deelgebied de Liemers heeft zij in een intensieve samenwerking met SBO de Schilderspoort  Het Taalplein georganiseerd, waar zowel kinderen uit het regulier onderwijs, als van het SBO de Schilderspoort intensief taalonderwijs volgen.

: PhD Leo De Raeve heeft 3 kwalificaties: hij is doctor in de medische wetenschappen, psycholoog en leerkracht doven en slechthorenden. Hij heeft meer dan 35 jaar ervaring in onderwijs en begeleiding van dove en slechthorende kinderen in KIDS-Hasselt.  In 2002 heeft hij ONICI opgericht, het Onafhankelijk Informatie en Research centrum over Cochleaire Implantatie, waar hij nu ook directeur van is en hij is docent aan het University College Leuven-Limburg. Sinds 2008 is hij wetenschappelijk adviseur van de Europese overkoepelende organisatie van CI-gebruikers, EURO-CIU genaamd. Leo De Raeve was (mede)-auteur van meer dan 100 wetenschappelijk publicaties in internationale tijdschriften en gastspreker op tal van nationale en internationale congressen over doofheid/slechthorendheid en vooral cochleaire implantatie. 

Na de afronding van de opleiding Logopedie ben ik de weg ingeslagen in de audiologie. Na ruim 9 jaar werkzaam te zijn geweest op een Audiologisch Centrum, begeleid ik nu sinds 2 jaar bij Advanced Bionics volwassenen en ouders van jonge kinderen die het traject naar een cochleair implantaat zijn ingeslagen. Het Nederlandstalig revalidatiemateriaal voor kinderen en volwassenen bied ik hierbij aan ter ondersteuning.

Drs. Lidy Smit is junior onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen (Behavoural Science Institute). In haar onderzoek richt zij zich op het begrijpen en behandeling van sociaal emotionele problemen bij jongeren met TOS en dove/slechthorende jongeren.

Liza van den Bulk is opgeleid als orthopedagoog en werkzaam als onderzoeker onderwijs bij de Koninklijke Auris Groep. Binnen Auris werkt zij aan verschillende onderzoeken op het gebied van taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met TOS.

Lizet Ketelaar is gepromoveerd ontwikkelingspsycholoog en werkt als senior onderzoeker bij de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling van de NSDSK. Zij is projectleider van het onderzoek naar een nieuwe behandelvorm voor kinderen met verstaanbaarheidsproblemen.

Loes Wauters is als programmaleider DSH verbonden aan de Kentalis Academie. In haar onderzoek richt ze zich voornamelijk op de taal-, lees- en rekenontwikkeling van dove en slechthorende kinderen, jongeren en volwassenen. Ook is Loes voorzitter van het landelijk expertisenetwerk Sprong Vooruit (www.sprongvooruit.nl).

Lonneke is junior onderzoeker bij Kentalis. Zij is taal- en spraakpatholoog en neerlandica. Ze werkt binnen de Academie van Kentalis en binnen Deelkracht aan meerdere onderzoeksprojecten, voornamelijk op doeltreffendheidsonderzoek van behandeling en longitudinaal onderzoek bij kinderen met TOS.

Dr. L.V.Straatman is opgeleid als KNO-arts in het Radboud UMC, waar zij ook haar proefschrift naar Cochleaire implantatie in prelingualen heeft afgerond. Vervolgens heeft zij zowel  een klinisch fellowship otologie en schedelbasischirurgie als een research fellowship in stamceltherapie voor het binnenoor gedaan aan de University British Columbia, Vancouver, Canada. Hierna is zij als otoloog gaan werken in het UMC Utrecht, waar zij onder andere projectleider is van het onderzoek naar stamceltherapie als behandeling voor gehoorverlies en doofheid.

Logopedist, Ambulant Dienstverlener Leiden, (voorschoolse voorzieningen) mede ontwikkelaar van herken TOS Peuters en kleuters, Aan de slag met Taal. betrokken bij VVE beleid Nieuwkoop, waaronder signaleren van kinderen met taalachterstand/TOS, expert Hanen.

Maarten Vogelaar (1979) werkt als spreker, trainer en relatietherapeut. Zijn missie met Love Update is: Nederland liefdevoller maken. Dit doet hij door (online) trainingen te geven in liefdevol leven. Hierbij concentreert hij zich op het leren liefdevoller maken van al de relaties waar je als mens mee in verbinding staat, zoals: de relatie met je partner, je kinderen, je familie, vrienden, je collega's en vooral...de relatie die je hebt met jezelf. Naast het geven van trainingen heeft Maarten op Itunes en Spotify ook de Love Update Podcast, waarin hij o.a. spreekt met mensen die liefdevoller in het leven zijn gaan staan. In de online Love Update Academy kun je werken aan je persoonlijke groei en geeft hij VIP trajecten, waarin je in een korte tijd leert authentieker en liefdevoller in het leven te staan. Regelmatig wordt Maarten gevraagd als expert op het gebied van (zelf)liefde en relaties door verschillende media.

Ik werk als leerkracht en Icoach op Kentalis Talent met dove en slechthorende leerlingen (leeftijd van 3 - 13 jaar). De i van i-Coach staat voor innovatie, inspiratie en inbedding van ICT in het onderwijsprogramma. Daarnaast ben ik betrokken bij innovatieve projecten met betrekking tot de toepassing van ICT-tools en software. 

Margo Zwitserlood werkte 22 jaar als logopedist in ziekenhuizen, onder andere met kinderen met TOS en hun ouders. Na haar studie Logopediewetenschappen werkt ze sinds 9 jaar als klinisch linguïst en onderzoeker voor Pento. Effectiviteit van logopedie heeft Margo’s grootste interesse.

Margot Willemsen is logopedist bij KentalisTalent (D/SH SO) en kennisontwikkelaar voor diverse projecten die bijdragen aan de profesionalisering van vakgenoten uit de auditieve/communicatieve sector. 
Ze is lid van team schoolaudiologie van Siméa. 

Margreet is logopedist en werkt ruim tien jaar als logopedisten bij Pento Vroegbehandeling. Wij werken met kinderen die een auditieve beperking hebben in de leeftijd van 0-4 jaar. Wij behandelen, diagnosticeren en begeleiden het kind en het gezin. Wij hebben de FonoBomb ontwikkeld, omdat wij zien dat deze kinderen een intensiever aanbod nodig hebben om de auditieve en fonologische ontwikkeling te stimuleren.

Logopedist en leerkracht, Ambulant Dienstverlener Leiden, (voorschoolse voorzieningen) mede ontwikkelaar van herken TOS Peuters en kleuters, Aan de slag met Taal. betrokken bij VVE beleid Katwijk, waaronder signaleren van kinderen met taalachterstand/TOS, expert meertaligheid.

Mijn naam is Marianne Meijers. Al geruime tijd ben ik werkzaam in de Ambulante Dienstverlening van Taalbrug Junior als ambulant dienstverlener, beeldbegeleider en taalspecialist. In deze gecombineerde functie begeleid ik collega’s en zorg ik voor de verbinding tussen de school en de Ambulante Dienstverlening van Taalbrug Junior.

Na het behalen van de master Communication and Deaflbindness, werk ik nu als promovendus bij de Rijksuniversiteit Groningen. Ik doe onderzoek naar het bevorderen van invloedrijke communicatie en taal bij personen met aangeboren doofblindheid.


Marjolein is werkzaam als schoolpsycholoog op de Burgemeester de Wildeschool in Schagen, VierTaal. Binnen de school is zij kartrekker van verschillende onderwijsinhoudelijke thema’s, waaronder Leren Zichtbaar Maken. Marjolein heeft de postacademische opleiding tot Schoolpsycholoog gevolgd en heeft de registraties Registerpsycholoog NIP K&J en NVO Orthopedagoog-Generalist. Naast de werkzaamheden voor VierTaal is zij ook op landelijk niveau actief als schoolpsycholoog, o.a. bestuurslid sectie Jeugd, Nederlands Instituut van Psychologen.

Marleen van der Vorst is moeder van drie TOSsers en voorzitter van de Sector Cliëntenraad extramuraal van Kentalis.

Marre Rupert; ik heb gestudeerd voor pedagogisch medewerker en logopedist. Op dit moment ben ik werkzaam bij Kentalis ambulante Zorg als communicatiedeskundige. Mijn grootste taak is de diagnose taalontwikkelingsstoornis (TOS) gevisualiseerd uitleggen aan de client en zijn/haar systeem, hen bewust maken van de doorwerking van een TOS en om helpende strategieën te visualiseren.

Mary Jansen is een gespecialiseerde leerkracht binnen SBO de Schilderpoort, die begeleiding geeft aan leerlingen uit het BaO en SBO met specifieke ondersteuningsbehoeften op verschillende vakgebieden. Deze begeleiding vindt plaats binnen het Leerplein, een arrangement voor leerlingen uit de Liemers, dat al jaren succesvol is. Tevens werkt zij op het Taalplein, dat in samenwerking met Kentalis is ontwikkeld.   

Merel Maslowski is psycholinguïst en werkt als senior onderzoeker bij de programmalijn DSH bij Kentalis. In haar werk legt zij zich toe op verwerking van gesproken taal en het effect van hoorrevalidatie daarop. Daarnaast is ze projectleider van verschillende Deelkracht-projecten binnen de doelgroep DSH 0-5.

Mirjam Blumenthal werkt als senior onderzoeker binnen de programmalijn TOS van Kentalis. Haar expertisegebied is meertaligheid en auditieve en communicatieve beperkingen. In haar praktijkgerichte onderzoeks- en ontwikkelwerk ontwikkelde zij o.a. de Anamnese Meertaligheid en de methode Adviezen Meertaligheid (2009).   

Nanja Jacobs-de Rooij is Orthopedagoog – Generalist, NVO geregistreerd. Samen met Saskia Fleuren werkt zij al een kleine 20 jaar bij Auris en werken zij nu als behandelcoördinator bij Auris Zorg. Dialogisch werken met ouders is voor ons beiden steeds een speerpunt. Samen kwamen wij erachter dat het ter plekke visualiseren van de gespreksstof een enorme meerwaarde heeft in een oudergesprek. Zelf passen wij het tekenen actief toe bij al onze gesprekken. Binnen Auris hebben we al veel mensen geënthousiasmeerd en ondersteunen we hen via een ontwikkelde app en in november 2019 hebben we ook buitenlandse collega’s geïnspireerd op  het ASHA-congres in Orlando, U.S.A.

Neeltje van den Bedem is pedagoog en taalkundige. Ze is post doc onderzoeker bij ontwikkelingspsychologie en pedagogiek aan Universiteit Leiden. Zij doet onderzoek naar het belang van emoties in de psychosociale ontwikkeling van kinderen met communicatieproblemen en van kinderen en jongeren met gedragsproblemen.   

Coördinator Onderzoek, Ontwikkeling & Opleinding FENAC.
Redactielid Van Horen Zeggen

Deze parallelsessie wordt verzorgd vanuit GGMD voor doven en slechthorenden in co-creatie met Kijkvorm. Judith Van Damme (orthopedagoog) en Nicole Bos (GZ-psycholoog) werken beiden in het Kind & Jeugdteam van GGMD regio Zuid. Zij werken met kinderen en jongeren met een auditieve  beperking en hun ouders en met kinderen van dove ouders. Ze houden zich bezig met behandeling en diagnostiek in de Specialistische GGZ en met het ondersteunen van Opvoedtrainers die in de thuissituatie komen. Nicole Bos geeft al geruime tijd vanuit Kijkvorm trainingen in gespreksondersteunend tekenen.

Drs. Nynke Dethmers is GZ-psycholoog en onderzoeker. Zij werkt sinds 1999 op Signis, school voor Speciaal Onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen in Amsterdam. Daarnaast werkt ze voor Deelkracht, als onderzoeker bij de Kentalis Academie en in het consulententeam Psywel. Sinds 2012 is zij actief betrokken bij project Psywel, dat sinds enkele jaren wordt ingezet in het onderwijs en de zorg aan dove en slechthorende kinderen van Koninklijke Kentalis om het psychisch welzijn te bevorderen. In navolging op VSO Kentalis Compas College richtte Signis zich in 2019 op een 1 van de pijlers van Psywel; een programma in school voor het realiseren van een positief basisklimaat voor hun dove en slechthorende leerlingen. 

Peia Prawiro-Atmodjo is Senior Onderzoeker bij Kentalis en zet zich onder meer in voor dove en slechthorende migranten in Nederland door het vormgeven, coördineren en uitvoeren van onderzoeks- en ontwikkelprojecten.  

Ik werk nu als logopedist bij de vroegbehandeling (Triangel individuele logopedie en logopedie op de groep), daarnaast ook ambulante begeleiding doofblinde kinderen 0-4 jaar. Ik heb eveneens de master Communication and Deafblindness behaald; expertise logopedie db/cmb en ik sta geregistreerd in het kwaliteitsregister en register pre verbale logopedisten.

Renie Koopmans is als logopedist en gezinsbegeleider werkzaam bij Pento Vroegbehandeling in
Leeuwarden. Daarnaast werkt zij op een behandelgroep voor kinderen met een auditieve beperking.
Handlantis is ontstaan vanuit de behoefte van ouders en de omgeving van het dove/sh kind om op
een toegankelijke manier gebaren te leren.

Rianneke Crielaard is klinisch linguïst bij het audiologisch centrum van Kentalis in Sint-Michielsgestel. Zij is medeauteur van de richtlijn Logopedie bij taalontwikkelingsstoornissen (2017) van de NVLF. Zij is lid van de Werkgroep AC Linguïsten en Spraak-taalpathologen en van het Platform Taalspraak van de FENAC.

Rien Schraagen is een veelzijdig talent, begaafd op meerdere terreinen: schrijven, communiceren, verhalen vertellen, verhelderen, filosoferen, vormgeven én ondernemen, want hij leidt al twintig jaar zijn eigen bedrijf. Hij heeft gestudeerd (hbo, universiteit) en studeert nog dagelijks want het kan altijd beter, mooiere, perfecter. Veel opdrachtgevers weten dat en maken gebruik van zijn talenten.

Rob Zwitserlood is senior onderzoeker bij het Lectoraat Logopedie van Hogeschool Utrecht. Hij is logopedist en taalwetenschapper. Hij heeft ruim 30 jaar in cluster 2 gewerkt en daar veel kennis en ervaring opgedaan m.b.t. grammaticale problemen van kinderen met TOS en passende interventies.

:  Roel Willems is onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn promotie-onderzoek ging over hoe informatie van taal en van handgebaren gezamenlijk wordt verwerkt in de hersenen. Daarnaast onderzocht hij hoe we communicatieve intenties van anderen begrijpen en wat linkshandigen ons kunnen leren over hoe betekenis in het brein wordt gerepresenteerd. Na een aantal jaren aan de Universiteit van Berkeley, Californië, is hij sinds 2011 verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2015 ontving hij een NWO Vidi-beurs voor zijn onderzoeksplan. www.rmwillems.nl

Rosanne van der Zee is linguïst en als onderzoeker werkzaam bij de NSDSK. Zij is betrokken bij diverse projecten op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, ouder-kindinteractie en het monitoren van de effecten van behandeling. Deze projecten richten zich met name op jonge D/SH kinderen.

Dr. Roxette van den Bosch is orthopedagoog en werkt als senior onderzoeker bij Auris. Daar houdt zij zich bezig met onderwijsonderzoek gericht op kinderen met een TOS en met een aantal projecten in zorg, waaronder het project Samen met Sociaal Domein, waar deze parallelsessie over gaat.


Drs. Sandra Hommers is GZ-psycholoog en directeur. Zij werkt sinds 2006 op het Kentalis Compas College, school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen in Sint Michielsgestel. Vele jaren als GZ-psycholoog betrokken bij de leerlingen. Sinds 2016 is zij betrokken bij het project Psywel. En vanaf 2020 is zij directeur van de school en werkzaam in het consulenteam Psywel. Compas richtte zich in 2017 op het inrichten van een gezond basisklimaat voor hun leerlingen.

Sanne Jochems, pedagogisch behandelaar op STAP en ondersteuner in ambulante dienst.
STAP is een naschoolse behandelgroep voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar die door TOS of een gehoorbeperking sociaal-emotionele problemen hebben.

Sanne Peet is projectassistent bij de NSDSK betrokken bij projecten met betrekking tot zowel dove en slechthorende kinderen als kinderen met TOS.

Ik ben audioloog en logopedist en ben 8 jaar werkzaam bij Advanced Bionics waar ik in sta voor het ontwikkelen van Nederlandstalig revalidatiemateriaal voor kinderen en volwassenen met gehoorverlies.

Sarah Muller is senior ontwikkelaar bij het Nederlands Gebarencentrum en werkt o,a aan de ontwikkeling van nieuwe gebaren en het online gebarenwoordenboek.

Sascha Couvee studeerde taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. In 2018 is ze begonnen met haar promotieonderzoek naar de leesontwikkeling bij dove en slechthorende kinderen, vanaf groep 2 tot en met groep 4. Haar promotieonderzoek doet ze aan de Radboud Universiteit.

Saskia Fleuren is Orthopedagoog – Generalist, NVO geregistreerd. Samen met Nanja Jacobs werkt zij al een kleine 20 jaar bij Auris en werkenzij nu als behandelcoördinator bij Auris Zorg. Dialogisch werken met ouders is voor ons beiden steeds een speerpunt. Samen kwamen wij erachter dat het ter plekke visualiseren van de gespreksstof een enorme meerwaarde heeft in een oudergesprek. Zelf passen wij het tekenen actief toe bij al onze gesprekken. Binnen Auris hebben we al veel mensen geënthousiasmeerd en ondersteunen we hen via een ontwikkelde app en in november 2019 hebben we ook buitenlandse collega’s geïnspireerd op  het ASHA-congres in Orlando, U.S.A.

​​Saskia Koning is logopedist, docent Muziek op Schoot en  instructor van het Hanen ouderprogramma ‘Praten doe je met z’n tweeën’. Saskia schreef samen met Wouter Verhage de liedbundel ‘Kijk! Ik ben een kikker – meer met muziek bij taalontwikkeling van jonge kinderen (SWP november 2019). Saskia werkt sinds 1988 met jonge kinderen en hun ouders. Sinds 2011 bij Pento Audiologisch Centrum op een behandelgroep voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).
Ze volgt momenteel de cursus ‘Muziek als Vak’ aan het Conservatorium in Den Haag.

Scarlet Hendrickx-van Stokhem, pedagogisch behandelaar STAP.
STAP is een naschoolse behandelgroep voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar die door TOS of een gehoorbeperking sociaal-emotionele problemen hebben.

Stijn Deckers (1987). Gedragswetenschapper. Studie: Orthopedagogiek en Research Master Gedragswetenschap aan Radboud Universiteit. Werkzaam geweest als docent-onderzoeker aan de Fontys Paramedische Hogeschool, met name voor de opleiding Logopedie (vakgebied Ondersteunde Communicatie (OC) en interprofessioneel samenwerken), ontwikkelaar en docent post-HBO cursus OC. Gepromoveerd in 2017 (Radboud Universiteit) op de vroege taal en communicatieve ontwikkeling van kinderen met Downsyndroom. Sinds oktober 2017 werkzaam als manager Diagnostiek en behandeling en als lid van het managementteam verbonden aan Stichting Milo. Voorzitter van International Society for augmentative and Alternative Communication in the Netherlands and Flanders (ISAAC-NF).

Tonnie Haeken is decaan op het VierTaal College Amsterdam en heeft 35 jaar werkervaring in verschillende functies in het cluster 2 onderwijs. Als decaan is zij betrokken bij de studiekeuze van studenten en natuurlijk de overgang naar het hbo. Veel studenten hebben de neiging hun functiebeperking te verzwijgen, willen ‘niet opvallen’ of tot last zijn. Haar ervaring is wanneer een goede overdracht heeft plaatsgevonden, voorzieningen en hulpmiddelen geregeld zijn, studenten meer succesvol zijn.

Tony Bloem, teamleider Instituut voor Gebarentaal & Dovenstudies Hogeschool Utrecht.  

Trude Schermer is directeur/taalkundige van het Nederlands Gebarencentrum en houdt zich al jaren bezig met onderzoek naar het lexicon van NGT en het maken van (online) gebarenwoordenboeken. 

Vera van Heugten is junior onderzoeker op het project ZINnig van het HU Lectoraat Logopedie. Zij is logopedist en taal- spraakpatholoog en werkzaam geweest binnen een audiologisch centrum, het cluster 2-onderwijs en de vrijgevestigde logopediepraktijk.

Wanda Heylen werkt als logopedist en Hanentherapeut sinds 1997 in het CAR ’t VLOT te Beveren. Ze is er verbonden aan de vroegbegeleidings- en kleuterdienst. Ze heeft hierdoor ruime ervaring in het begeleiden van peuters, kleuters en hun context. Ze gaf vormingen rond ouderbegeleiding, voorlezen en vroegbegeleiding.

Wendy Bliekendaal studeerde taalwetenschappen en werkt als onderzoeker aan verschillende projecten over TOS.


Drs. Yvette Zellerer; Als Ambulant begeleider cluster 2 begeleid ik kinderen met een TOS die onderwijs volgen op een reguliere basisschool, de onderwijsprofessionals rondom het kind en zijn/haar ouders. Naast de leerontwikkeling staat vooral ook de sociaal-emotionele en persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling centraal. Hierbij is het bieden van visuele ondersteuning een vast gegeven geworden.

Ik ben Yvonne van Gils, 25 jaar werkzaam in speciaal onderwijs (cluster 2). In 2015 heb ik mijn diploma directeur basisonderwijs gehaald.  Op Taalbrug Junior heb ik in verschillende functies gewerkt. Ik ben op locatie Eindhoven begonnen als leerkracht, daarna heb ik gewerkt als IB-er en ben nu al ongeveer 7 jaar werkzaam als teamleider op Taalbrug Junior. Waarvan de laatste 3 jaar, op onze nevenlocatie in Helmond. 

Locatie

De Werelt, Westhoflaan 2, 6741 KH  Lunteren, 088-0001581
Sluit dit venster