Info

Simeacongres 2020 Heldere taal, van ons allemaal!
Taal is een wezenlijk onderdeel van ons leven. Voor een goede communicatie met anderen is het noodzakelijk om heldere taal te kunnen gebruiken. Hiervoor moet je ook in staat zijn om je sociale vaardigheden te ontwikkelen, je emoties te uiten en andermans gevoelens te begrijpen. Taalvaardigheid ontwikkel je door te communiceren met de wereld om je heen. Daarnaast zorgt kunnen lezen en schrijven er ook voor dat taalvaardigheid zich verder kan ontwikkelen.

Het congres Partners in Verstaan 2021 staat in het teken van Heldere Taal. Binnen ons onderwijs, onze zorg en diagnostiek staat taal en communicatie centraal; we richten ons op het maximaal stimuleren van de communicatie en taalontwikkeling inclusief alle voorwaardelijke aspecten die daarbij van belang zijn.

Ook is het interessant om goed naar onszelf te kijken; hoe communiceren wij naar de buitenwereld (leerlingen, cliënten, ouders, collega's) toe en hoe zorgen wij voor een goede en open samenwerking, welke taal gebruiken wij daarvoor? Heldere taal is belangrijk! Het helpt ons allemaal.

Wij nodigen je hierbij van harte uit om deel te nemen aan het congres Partners in Verstaan op 11 en 12 november 2021!

De congrescommissie heeft een tolkcoördinator aangesteld; Maya de Wit. Geef uw wensen aan op het inschrijfformulier, dan zorgen wij ervoor dat de toegankelijkheid zo optimaal mogelijk wordt gefaciliteerd. Wilt u ook aangeven op het inschrijfformulier of u bereid bent uw werkuren in te leveren indien u gebruik wenst te maken van een gebaren-/schrijftolk.​(Een tolkverzoek kan tot 1 november 2021 worden aangevraagd.)

Er is dit jaar helaas geen ruimte voor informatiestands.

Een corona toegangsbewijs is noodzakelijk.

Schrijf je snel in want er is iets minder capaciteit dan je gewend bent. Zorg dat je erbij bent!


Locatiegegevens; De Werelt, Westhofflaan 2, 6741 KH Lunteren (088-0001584)

Op het station van Lunteren staat op verzoek een shuttlebus gereed om u naar het congrescentrum te vervoeren. S.v.p. aanmelden via het inschrijfformulier of mail naar m.verdaas@audcom.nl.Programma

donderdag 2 april
vrijdag 3 april

Arrangementen

Prijs Vroegboekkorting
I 2 dagen inclusief diner en overnachting € 415 € 0
II 1e dag zonder diner € 230 € 0
III 1e dag met diner € 265 € 0
IV beide dagen zonder diner, zonder overnachting € 330 € 0
V 2e dag € 230 € 0
Toeslag eenpersoonskamer € 40

Disclaimer

Op dit congres is een annuleringsregeling van toepassing. Afmelden kan enkel schriftelijk of via e-mail naar m.verdaas@audcom.nl. Bij afmelding tot en met zondag 24 oktober 2021 worden geen kosten in rekening gebracht. Bij afmelding tot maandag 25 oktober 2021 wordt 50% van de inschrijfkosten in rekening gebracht. Bij afmelding vanaf maandag 8 november 2021 wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Sprekers

Alice van Vliet is opgeleid als leerkracht en inmiddels elf jaar werkzaam bij de Koninklijke Auris Groep. Binnen Auris is haar taak o.a. het ambulant begeleiden van leerlingen met TOS binnen het regulier onderwijs.

Alies Oostenbrug is als ambulant begeleider verbonden aan het VierTaal College Amsterdam. Ze begeleidt leerlingen in het vo en in het mbo. Van origine is Alies logopedist en heeft als zodanig binnen het vso cluster 2 gewerkt, zowel in Rotterdam als in Amsterdam. Als ambulant begeleider ziet zij regelmatig leerlingen overstappen naar het hbo. Voor velen is dit een lastige stap. Door een goede voorbereiding en begeleiding wil ze deze stap zo goed mogelijk laten verlopen.

Angela Stevens is onderzoeker bij de NSDSK. Zij is taalkundige en werkt aan verschillende onderzoeken op het gebied van taal en gehoor.

Anke van der Meijde is als GZ-psycholoog werkzaam bij Pento Audiologisch Centrum en Vroegbehandeling Zwolle. Zij richt zich op diagnostiek, begeleiding en (groeps)behandeling bij kinderen met een auditieve beperking. Haar specialisme is de sociaal-emotionele ontwikkeling van deze doelgroep.

Annette Scheper is senior onderzoeker en psycholinguïst bij de Kentalis Academie. Zij verricht onderzoek naar de kenmerken van TOS en de relatie tussen communicatie, taal en leren. Haar onderzoek richt zich ook op de doeltreffendheid van interventies voor kinderen met TOS. Verder leidt Annette het deelprogramma TOS (5-18 jaar) binnen het sectorale meerjarenplan ZG-expertise en is zij als projectleider betrokken bij projecten TOS (0-18 jaar): ‘TOS in beeld’ en ‘Werkzame elementen’.

Wij werken ruim tien jaar als logopedisten bij Pento Vroegbehandeling. Wij werken met kinderen die een auditieve beperking hebben in de leeftijd van 0-4 jaar. Wij behandelen, diagnosticeren en begeleiden het kind en het gezin. Wij hebben de FonoBomb ontwikkeld, omdat wij zien dat deze kinderen een intensiever aanbod nodig hebben om de auditieve en fonologische ontwikkeling te stimuleren.

Anouk Middelkoop-van Erp is hogeschooldocent bij Fontys OSO (Master Educational needs). In deze rol leidt zij leerkrachten en begeleiders op. Zij is nauw betrokken bij ontwikkeling, uitvoering van modules en praktijkgericht onderzoek op het gebied van spraak, taal- en gehoorproblemen.

Na het afronden van de onderzoeksmaster Linguistics aan de Universiteit Utrecht, ben ik in oktober begonnen met een promotieonderzoek bij Auris en de UU. In dit onderzoek kijk ik naar de samenhang tussen fonologische en grammaticale vaardigheden van jonge kinderen met TOS.

Belinda van der Aa heeft, na 12 jaar als logopedist te hebben gewerkt, 12 jaar als leerkracht gewerkt op de dr. M. Polanoschool. Nu vervult zij de taalkundige functie op de tweetalige D/SH onderwijs- en zorglocaties in Rotterdam en Utrecht. Zij studeert Sign Language Linguistics (gebarentaalwetenschap) aan de UvA.

Christel is ambulant ondersteuner, die de opleiding leerkrachtondersteuner heeft gevolgd en is 3 à 4 jaar werkzaam in de ambulante ondersteunging bij Auris.

Prof. dr. Constance Vissers is als klinisch neuropsycholoog verbonden aan Kentalis en de Radboud Universiteit. Haar onderzoek richt zich op de neuropsychologie van taalontwikkelingsstoornissen.

Corine is NGT-docent en ervaringsdeskundige. Zij werkt ruim 20 jaar op de dr. M. Polanoschool (Auris) en het Auris College in Rotterdam waar ze NGT en CIDS -lessen geeft. Zij heeft indertijd de pilot van de HBO-opleiding voor leraar NGT afgerond.

Corrie Tijsseling is Senior Onderzoeker bij Kentalis. Zij is bij betrokken (geweest) bij verschillende onderzoeksprojecten naar dove en slechthorende volwassen migranten. Haar focus ligt hierbij op  de gevolgen van de migratieachtergrond voor de maatschappelijke participatie van individuen uit deze doelgroep.
Corrie is hoofdonderzoeker van het onderzoek dat de werkgroep Elk Talent Telt gaat uitvoeren.

Stijn Deckers (1987). Gedragswetenschapper. Studie: Orthopedagogiek en Research Master Gedragswetenschap aan Radboud Universiteit. Werkzaam geweest als docent-onderzoeker aan de Fontys Paramedische Hogeschool, met name voor de opleiding Logopedie (vakgebied Ondersteunde Communicatie (OC) en interprofessioneel samenwerken), ontwikkelaar en docent post-HBO cursus OC. Gepromoveerd in 2017 (Radboud Universiteit) op de vroege taal en communicatieve ontwikkeling van kinderen met Downsyndroom. Sinds oktober 2017 werkzaam als manager Diagnostiek en behandeling en als lid van het managementteam verbonden aan Stichting Milo. Voorzitter van International Society for augmentative and Alternative Communication in the Netherlands and Flanders (ISAAC-NF).

Edith Raap is Ontwikkelingspsycholoog en heeft jarenlang in de opvoedondersteuning gewerkt en is zich daarna gaan verdiepen in ouderschapstheorie. Zij geeft les in ouderbegeleiding aan de Hogeschool Utrecht en geeft Post HBO trainingen Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding. Ook is zij maker van de Podcast serie Levend-verlies.nl en doet promotieonderzoek naar Levend Verlies.

Elsje van Steenis is Begeleidingskundige (Master Human & Organizational Behavior) en geeft verschillende trainingen op het gebied van gespreksvoering en participatie. Daarnaast is zij werkzaam bij het Post HBO opleiding Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding. Zij is supervisor, leerteamcoach en werkt actief mee aan de onderwijsinnovatie rondom Jeugd.

Emma Dijkstra is opgeleid als orthopedagoog en werkt als onderzoeker bij Kentalis. Ze werkt aan wetenschappelijke en praktijkgerichte onderzoeksprojecten gericht op kinderen met een TOS, o.a. in sectorale samenwerkingsprojecten zoals FOCUS.

 Erwin Baas werkt op het audiologisch centrum van Kentalis in Eindhoven en is schoolaudioloog voor de Taalbrug in Eindhoven en Helmond. Hij is lid van team schoolaudiologie van Simea

Evelie Wesselink is als logopedist/gezinsbegeleider werkzaam bij Pento Vroegbehandeling Zwolle. Na haar opleiding logopedie heeft zij zich gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van jonge kinderen en hun ouders. Zij is gecertificeerd als video-hometrainer en intensief gezinsbehandelaar. Daarnaast heeft zij expertise ontwikkeld op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met een auditieve beperking. 

Evelien Dirks is psychologe. Zij is als programmaleider DSH werkzaam bij de NSDSK. In haar onderzoek richt zij zich op de taal, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van jonge dove en slechthorende kinderen. 

Als AB’er in VO en MBO heb ik ruime ervaring met leerlinggesprekken.  Ik heb tevens de opleiding Kinder&Jeugdtherapie gevolgd en ben als “Krachttrainer” werkzaam geweest bij Auris Zorg.

Gert Rijlaarsdam was 17 jaar lang leraar Nederlands in het voortgezet onderwijs. Als hoogleraar maakt hij deel uit van de onderzoeksgroep Innovatief Taal, literatuur- en kunstonderwijs. Deze groep doet onder andere onderzoek naar schrijfprocessen en effectieve leerprogramma’s.

Hans van Balkom (1954), psycholinguïst. Studie: Algemene taalwetenschap Universiteit van Amsterdam). Gespecialiseerd op ondersteunende communicatievoorzieningen voor mensen met stoornissen in het waarnemen, verwerken, begrijpen en uiten van spraak, tekst en gebaren(taal). Werkzaam geweest bij Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Revalidatie, Hoensbroek en TNO-Preventie & Gezondheid in Delft, vanaf 1997 werkzaam bij Kentalis in diverse functies, oprichter en lid managementteam van Stichting Milo sinds 2011. In 2010 benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Ondersteunde Communicatie (OC) voor mensen met een meervoudige beperking’ aan Radboud Universiteit Nijmegen namens Koninklijke Kentalis en Stichting Milo: Wegbereiders in communicatie.


Harry Knoors is taalkundige. Hij is als programmaleider DSH verbonden aan de Kentalis Academie. Ook is hij hoogleraar aan de Radboud Universiteit. In zijn onderzoek richt hij zich met name op de gevolgen van een aangeboren of vroegverworven gehoorverlies op leren en ontwikkeling van kinderen.

Heleen Gorter is een ouder van een kind met een TOS. Ze heeft deel uitgemaakt van de klankbordgroep van het EmoTOS onderzoek (Universiteit van Leiden) en participeert in het COMPLETE onderzoek van de Hogeschool van Utrecht afdeling logopedie. Ze vertelt al drie jaar over haar ervaringen aan ambulante teams en op congressen.

Opleidingen: dyslexiespecialist, specialist nieuwkomersonderwijs, remedial teacher. Functie: ambulant dienstverlener in het VO en MBO. Relevante ervaring: veel consultatie- en adviesvragen rondom problematiek van nieuwkomers in het reguliere onderwijs.   

Helen Blom werkt als onderzoeker bij de Kentalis Academie, programmalijn D/SH. Haar onderzoeken richten zich onder andere op de (digitale) leesontwikkeling bij dove/slechthorende leerlingen, leerlingen met een TOS en leerlingen met een cognitief meervoudige beperking.

Ik ben als AB’er werkzaam in het VO en het MBO. De kennis die ik in de praktijk en door studie heb vergaard deel ik graag door het geven van cursussen en workshops

Ilse Smiers is intern begeleider op de Dr. M. Polanoschool. Zij is enthousiast gebruiker van heldere tekeningen/templates in communicatie met ouders, vult aan en denkt mee over het inzetten van deze vaardigheid.

Ingrid Herreman heeft 30 jaar ervaring als logopedist in het CAR ‘t VLOT te Beveren, België in een multi- disciplinair team met kinderen met complexe ontwikkelingsproblemen. Ze heeft zich gespecialiseerd in spraak- en taalontwikkelingsstoornissen en ouderbegeleiding en geeft hier workshops rond.

Iris Steijvers van Orselen is werkzaam als pedagogisch medewerker op een behandelgroep voor
kinderen met een auditieve beperking. Iris is doof en heeft vanuit haar eigen ervaring en expertise
bijgedragen aan het ontwikkelen van het spel.

Jacqueline is ambulant ondersteuner, die de opleiding leerkrachtondersteuner heeft gevolgd en is 3 à 4 jaar werkzaam in de ambulante ondersteunging bij Auris.

Ik ben inmiddels ruim 25 jaar als logopedist werkzaam in het onderwijs, waarvan ruim 11 jaar in het onderwijs voor D/SH leerlingen. Ik heb, naast de opleiding Logopedie, de PABO afgerond en vele bij- en nascholings-cursussen gedaan, waaronder de opleiding voor Sensorisch Informatieverwerkingstherapeut. Ik heb met alle leeftijdsgroepen gewerkt en werk nu ca. 7 jaar met bovenbouwleerlingen (D/SH).

Ik heb audiologie gestudeerd aan de Arteveldehogeschool en de Universtiteit Gent.
Ik werkte met zowel volwassenen als kinderen in de revalidatiesector om daarna aan de slag te gaan bij verschillende hoortoestelfabrikanten. Momenteel ben ik bij Phonak verantwoordelijk voor het aanbod van Roger in Benelux

Van huis uit is Jeroen Dijkstra bedrijfskundige, onder meer opgeleid aan de Nyenrode Business Universiteit. Na een jarenlange carrière in de financiële sector heeft hij in 2009 de overstap gemaakt naar zorg en welzijn. Vanaf 2011 is Jeroen directeur van het Pento Audiologisch Centrum Amersfoort. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor een aantal Pento-brede portefeuilles, waaronder PentoLab. Dit is het innovatieplatform van Pento, waarbinnen o.a. Handlantis is ontwikkeld.

Ik ben Joost Colenbrander. Als logopedist werk ik al tientallen jaren binnen het cluster 2-onderwijs. Het vergroten van de communicatieve redzaamheid is de kern van ons onderwijs, waarbij de door mij ontworpen Vertelketting een ondersteuning kan bieden bij  het begrijpelijk vertellen van een verhaal.

Joyce Rouwhof-van Doornspeek is leerkracht van de Schakelklas op het Kentalis Compas College (VSO).  Ze is afgestudeerd als Docent Nederlandse Gebarentaal en hoopt aan het einde van de zomer van 2020 ook af te studeren als Docent Nederlands. Onder andere deze vakken zijn erg belangrijk in de Schakelklas.      

Karin van Vianen is teamleider op de Auris Dr. M. Polanoschool. Sinds twee jaar zet zij het maken van heldere tekeningen/ templates in, in de communicatie met externen, ouders, team en leerlingen. Bijvoorbeeld bij het bespreken van het arrangement met de ouders of bij het onder de aandacht brengen van het schoolplan in het team of bij het vastleggen van informatie in een bijeenkomst.


Kimberly Hendriks werkt al vele jaren als docent NGT bij de Gelderhorst. Zij geeft les in NGT aan medewerkers die werken bij de Gelderhorst. Bij de Gelderhorst is gebarentaal namelijk de voertaal. Ook heeft zij veel ervaring als opleidingscoördinator. Zij heeft medewerkers die vanuit de Gelderhorst een zorgopleiding volgen/hebben gevolgd begeleid.

Kitty Gieling is al jaren als ambulant begeleider werkzaam bij Kentalis Ambulante Dienstverlening in Arnhem in zowel PO als VO. Heeft opleiding speciaal onderwijs, remedial teacher, interne begeleiding en Master SEN AB afgerond. Als coördinator deelgebied de Liemers heeft zij in een intensieve samenwerking met SBO de Schilderspoort  Het Taalplein georganiseerd, waar zowel kinderen uit het regulier onderwijs, als van het SBO de Schilderspoort intensief taalonderwijs volgen.

: PhD Leo De Raeve heeft 3 kwalificaties: hij is doctor in de medische wetenschappen, psycholoog en leerkracht doven en slechthorenden. Hij heeft meer dan 35 jaar ervaring in onderwijs en begeleiding van dove en slechthorende kinderen in KIDS-Hasselt.  In 2002 heeft hij ONICI opgericht, het Onafhankelijk Informatie en Research centrum over Cochleaire Implantatie, waar hij nu ook directeur van is en hij is docent aan het University College Leuven-Limburg. Sinds 2008 is hij wetenschappelijk adviseur van de Europese overkoepelende organisatie van CI-gebruikers, EURO-CIU genaamd. Leo De Raeve was (mede)-auteur van meer dan 100 wetenschappelijk publicaties in internationale tijdschriften en gastspreker op tal van nationale en internationale congressen over doofheid/slechthorendheid en vooral cochleaire implantatie. 

Lian van Berkel heeft haar promotietraject over het effect van ondersteunende gebaren op gesproken woordleren door DSH kinderen en kinderen met TOS gedaan aan de Radboud Universiteit, financieel gesteund door Kentalis. Ze is tevens 3 maanden naar Amerika geweest voor het onderzoek van de lezing. 

Drs. Lidy Smit is junior onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen (Behavoural Science Institute). In haar onderzoek richt zij zich op het begrijpen en behandeling van sociaal emotionele problemen bij jongeren met TOS en dove/slechthorende jongeren.

Liza van den Bulk is opgeleid als orthopedagoog en werkzaam als onderzoeker onderwijs bij de Koninklijke Auris Groep. Binnen Auris werkt zij aan verschillende onderzoeken op het gebied van taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met TOS.

Lizet Ketelaar is gepromoveerd ontwikkelingspsycholoog en werkt als senior onderzoeker bij de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling van de NSDSK. Zij is projectleider van het onderzoek naar een nieuwe behandelvorm voor kinderen met verstaanbaarheidsproblemen.

Loes Wauters is senior onderzoeker bij de Kentalis Academie. Haar onderzoek richt zich voornamelijk op de taal-, lees- en rekenontwikkeling van dove en slechthorende kinderen, jongeren en volwassenen. Huidige projecten variëren van onderzoeken in de vroegbehandeling D/SH tot onderzoeken in het voortgezet onderwijs en bij D/SH volwassenen. Ook is Loes nauw betrokken bij de aansturing en uitvoering van de projecten binnen het sectorale meerjarenplan ZG-expertise en is ze voorzitter van het landelijk expertisenetwerk Sprong Vooruit (onderwijs D/SH).

Ludo Verhoeven is binnen Kentalis bijzonder hoogleraar Variatie in communicatie, taal en geletterdheid. Hij is deskundig op het gebied van taal- en leesontwikkeling en het ontstaan van leerproblemen. Vanuit de stuurgroep is Ludo betrokken bij het masterplan Geletterdheid.

Maaike Diender is klinisch linguïst bij de NSDSK, afdeling vroegbehandeling TOS. Zij is vanuit haar functie als klinisch linguïst maar ook als onderzoeker betrokken bij het onderzoek naar een nieuwe behandelvorm voor kinderen met verstaanbaarheidsproblemen.  

Logopedist, Ambulant Dienstverlener Leiden, (voorschoolse voorzieningen) mede ontwikkelaar van herken TOS Peuters en kleuters, Aan de slag met Taal. betrokken bij VVE beleid Nieuwkoop, waaronder signaleren van kinderen met taalachterstand/TOS, expert Hanen.

Dr. Maartje De Meulder, hoofddocent en senior onderzoeker Instituut voor Gebarentaal & Dovenstudies Hogeschool Utrecht.    

Ik werk als leerkracht en Icoach op Kentalis Talent met dove en slechthorende leerlingen (leeftijd van 3 - 13 jaar). De i van i-Coach staat voor innovatie, inspiratie en inbedding van ICT in het onderwijsprogramma. Daarnaast ben ik betrokken bij innovatieve projecten met betrekking tot de toepassing van ICT-tools en software. 

Margo Zwitserlood werkte 22 jaar als logopedist in ziekenhuizen, onder andere met kinderen met TOS en hun ouders. Na haar studie Logopediewetenschappen werkt ze sinds 9 jaar als klinisch linguïst en onderzoeker voor Pento. Effectiviteit van logopedie heeft Margo’s grootste interesse.

Margot Willemsen is logopedist binnen Kentalis Talent en docent/ontwikkelaar binnen de Kentalis Academie. Ze is lid van team schoolaudiologie van Simea. 

Wij werken ruim tien jaar als logopedisten bij Pento Vroegbehandeling. Wij werken met kinderen die een auditieve beperking hebben in de leeftijd van 0-4 jaar. Wij behandelen, diagnosticeren en begeleiden het kind en het gezin. Wij hebben de FonoBomb ontwikkeld, omdat wij zien dat deze kinderen een intensiever aanbod nodig hebben om de auditieve en fonologische ontwikkeling te stimuleren.

Logopedist en leerkracht, Ambulant Dienstverlener Leiden, (voorschoolse voorzieningen) mede ontwikkelaar van herken TOS Peuters en kleuters, Aan de slag met Taal. betrokken bij VVE beleid Katwijk, waaronder signaleren van kinderen met taalachterstand/TOS, expert meertaligheid.

Mijn naam is Marianne Meijers. Al geruime tijd ben ik werkzaam in de Ambulante Dienstverlening van Taalbrug Junior als ambulant dienstverlener, beeldbegeleider en taalspecialist. In deze gecombineerde functie begeleid ik collega’s en zorg ik voor de verbinding tussen de school en de Ambulante Dienstverlening van Taalbrug Junior.

Na het behalen van de master Communication and Deaflbindness, werk ik nu als promovendus bij de Rijksuniversiteit Groningen. Ik doe onderzoek naar het bevorderen van invloedrijke communicatie en taal bij personen met aangeboren doofblindheid.

Mariska Langermans is verpleegkundige, pedagoog en religiewetenschapper en heeft meerdere projecten voor culturele diversiteit in de zorg geleid en trainingen ontwikkelt en gegeven in zorg en welzijn.      


Marjolein is werkzaam als schoolpsycholoog op de Burgemeester de Wildeschool in Schagen, VierTaal. Binnen de school is zij kartrekker van verschillende onderwijsinhoudelijke thema’s, waaronder Leren Zichtbaar Maken. Marjolein heeft de postacademische opleiding tot Schoolpsycholoog gevolgd en heeft de registraties Registerpsycholoog NIP K&J en NVO Orthopedagoog-Generalist. Naast de werkzaamheden voor VierTaal is zij ook op landelijk niveau actief als schoolpsycholoog, o.a. bestuurslid sectie Jeugd, Nederlands Instituut van Psychologen.

Mary Jansen is een gespecialiseerde leerkracht binnen SBO de Schilderpoort, die begeleiding geeft aan leerlingen uit het BaO en SBO met specifieke ondersteuningsbehoeften op verschillende vakgebieden. Deze begeleiding vindt plaats binnen het Leerplein, een arrangement voor leerlingen uit de Liemers, dat al jaren succesvol is. Tevens werkt zij op het Taalplein, dat in samenwerking met Kentalis is ontwikkeld.   

Mirjam Blumenthal werkt als senior onderzoeker binnen de programmalijn TOS van Kentalis. Haar expertisegebied is meertaligheid en auditieve en communicatieve beperkingen. In haar praktijkgerichte onderzoeks- en ontwikkelwerk ontwikkelde zij o.a. de Anamnese Meertaligheid en de methode Adviezen Meertaligheid (2009).   

Nanja Jacobs-de Rooij is Orthopedagoog – Generalist, NVO geregistreerd. Samen met Saskia Fleuren werkt zij al een kleine 20 jaar bij Auris en werken zij nu als behandelcoördinator bij Auris Zorg. Dialogisch werken met ouders is voor ons beiden steeds een speerpunt. Samen kwamen wij erachter dat het ter plekke visualiseren van de gespreksstof een enorme meerwaarde heeft in een oudergesprek. Zelf passen wij het tekenen actief toe bij al onze gesprekken. Binnen Auris hebben we al veel mensen geënthousiasmeerd en ondersteunen we hen via een ontwikkelde app en in november 2019 hebben we ook buitenlandse collega’s geïnspireerd op  het ASHA-congres in Orlando, U.S.A.

Neeltje van den Bedem is pedagoog en taalkundige. Ze is post doc onderzoeker bij ontwikkelingspsychologie en pedagogiek aan Universiteit Leiden. Zij doet onderzoek naar het belang van emoties in de psychosociale ontwikkeling van kinderen met communicatieproblemen en van kinderen en jongeren met gedragsproblemen.   

Drs. Nynke Dethmers is GZ-psycholoog. Zij werkt sinds 1999 op Signis, school voor Speciaal Onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen in Amsterdam. Ook is zij werkzaam bij de Kentalis Academie. Sinds 2012 is zij actief betrokken bij project Psywel, dat sinds enkele jaren wordt ingezet in het onderwijs en de zorg aan dove en slechthorende kinderen van Koninklijke Kentalis om het psychisch welzijn te bevorderen. In navolging op VSO Compas richtte Signis zich in 2019 op een 1 van de pijlers van Psywel; een programma in school voor het realiseren van een positief basisklimaat voor hun dove en slechthorende leerlingen.  Drs.

Olga Hartman is jaren werkzaam als ambulant begeleider in het p.o. voor Kentalis. Master SEN en interne opleiding Kentalis cluster 2 bekwaamheid als achtergrond. Gespecialiseerd in: coaching van professionals in de interactie en communicatie door middel van beeldopnamen (ICB), het ondersteunen van ouders door middels van de TOLK aanpak en leerlingen/ouders met een niet westerse achtergrond.

Peia Prawiro-Atmodjo is Senior Onderzoeker bij Kentalis en zet zich onder meer in voor dove en slechthorende migranten in Nederland door het vormgeven, coördineren en uitvoeren van onderzoeks- en ontwikkelprojecten.  

Ik werk nu als logopedist bij de vroegbehandeling (Triangel individuele logopedie en logopedie op de groep), daarnaast ook ambulante begeleiding doofblinde kinderen 0-4 jaar. Ik heb eveneens de master Communication and Deafblindness behaald; expertise logopedie db/cmb en ik sta geregistreerd in het kwaliteitsregister en register pre verbale logopedisten.

Renie Koopmans is als logopedist en gezinsbegeleider werkzaam bij Pento Vroegbehandeling in
Leeuwarden. Daarnaast werkt zij op een behandelgroep voor kinderen met een auditieve beperking.
Handlantis is ontstaan vanuit de behoefte van ouders en de omgeving van het dove/sh kind om op
een toegankelijke manier gebaren te leren.

Rian Beldman is intern begeleider op een OAB basisschool met relevante werkervaring in het SBO, kennis en ervaring op het gebied van kansengelijkheid en preventieprogramma’s. HGW geschoold, kartrekker implementatie Opbrengstgericht Passend Onderwijs.      

Rien Schraagen is een veelzijdig talent, begaafd op meerdere terreinen: schrijven, communiceren, verhalen vertellen, verhelderen, filosoferen, vormgeven én ondernemen, want hij leidt al twintig jaar zijn eigen bedrijf. Hij heeft gestudeerd (hbo, universiteit) en studeert nog dagelijks want het kan altijd beter, mooiere, perfecter. Veel opdrachtgevers weten dat en maken gebruik van zijn talenten.

Rob Zwitserlood is senior onderzoeker bij het Lectoraat Logopedie van Hogeschool Utrecht. Hij is logopedist en taalwetenschapper. Hij heeft ruim 30 jaar in cluster 2 gewerkt en daar veel kennis en ervaring opgedaan m.b.t. grammaticale problemen van kinderen met TOS en passende interventies.

:  Roel Willems is onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn promotie-onderzoek ging over hoe informatie van taal en van handgebaren gezamenlijk wordt verwerkt in de hersenen. Daarnaast onderzocht hij hoe we communicatieve intenties van anderen begrijpen en wat linkshandigen ons kunnen leren over hoe betekenis in het brein wordt gerepresenteerd. Na een aantal jaren aan de Universiteit van Berkeley, Californië, is hij sinds 2011 verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2015 ontving hij een NWO Vidi-beurs voor zijn onderzoeksplan. www.rmwillems.nl

Rosanne van der Zee is linguïst en als onderzoeker werkzaam bij de NSDSK. Zij is betrokken bij diverse projecten op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, ouder-kindinteractie en het monitoren van de effecten van behandeling. Deze projecten richten zich met name op jonge D/SH kinderen.

  Drs. Sandra Hommers is GZ-psycholoog. Zij werkt sinds 2006 op Compas, school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen in Sint Michielsgestel. Zij werkt voor de Kentalis Academie in het kader van  project Psywel, een programma dat psychische klachten bij dove en slechthorende kinderen vroeg signaleert en zo nodig behandelt. Compas richtte zich in 2017 op het inrichten van een gezond basisklimaat voor hun leerlingen.

Sanne Jochems, pedagogisch behandelaar op STAP en ondersteuner in ambulante dienst.
STAP is een naschoolse behandelgroep voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar die door TOS of een gehoorbeperking sociaal-emotionele problemen hebben.

Sanne Peet is projectassistent bij de NSDSK betrokken bij projecten met betrekking tot zowel dove en slechthorende kinderen als kinderen met TOS.

Ik ben audioloog en logopedist en ben 8 jaar werkzaam bij Advanced Bionics waar ik in sta voor het ontwikkelen van Nederlandstalig revalidatiemateriaal voor kinderen en volwassenen met gehoorverlies.

Sarah Muller is senior ontwikkelaar bij het Nederlands Gebarencentrum en werkt o,a aan de ontwikkeling van nieuwe gebaren en het online gebarenwoordenboek.

Sascha Couvee studeerde taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. In 2018 is ze begonnen met haar promotieonderzoek naar de leesontwikkeling bij dove en slechthorende kinderen, vanaf groep 2 tot en met groep 4. Haar promotieonderzoek doet ze aan de Radboud Universiteit.

Saskia Fleuren is Orthopedagoog – Generalist, NVO geregistreerd. Samen met Nanja Jacobs werkt zij al een kleine 20 jaar bij Auris en werkenzij nu als behandelcoördinator bij Auris Zorg. Dialogisch werken met ouders is voor ons beiden steeds een speerpunt. Samen kwamen wij erachter dat het ter plekke visualiseren van de gespreksstof een enorme meerwaarde heeft in een oudergesprek. Zelf passen wij het tekenen actief toe bij al onze gesprekken. Binnen Auris hebben we al veel mensen geënthousiasmeerd en ondersteunen we hen via een ontwikkelde app en in november 2019 hebben we ook buitenlandse collega’s geïnspireerd op  het ASHA-congres in Orlando, U.S.A.

​​Saskia Koning is logopedist, docent Muziek op Schoot en  instructor van het Hanen ouderprogramma ‘Praten doe je met z’n tweeën’. Saskia schreef samen met Wouter Verhage de liedbundel ‘Kijk! Ik ben een kikker – meer met muziek bij taalontwikkeling van jonge kinderen (SWP november 2019). Saskia werkt sinds 1988 met jonge kinderen en hun ouders. Sinds 2011 bij Pento Audiologisch Centrum op een behandelgroep voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).
Ze volgt momenteel de cursus ‘Muziek als Vak’ aan het Conservatorium in Den Haag.

Scarlet Hendrickx-van Stokhem, pedagogisch behandelaar STAP.
STAP is een naschoolse behandelgroep voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar die door TOS of een gehoorbeperking sociaal-emotionele problemen hebben.

Shirley Neirynck werkt bij Kentalis als kwaliteitsmedewerker onderwijs  en als projectmedewerker voor het Masterplan Geletterdheid, waarbij haar focus ligt op de doelgroep doof/slechthorend.   ​

Stijn Deckers (1987). Gedragswetenschapper. Studie: Orthopedagogiek en Research Master Gedragswetenschap aan Radboud Universiteit. Werkzaam geweest als docent-onderzoeker aan de Fontys Paramedische Hogeschool, met name voor de opleiding Logopedie (vakgebied Ondersteunde Communicatie (OC) en interprofessioneel samenwerken), ontwikkelaar en docent post-HBO cursus OC. Gepromoveerd in 2017 (Radboud Universiteit) op de vroege taal en communicatieve ontwikkeling van kinderen met Downsyndroom. Sinds oktober 2017 werkzaam als manager Diagnostiek en behandeling en als lid van het managementteam verbonden aan Stichting Milo. Voorzitter van International Society for augmentative and Alternative Communication in the Netherlands and Flanders (ISAAC-NF).

Tobias is docent NGT en werkt sinds 2019 als hoofd van de afdeling Communicatie, Training & Advies bij de Gelderhorst (Landelijk woonzorgcentrum voor oudere doven). Tobias is ervaringsdeskundige en weet als geen ander dat als je je talent ontdekt en inzet je heel ver kunt komen.

Tonnie Haeken is decaan op het VierTaal College Amsterdam en heeft 35 jaar werkervaring in verschillende functies in het cluster 2 onderwijs. Als decaan is zij betrokken bij de studiekeuze van studenten en natuurlijk de overgang naar het hbo. Veel studenten hebben de neiging hun functiebeperking te verzwijgen, willen ‘niet opvallen’ of tot last zijn. Haar ervaring is wanneer een goede overdracht heeft plaatsgevonden, voorzieningen en hulpmiddelen geregeld zijn, studenten meer succesvol zijn.

Tony Bloem, teamleider Instituut voor Gebarentaal & Dovenstudies Hogeschool Utrecht.  

Trude Schermer is directeur/taalkundige van het Nederlands Gebarencentrum en houdt zich al jaren bezig met onderzoek naar het lexicon van NGT en het maken van (online) gebarenwoordenboeken. 

Vera van Heugten is junior onderzoeker op het project ZINnig van het HU Lectoraat Logopedie. Zij is logopedist en taal- spraakpatholoog en werkzaam geweest binnen een audiologisch centrum, het cluster 2-onderwijs en de vrijgevestigde logopediepraktijk.

Wanda Heylen werkt als logopedist en Hanentherapeut sinds 1997 in het CAR ’t VLOT te Beveren. Ze is er verbonden aan de vroegbegeleidings- en kleuterdienst. Ze heeft hierdoor ruime ervaring in het begeleiden van peuters, kleuters en hun context. Ze gaf vormingen rond ouderbegeleiding, voorlezen en vroegbegeleiding.


Ik ben Yvonne van Gils, 25 jaar werkzaam in speciaal onderwijs (cluster 2). In 2015 heb ik mijn diploma directeur basisonderwijs gehaald.  Op Taalbrug Junior heb ik in verschillende functies gewerkt. Ik ben op locatie Eindhoven begonnen als leerkracht, daarna heb ik gewerkt als IB-er en ben nu al ongeveer 7 jaar werkzaam als teamleider op Taalbrug Junior. Waarvan de laatste 3 jaar, op onze nevenlocatie in Helmond. 

Locatie

Locatie congres Partners in Verstaan

De Werelt, Westhofflaan 2, 6741 KH  Lunteren (088-0001584)

Sluit dit venster