Info

Samen Leven!

Participatie is het thema van het Siméacongres 2019.
De Nederlandse regering heeft het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in juni 2016 geratificeerd. In de grondbeginselen wordt de "volledige en daadwerkelijke participatie in, en opname in de samenleving" benoemd. Persoonlijke autonomie en inclusie zijn centrale begrippen.


Participatie betekent deelnemen, actief meedoen. Participeren in de maatschappij geeft voldoening, sociale contacten en de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden op te doen. Het vergroot de kansen op werk. En indirect heeft participatie een positieve invloed op de gezondheid.

Ons onderwijs en onze zorg zijn de ‘proeftuinen' voor de samenleving.
Welke aanpak is kansrijk, wat werkt als het gaat om het bevorderen van participatie? Wat zijn de behoeften hierin van de cliënt/leerling en zijn omgeving? Hoe kun je aansluiten bij de eigen mogelijkheden? Luisteren wij voldoende naar onze doelgroepen en hun ouders? Hebben wij dezelfde doelen en werken wij daartoe voldoende samen met leerlingen en cliënten?

Een programma boordevol met boeiende en relevante lezingen, masterclasses en parallelsessies. Op beide dagen is er een ruim aanbod voor alle professionals werkzaam in zorg, diagnostiek en onderwijs.

Ouders zijn belangrijk voor ons. Daarom worden de ouders dit jaar uitgenodigd om op donderdag het Siméacongres bij te wonen. Speciaal voor hen is er een masterclass georganiseerd: 'Samen in gesprek".

Op vrijdag is er in het programma een extra aanbod voor ambulante dienstverleners aan dove/slechthorende kinderen. Dit aanbod is te herkennen aan de * achter de titel van de sessie in het programma. Echter, deze onderdelen van het programma zijn voor alle geïnteresseerde deelnemers toegankelijk!

Voor een informatiestand en overige vragen m.b.t. het Siméacongres kunt u zich melden bij Marianne Verdaas (m.verdaas@audcom.nl/030-2769902)

Locatiegegevens:

Congrescentrum De Werelt, Westhofflaan 2, 6741 KH Lunteren (088-0001584)

Op het station van Lunteren staat op verzoek een shuttlebus gereed om u naar het congrescentrum te vervoeren. S.v.p. aanmelden via het inschrijfformulier of mail naar m.verdaas@audcom.nl.

Programma

donderdag 11 april
vrijdag 12 april

Arrangementen

Prijs Vroegboekkorting
I 2 dagen inclusief diner en overnachting € 390 € 10
II 1e dag zonder diner € 215 € 5
III 1e dag met diner € 250 € 5
IV beide dagen zonder diner, zonder overnachting € 310 € 10
V 2e dag € 215 € 5
Toeslag eenpersoonskamer € 40

Disclaimer

Op dit congres is een annuleringsregeling van toepassing. Afmelden kan enkel schriftelijk of via e-mail naar m.verdaas@audcom.nl. Bij afmelding tot en met donderdag 30 maart 2019 worden geen kosten in rekening gebracht. Bij afmelding tot vrijdag 5 april 2019 wordt 50% van de inschrijfkosten in rekening gebracht. Bij afmelding vanaf maandag 8 april 2019 wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Sprekers

 Adriana Zekveld is cognitief psycholoog en werkzaam als senior onderzoeker bij de sectie Ear & Hearing van het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Ze doet onderzoek naar het meten van luisterinspanning door middel van het registreren van de pupilgrootte van de ogen. 

  Afke Posthuma is sinds 1992 logopedist en momenteel werkzaam als spraaktaaldeskundige in de commissie van onderzoek van Auris, kwaliteitskringbegeleider en innovator. De gezamenlijke interesse van Afke en Karen Lagerwerf ligt in de vraag hoe we onze leerlingen het beste kunnen volgen in de spraaktaalontwikkeling en -liever nog- in de communicatieve redzaamheid.

  Angela Stevens is onderzoeker bij de NSDSK. Zij is taalkundige en werkt aan verschillende onderzoeken op het gebied van taal en gehoor.   

Angela Stevens is onderzoeker bij de NSDSK. Zij is taalkundige en werkt aan verschillende onderzoeken op het gebied van taal en gehoor. 

Anmar Poort (CVL-logopedist) werkt op de Tine Marcusschool (SO) in Groningen. In samenwerking met collega’s van de dr. J. de Graafschool (VSO) en Jet Isarin (filosoof en senior onderzoeker Kentalis academie) geeft zij invulling aan de academische werkplaats in Groningen. 

 Annelies Keller werkt als ambulant dienstverlener cluster 2. Zij heeft psychologie en onderwijskunde gestudeerd. In haar afstudeeronderzoek kwamen beide disciplines samen in haar onderzoek naar de invloed van leerkrachtverwachtingen op feedback die leerkrachten aan hun leerlingen geven. 

Annemiek  Voor in ’t holt is opgeleid als logo/akoepedist en leerkracht en rondde de Master Dovenstudies af bij IGT&D van de HU.  Zij werkt momenteel als ambulant begeleider in de regio Amsterdam. Zij neemt deel aan de expertisegroep SH van AB-PO Cluster 2, aan het Kennisplein VierTaal en is lid van het Simea Team Schoolaudiologie.

Annette Scheper is senior onderzoeker en klinisch linguïst. Zij doet onderzoek en ontwikkeling voor de programmalijn TOS (Academie) van Kentalis. Haar onderzoek richt zich op het verkrijgen van meer inzicht in de kenmerken van TOS en doeltreffendheid van interventies voor TOS. Daarbij komen alle facetten van het leren van taal aan bod: van mondelinge tot schriftelijke taalverwerking.     

Arie Terpstra is opleidingskundige en Projectleider Kennisontwikkeling bij het Leerhuis van Kentalis. Hij houdt zich bezig met zaken rondom tweede taalleren en maakt samen met anderen leermateriaal en cursussen op dat gebied. Expertise gebieden zijn NGT, NmG, Dovencultuur en vormen van Blended Learning.

Arie Terpstra is opleidingskundige en Projectleider Kennisontwikkeling bij het Leerhuis van Kentalis. Hij houdt zich bezig met zaken rondom tweede taalleren en maakt samen met anderen leermateriaal en cursussen op dat gebied. Expertise gebieden zijn NGT, NmG, Dovencultuur en vormen van Blended Learning.

Ascha van Oene is masterstudente aan de Rijksuniversiteit Groningen. Naast de master Neurolinguïstiek is ze in deeltijd werkzaam als kwaliteitsmedewerker en logopedist binnen een vrije vestiging. Tijdens de masterstage bij het audiologisch centrum (AC) en spraak en taalambulatorium (STA) heeft ze ervaring opgedaan met kinderen met TOS.

Astrid Wortmann (leerkracht) werkt op de Tine Marcusschool (SO) in Groningen. In samenwerking met collega’s van de dr. J. de Graafschool (VSO) en Jet Isarin (filosoof en senior onderzoeker Kentalis academie) geeft zij invulling aan de academische werkplaats in Groningen. 

 Vanaf mijn afstuderen op de klos heb ik verschillende functies binnen het onderwijs gehad. Van adjunct directeur naar initiator en oprichter van een onderwijs vernieuwd project en nu werkzaam op de Taalbrug  in Eindhoven. Voortdurend ben ik bezig met het vinden van de juiste / beste formule om leerlingen in hun kracht te zetten. Loopbaan oriëntatie en coaching brengen de leerlingen veel kennis en inzicht in hun eigen kwaliteiten waardoor een passende verbinding met werk en maatschappij nog beter gemaakt kan worden. 

 Bernadette Vermeij heeft een achtergrond als linguïst en logopedist en werkt als onderzoeker bij de NSDSK. Conja Adriaanse werkt als logo-akoepedist en onderzoeker bij de NSDSK. Beiden doen onderzoeksprojecten betreffende de doelgroepen dove en slechthorende kinderen, als kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. 

Afdelingsdirecteur, vooral werkzaam als projectleider binnen Kentalis. Onder andere voor het project “Onderzoek naar de competenties van de excellente Ambulant Begeleider”. Daarnaast betrokken bij de ontwikkeling van Passend Onderwijs binnen Kentalis.

 Brigitta is opgeleid als taalkundige en taal-spraakpatholoog/klinisch linguïst en gepromoveerd op de vroege fonologische ontwikkeling van jonge kinderen. Ze werkt als senior onderzoeker binnen het onderzoeksteam van Auris en is projectleider op het onderzoeksproject Klankontwikkeling van peuters met TOS.     

Britt Hakvoort is senior onderzoeker onderwijs bij de Koninklijke Auris Groep. Haar achtergrond ligt op het snijvlak van taalkunde, pedagogiek en psychologie. Binnen Auris richt zij zich vooral op hoe we het onderwijs aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis kunnen verbeteren en hoe we leerkrachten hierin kunnen ondersteunen.

 Conja Adriaanse werkt als logo-akoepedist en onderzoeker bij de NSDSK. Beiden doen onderzoeksprojecten betreffende de doelgroepen dove en slechthorende kinderen, als kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

Prof. dr. Constance Vissers is als klinisch neuropsycholoog verbonden aan Kentalis en de Radboud Universiteit. Haar onderzoek richt zich op de neuropsychologie van taalontwikkelingsstoornissen.

 Vanuit mijn werk als leerkracht in het onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen deel ik mijn kennis er ervaringen met betrekking tot identiteitsontwikkeling bij leerlingen. Maar ook als ervaringsdeskundige en vanuit contacten met andere doven en slechthorenden kan ik veel voorbeelden en ervaringen noemen.  

 Corrie Tijsseling is theoretisch en historisch pedagoog. Haar expertise ligt op het gebied van (de geschiedenis van) de filosofie en theorie die ten grondslag ligt aan het onderwijs aan auditief beperkte leerlingen. Momenteel werkt zij als senior onderzoeker bij Kentalis.

Daan Hermans is cognitief psycholoog. Hij is als senior onderzoeker verbonden aan Kentalis en de Radboud Universiteit. Zijn (praktijkgerichte en wetenschappelijke )onderzoekprojecten richten zich vooral op de cognitieve ontwikkeling van dove en slechthorende kinderen.

  Emiel Achterberg – Als audicien en werkervaring bij Comfort Audio en Phonak heeft Emiel een brede expertise in audiologische oplossingen voor de slechthorende.    

 Erwin Baas is klinisch-fysicus audioloog bij het audiologisch centrum van Kentalis in Eindhoven en st Michielsgestel. Hij werkt als schoolaudioloog voor de Taalbrug scholen in Eindhoven en Kentalis scholen regio ZO Nederland. Hij is voorzitter van het Simea Team Schoolaudiologie. 

 Esther Borgers is sinds vorig jaar AB’er bij Kentalis en heeft 17 jaar als AB’er bij Auris gewerkt. Beiden hebben veel ervaring met het begeleiden van SH/Doof leerlingen in het PO, VO en MBO. 

Esther is onderzoeker bij Auris. Ze is logopedist en leerpsycholoog met interesse in o.a. woordenschat, fonologie en Hanen-strategieën. Ze is inhoudsdeskundige op het gebied van jonge kinderen met TOS, kennisdeling en ICT-toepassingen in de behandeling Esther is onderzoeker in het onderzoeksproject Klankontwikkeling van peuters met TOS.

Evelien Dirks is ontwikkelingspsychologe en werkzaam als senior onderzoeker bij de NSDSK.  Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling van dove en slechthorende kinderen in de context van hun omgeving. Zij heeft onder andere onderzoek gedaan naar het fietsgedrag van dove en slechthorende kinderen.

De Commissie van Leerlingzorg spreekt 2 keer per jaar met alle ouders. Ouders zijn daarin gesprekspartner en zijn na een paar jaar aan deze rol gewend. Frans de Groot (teamleider) van de Auris. Dr. M. Polanoschool.   

Georgette Scholten volgde diverse opleidingen, waaronder: Pedagogische Academie, MO-A enB Orthopedagogiek, School Video Interactie Begeleider. Ze  werkt ruim 20 jaar als ambulant dienstverlener in het cluster 2 onderwijs en is actief in de CALM-werkgroep van Koninklijke Auris Groep.

Gerarda Das is logopedist van Kentalis. Zij werkt op een school van Kentalis, in de Commissie van Leerlingenzorg. Met de Weerwoord-lessen die ze elke week (met collega’s) maakt helpt ze leerlingen om de lessen van Nieuwsbegrip beter te kunnen volgen.

KorteAls voormalig leerkracht binnen regulier en cluster 2 onderwijs PO heb ik de positieve effecten ervaren die coöperatieve werkvormen hebben op leren, zelfvertrouwen en gedrag van leerlingen. Tijdens mijn studie heb ik onderzoek gedaan naar de invloed die deze drie aspecten op elkaar hebben en de mogelijke gevolgen daarvan, specifiek voor leerlingen met een TOS. Juist voor deze leerlingen, die steeds meer in het regulier onderwijs terechtkomen, is het leren samenwerken op een gelijkwaardige manier erg moeilijk, maar ook erg belangrijk. Nu, als ambulant begeleider, probeer ik leerkrachten te laten ervaren dat het investeren in ‘dat wat werkt’ beslist de moeite waard is. bio

Hans van Balkom (1954) is psycholinguïst en studeerde algemene taalwetenschap aan de universiteit van Amsterdam.  Tussen 1982-1997 werkte hij bij het Instituut voor Revalidatie Vraagstukken (iRv) en TNO. Sinds 1997 is hij verbonden aan Kentalis. In 2010 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het gebied van ‘Ondersteunde Communicatie (OC) voor mensen met Meervoudige Beperkingen’. In 2009 richtte hij vanuit Kentalis de Stichting Milo op, een zelfstandig behandelcentrum, gespecialiseerd in communicatie ontwikkeling en ondersteuning voor mensen met meervoudig, complexe beperkingen en hun sociale netwerk.

Harry Knoors is academic director bij Kentalis en hoogleraar aan de Radboud Universiteit. Hij doet vooral onderzoek naar de effecten van vroegtijdig gehoorverlies op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Daarbij richt hij zich zowel op de cognitieve , de sociale ontwikkeling en (sinds kort) de motorische ontwikkeling (fietsen) en op mogelijke gevolgen voor opvoeding en onderwijs.  

Helen Blom werkt als onderzoeker bij Kentalis binnen het kernteam DSH. Haar onderzoek richt zich onder andere op de digitale leesontwikkeling bij dove/slechthorende leerlingen en leerlingen met een TOS, wat tijdens de masterclass ‘Och, als men lezen kon’ wordt besproken.

Helga Develing deed de opleiding logopedie in Leiden. Na haar afstuderen was ze in diverse werkvelden actief, o.a. in het SBO en SO. Nu werkt zij als logopedist bij de NSDSK, op 'de Ster' in Leiden, een peutercommunicatiegroep voor kinderen met TOS. Daarnaast werkt zij als logopedist op Auris College Leiden, een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Daarnaast geeft zij de cursus MetaTaal aan logopedisten, deed onderzoek naar de inzetbaarheid van MetaTaal bij de lessen Engels als vreemde taal en is trainer 'Ervaar TOS'. 

Hille van Gelder is junior Onderzoeker binnen de programmalijn D/SH bij Kentalis. Zij heeft Taalwetenschap gestudeerd en is zelf ernstig slechthorend. Zij heeft de uitvoering gedaan van het project ‘Toolkit Elkaar Verstaan en Begrijpen’.

Hille van Gelder is junior onderzoeker binnen de programmalijn D/SH bij Kentalis. Zij heeft Taalwetenschap gestudeerd en is zelf ernstig slechthorend. Haar projecten richten zich onder andere op het inventariseren, analyseren en waar mogelijk verbeteren van de leesvaardigheid en taalontwikkeling van dove/slechthorende jongeren tot volwassenen.

De Commissie van Leerlingzorg spreekt 2 keer per jaar met alle ouders. Ouders zijn daarin gesprekspartner en zijn na een paar jaar aan deze rol gewend. Ilse Smiers (intern begeleider) van de Auris. Dr. M. Polanoschool.   

 Ineke van Sijl van kleuterjuf tot directeur van meerdere scholen in Amsterdam Zuidoost. Projectleider en ontwikkelaar TOM en Slim Fit. Begeleider tientallen scholen in PO – SBO – SO in onderwijs anders organiseren, inclusief gebouw. Ontwikkelaar werkwijzen en instrumenten t.b.v. onderwijs anders organiseren. https://www.slimonderwijs.nl/cv 

 Inge Klatte MSc is Logopedist en Logopediewetenschapper. Ze werkt als junior onderzoeker bij het lectoraat Logopedie - Participatie door Communicatie. Binnen dit lectoraat houdt ze zich bezig met onderzoek naar communicatieve redzaamheid en gezinsgerichte zorg voor kinderen met TOS. 

 Ingrid Hoornick is ambulant Dienstverlener  bij Auris Ambulante dienst in Tilburg. Ingrid werkt sinds 26 jaar bij Auris, vooral werkzaam in het PO en VO. Ingrid is lid van de Aurisbrede Expertisegroep DSH. 

 Ingrid Okhuijsen Regiodirecteur Viertaal Den haag, voorzitter van de projectgroep A&A.    

Drs. Ingrid Singer is opgeleid als communicatiewetenschapper, psycholoog en logopedist. Ze werkt als docent-onderzoeker bij het lectoraat Logopedie - Participatie door Communicatie aan haar promotieonderzoek over de communicatieve redzaamheid van jonge kinderen met TOS, dat een vervolg is op het hier gepresenteerde project ENGAGE.

Iris Duinmeijer is taalkundige/klinisch linguïst en is gepromoveerd op de grammaticale problemen van oudere kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Ze doet als senior onderzoeker bij de Koninklijke Auris Groep vooral onderzoek naar het onderwijs aan kinderen met een TOS.

Jacqueline van den Heiligenberg is de oprichtster van de stichting InfoDeSK. Moeder van een horende zoon (15) en een dove dochter (12).  Houdt zich sinds 2012 bezig met passend onderwijs en zet zich in voor een ‘inclusief’ onderwijssysteem. De stichting InfoDeSK is een samenwerking tussen ouders en vooruitstrevende professionals met mindset gericht op autonomie en het ontwikkelen van potienteel.

Senior Docent ICB(Interactie Communicatie Beeldcoachen) en VIB opleider voor het Kentalis Leerhuis. Ontwikkelt en doceert onderwijs in het begeleiden met beelden. Voorheen gedetacheerd bij Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg als docent SVIB. Heeft de afgelopen jaren les gegeven in de toepassing van ICB en het resultaat in beeld gezien van een Psycho-educatie met beelden die jongeren vanaf 8 jaar ondersteunt bij het participeren in het contact met de volwassenen uit hun omgeving.   

 Jet Isarin is filosoof en als senior onderzoeker werkzaam bij de Kentalis Academie. Zij heeft veel participatief actieonderzoek gedaan met jongeren en is al jaren bezig met het ontwikkelen van materiaal voor psycho-educatie 

Karen Lagerwerf is sinds 2003 werkzaam als senior logopedist op de Auris Hildernisseschool in Rotterdam en is lexicon-coördinator. De gezamenlijke interesse van Karen en Afke Posthuma ligt in de vraag hoe we onze leerlingen het beste kunnen volgen in de spraaktaalontwikkeling en -liever nog- in de communicatieve redzaamheid.

 Karijn Helsloot is taalkundige, gespecialiseerd in taalbeleid en meertaligheid. Meertalige projecten voor het onderwijs, zoals Taaltrotters en SJOES, zijn door haar Studio Taalwetenschap ontwikkeld. Haar promotieonderzoek ging over de ritmische structuur van de fonologische frase (Metrical Prosody, 1995, HIL). Helsloot coördineert o.a. het Taal-naar-Keuzeproject op VO scholen in Amsterdam. 

Karin van Vianen is teamleider op de Auris Dr. M. Polanoschool. De vragen die het onderwijs aan D/SH leerlingen met zich meenemen, zijn een uitdaging. Een van de mooie bijdragen die zij levert is samen te werken met verschillende partijen als dat het beste is voor een leerling.

 Katja Daamen is klinisch linguïst/logopedist bij het Spraak & Taal Ambulatorium Eindhoven van Kentalis. Zij werkt als diagnosticus/behandelaar bij het Ambulatorium, waar de Story Grammar Training voor individuele behandeling van kinderen met TOS ontwikkeld is (Daamen, de Groot & Scheper, 2013). Verder is zij één van de docenten van de cursus Story Grammar Training en heeft de lessencyclus rondom de verhaalvlecht in de klas mede ontwikkeld (de Groot, Daamen, Willemsen & Scheper, 2018). 

Kaveh Bouteh werkt meer dan 16 jaar als trainer, professionele spreker en gastdocent. Hij is een expert op het gebied van bewustwording , interculturele communicatie, effectieve communicatie en organisatieontwikkeling. Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen zet zicht in voor gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen in Nederland.

Na 20 jaar lkr. ,i.b.-er en r.t.-er te zijn geweest in het PO, ben ik sinds 2001 werkzaam als ambulant begeleider cluster 2 in de regio Duin en Bollenstreek. Samen met mijn collega a.d.-ers hebben wij vanuit de behoeften van onze TOS/SH leerlingen een aantal workshops en trainingen ontwikkeld w.o. coöperatief leren.  Als a.d.-er zorg ik ervoor dat in mijn co-teachingslessen altijd enkele coöperatieve werkvormen te zien zijn en adviseer ik de leerkrachten en leerlingbegeleiders deze werkvormen, zoveel als mogelijk is, in te zetten omdat ik zie dat dit de participatie van onze TOS/SH leerlingen met hun klasgenoten helpt te verbeteren. 

 Klaas de Graaf, teamleider ambulante dienst Viertaal, lid van de projectgroep Aanmelden en aanpakken. Ingrid Okhuijsen Regiodirecteur Viertaal Den haag, voorzitter van de projectgroep A&A.    

 .  PhD Leo De Raeve heeft 3 kwalificaties: hij is doctor in de medische wetenschappen, psycholoog en leerkracht doven en slechthorenden. Hij heeft meer dan 35 jaar ervaring in onderwijs en begeleiding van dove en slechthorende kinderen in KIDS-Hasselt.  In 2002 heeft hij ONICI opgericht, het Onafhankelijk Informatie en Research centrum over Cochleaire Implantatie, waar hij nu ook directeur van is en hij is docent aan het University College Leuven-Limburg. Sinds 2008 is hij wetenschappelijk adviseur van de Europese overkoepelende organisatie van CI-gebruikers, EURO-CIU genaamd. Leo De Raeve was (mede)-auteur van meer dan 100 wetenschappelijk publicaties in internationale tijdschriften en gastspreker op tal van nationale en internationale congressen over doofheid/slechthorendheid en vooral cochleaire implantatie.  

Leontien Sauerwein is verliesbegeleider en ervaringsdeskundige. Zij heeft een praktijk voor ouders van zorgintensieve kinderen en de organisaties die met hen werken. Leontien heeft na de geboorte van haar dochter (verstandelijk beperkt, schisis, gehoorbeperking, TOS) haar juridische carrière beëindigd. Zij heeft Pedagogiek (Bachelor, UvA) en de tweejarige Master Rouw & Verlies, Land van Rouw, met succes afgerond.

Lian van Berkel heeft na haar studies aan de Radboud Universiteit gewerkt als onderzoeksassistent op gebied van multimodale communicatie. Daarna is zij op het onderwerp van de lezing als promovenda aangesteld aan de RU, met financiële ondersteuning van Kentalis. 

Drs. Lidy Smit is junior onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen (Behavoural Science Institute). In haar onderzoek richt zij zich op het begrijpen en behandeling van sociaal emotionele problemen bij jongeren met TOS en dove/slechthorende jongeren.

Liesbeth Schlichting is onafhankelijk onderzoeker. Zij houdt zich bezig met taalontwikkeling, taaltherapie en taaldiagnostiek van eentalige en meertalige kinderen.

Lisa Hinderks - Master Medische Antropologie en Sociologie. Onderzoek gedaan naar intergroepsprocessen bij dove en slechthorende jongeren en attituden ten opzichte van elkaar. Huidig onderzoek naar subjectiviteitsvorming en beleving, ook bij dove en slechthorende jongeren.  Daarnaast ook voorzitter van Signo Ergo Sum, de vereniging voor jongeren die doof/slechthorend zijn. 

Lisa Verbeek studeerde taalwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Ze werkt aan de onderbouwing van Speakaboo, een screeningsinstrument voor de spraak van meertalige kinderen, en doet promotieonderzoek naar de spraak- en taalontwikkeling van tweetalige peuters met een taalontwikkelingsstoornis. Mirjam Blumenthal is logopedist en psycholoog, en werkzaam als senior onderzoeker bij de Kentalis Academie, met specialisatie culturele en linguïstische diversiteit. Mirjam is projectleider van het project Tweetalige ontwikkelingsprofielen van spraak en woordenschat bij jonge Turks- en Arabischsprekende kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

Liza van den Bulk is opgeleid als orthopedagoog en werkzaam als onderzoeker onderwijs bij de Koninklijke Auris Groep. Binnen Auris werkt zij aan verschillende onderzoeken op het gebied van taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met TOS.

Loes Wauters is senior onderzoeker binnen de programmalijn D/SH bij Kentalis. Haar projecten richten zich onder andere op het vergroten van de lees- en rekenvaardigheid van dove/slechthorende kinderen tot volwassenen. Ook het optimaliseren van het lees- en rekenonderwijs aan dove en slechthorende leerlingen behoort tot haar onderzoeksdomein. Ouderbetrokkenheid en training van professionals in onderwijs en zorg krijgen hierbij ook ruime aandacht.

Lonneke de Kraker, psycholoog/ orthopedagoog generalist. 12 jaar werkzaam als behandelcoördinator op de behandelgroepen voor peuters met een TOS en dove en slechthorende peuters. Specifieke interesse voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van deze kinderen.

 Lotje Tonnaer-van Baalen werkt als logopedist op VSO de Taalbrug en heeft recent de Master Leren en Innoveren behaald aan de Fontys Hogescholen in Eindhoven. Voor deze opleiding heeft zij een praktijkonderzoek op haar werkplek verricht over de overtuigingen van leerkrachten over de capaciteiten van leerlingen in relatie tot het leerkrachthandelen. Dit praktijkonderzoek is genomineerd voor de Fontys onderzoeksprijs Master in Education 2019 (vanuit de MLI, MLE en MEN) .    

Logopedist, Ambulant dienstverlener Leiden, projectgroep Peuterpraat (voorschoolse voorzieningen), mede ontwikkelaar van Herken TOS, Aan de slag met Taal. Betrokken bij VVE beleid Nieuwkoop, waaronder signaleren kinderen met taalachterstand / TOS.

Margo Zwitserlood werkte 22 jaar als logopedist in ziekenhuizen, onder andere met kinderen met TOS. Na haar studie Logopediewetenschappen werkt ze sinds 8 jaar als klinisch linguïst en onderzoeker voor Pento. Effectiviteit van logopedie heeft Margo’s grootste interesse.  

Margot Willemsen is logopedist binnen Kentalis Talent. Zij werkt als docent en ontwikkelaar bij het Kentalis Leerhuis. Zij heeft de lessencyclus rondom de verhaalvlecht mee ontwikkeld (de Groot, Daamen, Willemsen & Scheper, 2018) en uitgeprobeerd binnen verschillende groepen op Talent (zowel bij leerlingen met TOS als bij doof/slechthorende kinderen).

  Margreet Verboom is klinisch linguïst bij de cluster 2 school De Skelp van Kentalis in Drachten. Zij werkt ook als ontwikkelaar bij het Leerhuis van Kentalis. Zij is o.a. ontwikkelaar van het woordenschatprogramma voor leerlingen met TOS binnen onderwijs.      

Margriet Zuidhof; logopedist, Ambulant dienstverlener Leiden, projectgroep Peuterpraat (voorschoolse voorzieningen), mede ontwikkelaar van Herken TOS, Aan de slag met Taal. Betrokken bij VVE beleid Katwijk, waaronder signaleren kinderen met taalachterstand / TOS. Expert meertaligheid. Volgt Pabo opleiding.

Marieke van Schuppen werkt als teamleider en gedragswetenschapper bij de afdeling Vroegbehandeling van de NSDSK. Zij heeft een achtergrond als orthopedagoog en maatschappelijk werker. Zij is verantwoordelijk voor behandelgroepen de Zon en de Ster in Hoofddorp, voor peuters met een taalontwikkelingsstoornis. 

Mariëlle Sterkenburg werkte ruim 16 jaar als logopedist in de vrije vestiging, het regulier en speciaal onderwijs. De laatste 11 jaar is zij werkzaam als ambulant dienstverlener in het cluster 2 onderwijs. Zij neemt deel aan de Aurisbrede werkgroepen kwaliteitshandboek, Auris digitaal en masterplan CALM.

Korte bio

 Mariët Koster is logopedist van Kentalis. Zij werkt als ambulant begeleider op reguliere scholen. Met de Weerwoord-lessen die ze elke week (met collega’s) maakt helpt ze leerlingen om de lessen van Nieuwsbegrip beter te kunnen volgen. 

Mariette de Klerk-Verbeek is ontwikkelingspsycholoog/kinder- en jeugdgedragstherapeut. Na 15 jaar werkervaring in de jeugd-GGZ is zij sinds 2015 werkzaam bij Auris als Ambulant Behandelaar van kinderen en jongeren, die door TOS of een gehoorbeperking sociaal-emotionele problemen hebben.

Marijke Zoons, spraak-taalpatholoog, orthopedagoog, is werkzaam binnen team Taal van Adelante Audiologie & Communicatie. Naast de diagnostiek bij kinderen met spraaktaalproblemen, is zij betrokken bij een aantal projecten binnen Adelante. 

Marike Kempen is spraak- en taaldeskundige in educatie. Ze heeft achtereenvolgens als logopedist en wetenschappelijk onderzoeker gewerkt in de zorg en het onderwijs voor kinderen met auditieve en/of communicatieve problemen. Momenteel is ze Ambtelijk Secretaris voor de CvO bij VierTaal.

Marjan Bruins is senior beleidsadviseur bij Auris, projectleider van het congres TaalStaal en hoofdredacteur van Van Horen Zeggen.

 Marjan Rakké is afdelingsdirecteur van Kentalis Signis SO D/SH. Komen tot het meest passende onderwijs door te kijken vanuit verschillende perspectieven is ons doel. De onderwijsbehoefte van de leerling centraal stellen en uitgaan van wat wél mogelijk is, ook bij leerlingen met ernstige psychiatrische problematiek, dat is waarop zij inzet. 

Marjo Mekkelholt is werkzaam op Kentalis Signis Amsterdam (dove en slechthorende leerlingen) als leerkracht van groep 3-4. Een uitdaging is om cluster 2 leerlingen te stimuleren eigenaar te worden van hun leerpoces. Het delen van kennis en het bundelen van krachten zijn naast het lezen van literatuur en volgen van cursussen van belang het onderwijs aan cluster 2 leerlingen vorm te geven.

Marjolijn is werkzaam als AB’er bij Kentalis sinds 2 jaar. Daarvoor 11 jaar als AB’er bij Auris.

Mehmet Day is als onderzoeker verbonden aan het Verwey-Jonker Instituut en het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS). In zijn werk richt hij zich hoofdzakelijk op de maatschappelijke positie van jongeren met een migratieachtergrond, met name identiteitsbeleving van jongeren, burgerschapsvorming en socialisatie in een diverse samenleving komen als thema’s terug in zijn onderzoeken. Mehmet heeft een sociaalpedagogische achtergrond en promoveert momenteel op het onderwerp hybride identiteitsbeleving bij jongeren.

 Merle is werkzaam als orthopedagoog en promovenda bij het audiologisch centrum van het Radboudumc. Zij is bezig met een promotie onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen met CI en hoortoestellen op het gebied van executieve functies, competentiebeleving, gedrag- en persoonlijkheidsontwikkeling op de langere termijn.  

Adviseur Onderwijs Maak Je Samen. Inspiratie, vertrouwen en verbinden, dat zijn kernwaarden voor Michel van de Ven als onderwijsadviseur, met focus op de thema’s gepersonaliseerd leren, ICT (incl. sociale media & onderwijstechnologie), leiderschap & managementondersteuning, didactiek (DenkBeelden, leren in de 21e eeuw, coaching en ondersteuning van besturen en directies). .
Als innovator put hij inspiratie uit de ideeën van Kathleen McClasky, Howard Gardner, Michael Fullan, Annemarie Mars en Dylan William. Zijn motto daarbij is “Less is more”: geef leerlingen alle ruimte voor zelfsturend leren. Leren waarin de leerling eigen keuzes maakt en maximaal gebruik maken van zijn of haar talenten. Hiermee realiseert de school een eigen betekenis en invulling van persoonlijk/gepersonaliseerd leren.

Publicaties: Gepersonaliseerd leren in een notendop. – OMJS, 2017 DenkBeelden: praktijkboek voor visuele leerstrategieën. – OMJS, 2015 O21-spel - Hoe zie jij het onderwijs in de 21e eeuw?. -OMJS, 2015 Leiding geven aan... - Perspectieven op leren en leiderschap. -OMJS, 2015 Kidpiration Interactief : Superschema's digitaal volgens de principes van Structureel Coöperatief Leren en Meervoudige Intelligentie. – Bazalt, 2009 Toolkit Onderwijsmanagement Primair Onderwijs. -Wolters/Samson, 2002

Mirjam Blumenthal is logopedist en psycholoog, en werkzaam als senior onderzoeker bij de Kentalis Academie, met specialisatie culturele en linguïstische diversiteit. Mirjam is projectleider van het project Tweetalige ontwikkelingsprofielen van spraak en woordenschat bij jonge Turks- en Arabischsprekende kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

Neeltje van den Bedem is pedagoge en taalkundige. Zij doet promotieonderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met TOS. Daarvoor werkte zij als gezinsbegeleider en pedagogisch behandelaar met dove kinderen en kinderen met TOS.

Nic van Son is adviseur Onderzoek, ontwikkeling en opleiding bij de FENAC en ervaren tekstschrijver. Hij is eindredacteur van het online vaktijdschrift Van Horen Zeggen

Nicolle Tissen, orthopedagoog, is werkzaam binnen team Taal van Adelante Audiologie & Communicatie. Naast de diagnostiek bij kinderen met spraaktaalproblemen, is zij betrokken bij een aantal projecten binnen Adelante. 

 Nienke Fluitman is creatief en innovatief ondernemer met gebaren. Nienke is HBO-gediplomeerd docent Nederlandse Gebarentaal. Met haar bedrijf wil zij gebaren een plek geven in de horende wereld, hiervoor ontwikkelt zij educatieve producten voor bedrijven en zorginstellingen voor horende mensen. Van leek tot professional weet zij te bereiken. 

 Nina Wolters is senior Onderzoeker binnen de programmalijn CMB/Db bij Kentalis. Zij is in 2013 gepromoveerd op het onderwerp ‘sociale participatie van dove en slechthorende jongeren’ en werkt sindsdien bij de onderzoeksafdeling van Kentalis. Nina is de projectleider van het project ‘Toolkit Elkaar Verstaan en Begrijpen’.      

Noëlle Uilenburg is orthopedagoog, werkzaam als manager van de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling en de afdeling Vroegtijdige Onderkenning Gehoorstoornissen bij de NSDSK. Deze afdeling VOG ondersteunt de uitvoering van neonatale gehoorscreening in Nederland. Als uitvoerend onderzoeker is Noëlle actief op het gebied van vroegsignalering en evidence based richtlijnontwikkeling.  

 Drs. Nynke Dethmers is GZ-psycholoog. Zij werkt sinds 1999 op Signis, school voor dove en slechthorende leerlingen in Amsterdam. Samen met dove en horende collega’s van Kentalis luisterde zij goed naar dove en slechthorende collega’s en ouders van dove en slechthorende leerlingen. Zo ontstond het project Psywel, dat sinds enkele jaren zijn intrede heeft gedaan in het onderwijs en de zorg aan dove en slechthorende kinderen van Koninklijke Kentalis. 

Onno Crasborn is hoogleraar Nederlandse Gebarentaal aan de Radboud Universiteit en is ook opgeleid als tolk gebarentaal. Zijn onderzoeksgroep richt zich op het beter begrijpen van communicatie tussen doven binnen Nederland, maar ook internationaal. Hij zet zich in voor het bredere gebruik van NGT in Nederland.

 Patricia Robbe werkt als onderzoeker Professionele Excellentie bij de Hanzehogeschool in Groningen vanuit het lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving. Zij heeft een jarenlange ervaring met evidence-based onderzoek naar kenmerken van professionele excellentie. 

Peter de Vries volgde de pabo en de hogere kaderopleiding pedagogiek. Hij was bijna tien jaar leerkracht in het basis- en speciaal basisonderwijs. Daarna werkte hij als locatiemanager op een orthopedagogisch dagcentrum voor kinderen met een verstandelijke en een lichamelijke beperking. Sinds 2003 werkt De Vries als adviseur en trainer bij CPS. Daarnaast doet hij promotieonderzoek over ouderbetrokkenheid bij Prof. Dr. Cok Bakker aan de Universiteit Utrecht. De Vries, die ook zelf als ouder op school komt, heeft verschillende boeken over ouderbetrokkenheid op zijn naam staan, waaronder het Handboek Ouderbetrokkenheid 3.0.

 Peter van Veen is lid van de redactie van VHZ-online. Hij heeft een communicatieadviesbureau, geeft trainingen over onder andere storytelling, coacht en begeleidt intervisiegroepen. Daarnaast schrijft hij boeken over de geschiedenis van doven en de dovencultuur in Nederland. 

Korte bio

René Zwets is Ambulant dienstverlener bij Auris, regio west. René werkt sinds 25 jaar bij Auris, vooral werkzaam in het VO.

Senior Docent ICB(Interactie Communicatie Beeldcoachen) en Video Home Trainer-opleider voor het leerhuis van Kentalis. Doceert in het coachen met beelden.

Rianne Schenk werkt als onderzoeksassistent bij de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling van de NSDSK. Zij is neuropsycholoog en werkt mee aan verschillende onderzoeken binnen de NSDSK.

Rita Gerkema-Nijhof werkt als behandelcoördinator (orthopedagoog) en als ontwikkelaar bij Kentalis. Ze heeft de methode ‘zintuigenverhalen’ ontwikkeld en veel in de praktijk toegepast bij kinderen en volwassenen met een Communicatieve Meervoudige Beperking (CMB). Ze heeft daarnaast onderzoek gedaan naar de inzet van belevingsverhalen (een variatie op  zintuigenverhalen) bij personen met aangeboren doofblindheid.

‘Rita Meijer heeft de opleiding logopedie in Groningen gevolgd. Zij heeft in verschillende instellingen gewerkt: speciaal onderwijs, verpleeghuis, ziekenhuis, GGD en zij werkt sinds 2001 in haar eigen praktijk in Deventer. Hier onderzoekt en behandelt zij kinderen en volwassenen met uiteenlopende logopedische stoornissen, waar onder veel kinderen met een TOS. Deels zijn dit meertalige kinderen. Daarnaast begeleidt zij volwassenen die het Nederlands als tweede taal leren en problemen hebben om dit verstaanbaar uit te spreken.’

Rolien Koolhaas is intern begeleider bij Kentalis Signis (dove en slechthorende leerlingen) in Amsterdam.  Een kleine twee jaar geleden raakte ze geïnspireerd door een tweedaags congres van John Hattie over Leren zichtbaar maken. Hóe het leren zichtbaar gemaakt wordt op Signis, wil zij samen met haar collega Marjo Mekkelholt vooral laten zien aan de hand van praktijkvoorbeelden. Door leerlingen inzicht in hun eigen leren te geven, doen zij het niet meer voor de juf, maar voor zichzelf.

 Rosanne van der Zee is onderzoeker bij de NSDSK. Zij is van huis uit taalkundige, maar betrokken bij een breed scala aan pedagogisch/psychologische projecten.  Daarnaast ondersteunt zij de afdeling VOG van de NSDSK bij de dataverzameling en dataverwerking ter ondersteuning van de landelijke monitoring van de gehoorscreening en werkt zij samen met Noëlle Uilenburg aan diverse opdrachtonderzoeken naar de gehoorscreening in opdracht van het RIVM centrum voor bevolkingsonderzoek. 

Sabine Peterink is onderwijskundige met een jarenlange ervaring in belangenbehartiging en beleidsadvisering. Sinds september 2017 is zij senior beleidscoördinator bij Simea. Sabine is verantwoordelijk voor de public affairs en profilering van de samenwerkende instellingen Auris, Kentalis, VierTaal en Vitus Zuid.

Eigenaresse social enterprises Ctalents, Ctaste, CtheCity

Sanne Jochems, pedagogisch behandelaar op STAP en ondersteuner in ambulante dienst.
 

Saskia Koning, Logopedist binnen de Vroegbehandeling bij Pento Audiologische Centra, Muziek op Schootdocent, Hanen-‘instructor’ voor het programma ‘Praten doe je met z’n tweeën’.

Saskia maakt samen met Wouter Verhage de liedbundel 'Kijk! Ik ben een kikker' voor jonge kinderen (2,5-4 jaar) met een taalontwikkelingsstoornis.

 Scarlet Hendrickx-van Stokhem, pedagogisch behandelaar STAP en gezinsbegeleider. STAP is een naschoolse behandelgroep voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar die door TOS of een gehoorbeperking sociaal-emotionele problemen hebben. 

Shirley Neirynck werkt als intern begeleider op Signis SO DSH en als praktijkonderzoeker voor het Masterplan Geletterdheid. Tijdens de masterclass ‘Och, als men lezen kon’ worden bevindingen rondom het leesonderwijs aan doof en slechthorend functionerende leerlingen besproken.

 Dr. Tiejo van Gent is kinder- en jeugdpsychiater, mede oprichter van de eerste kinder- en jeugdpsychiatrische voorziening voor dove en slechthorende kinderen en adolescenten in Nederland. Hij promoveerde in 2012 op het onderwerp: Mental health problems in deaf and severely hard of hearing children and adolescents. Hij is verbonden als adviserend kinder- en jeugdpsychiater aan Koninklijke Kentalis. Hij ontwikkelde multidisciplinair het project Psywel: vroege signalering van psychische problemen bij dove en slechthorende kinderen en de behandeling daarvan en de samenwerking met de GGZ. 

Trude Schermer is taalkundige en directeur van het Gebarencentrum. Haar werkzaamheden betreffen zowel inhoud als management. Ze is o.a. verantwoordelijk voor, marketing en strategie. Ze stuurt lexicon projecten aan, is betrokken bij NGT onderzoek en bedenkt producten op het gebied van multimedia.

Trudy de Koning is werkzaam als kllnisch linquïst in het UMC Utrecht, afdeling KNO: Kind & Communicatie en Cochleaire Implantatie.

Willemijn van Trijen is ambassadeur van de stichting InfoDeSk. Moeder van een dove zoon (7) en een dove dochter (5).  De stichting InfoDeSk is een samenwerking tussen ouders en vooruitstrevende professionals met mindset gericht op autonomie en het ontwikkelen van potienteel.

 Wouter Rijke is psycholoog en is onderzoeker binnen het Radboudumc in Nijmegen. Na eerder onderzoek bij basisschoolkinderen ligt zijn focus nu op het identificeren van factoren die de capability van dove kinderen beïnvloeden. 

Wouter Verhage, Dirigent, zanger, muziekpedagoog.

Wouter maakt samen met Saskia Koning de liedbundel 'Kijk! Ik ben een kikker' voor jonge kinderen (2,5-4 jaar) met een taalontwikkelingsstoornis.

Locatie

Congrescentrum De Werelt

Westhofflaan 2

6741 KH  Lunteren

T: 088-0001584

E: info@dewerelt.nl

Sluit dit venster